GENERALFORSAMLING 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

DISK bestyrelse indkalder til ordinær generalforsamling i forbindelse med hovedprøven fredag d. 29. marts 2019 kl. 20.00. Generalforsamlingen afholdes på standkvarteret EUC Nordvestsjælland, Skolevej 6, 4300 Holbæk.

På generalforsamlingen er der flg. Dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Valg af 2 medlemmer til at underskrive protokollen

4.       Valg af 2 stemmetællere

5.       Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse

6.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

7.       Behandling af indkomne forslag

8.       Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg er Brian Krog (modtager genvalg), Gunnar Jensen (modtager genvalg) og
Jan Lorentsen (modtager genvalg)
Bestyrelsen peger på Per Pedersen som suppleant.

9.       Valg af revisor og revisorsuppleant

10.   Eventuelt

 

Med Venlig Hilsen

DISK Bestyrelse