VIGTIGT! - Oplysning om ejers og førers navn på prøver

Kære hundeførere.

På grund af den nye databeskyttelseslov gør opsætningen i Hundeweb.dk, at dine personlige oplysninger (ejerforhold og postadresse) ikke mere vises som standard i prøvernes kataloger og på resultatlister.

Denne nye forordning er årsag til, at der udfor mange hunde står, at navnet på ejeren ikke kan oplyses.

Vi har spurgt nogen af dem, hvorfor de har valgt at være ”anonyme”, og indtil videre har de svaret, at det var en fejltagelse. De havde ikke været nok opmærksomme, da de skulle klikke ja til dette spørgsmål, da de tilmeldte deres hund til prøven.

Vi skal derfor opfordre alle, der ikke har behov for at benytte denne mulighed for at ikke at få  offentliggjort deres personlige oplysninger i prøvernes kataloger og resultatlister, om at klikke på JA, når de tilmelder deres hund til en DJU anerkendt prøve.

Rubrikken kommer nedenunder, hvor du har indtastet dit eget bank kontonummer med teksten: ”Vælg om ejeroplysninger (navn og adresse) skal offentliggøres på Internettet i kataloget og sammen med hundens resultat og kritik. Ejeroplysninger fjernes automatisk fra Internettet efter 2 år”.

 

Husk hvis fører er forskellig fra ejer også at sætte JA ved denne.

 

Hvis du er medlem af Dansk Kennel Klub, kan du sætte dit JA en gang for alle ved på DKK’s hjemmeside at vælge ”Min side” – ”Min profil”. Nederst i ”Mine oplysninger i katalog mv.” sættes flueben i rubrikken ”Jeg ønsker at Hundeweb…” og herefter klikkes på ”Opdater”.

 

I Danmark har vi en god tradition for prøvekataloger med fyldige oplysninger om hundene og deres ejere, så vi alle ved, hvem det er, vi er på hold med på prøven.

 

Med venlig hilsen

 

Poul Vestervang                      Aage Stenhøj Jørgensen

Formand for Dansk Jagthunde Udvalg           Sekretær