Hvordan finder jeg ud af hvor der er apporteringsprøver og hvordan melder jeg min hund til?

Nogle apporteringsprøver bliver lagt på Hundeweb: www.hundeweb.dk. Under firkanten ”Prøvetilmelding” Men hold især øje med bladet ”Jæger” og ”Jagthunden”. Her er tilmelding normalvis direkte til prøvelederen pr. mail eller telefon. Og igen skal du holde øje med DISK’s hjemmeside og Facebook.

 

Hvor mange gange må jeg sige ”apport” til min hund på en apporteringsprøve?

Når hunden har lokaliseret emnet, må du kun sige ”apport” (eller hvilket som helst ord du vælger at bruge) én gang pr. emne. Dvs. på duebanen, hvor der er 2 duer som skal hjem, må du sige ordet 2 gange – 1 gang pr. emne. På kaninbanen, hvor der er 1 kanin, må du sige det 1 gang. En typisk førerfejl er at sige ”apport” 1 gang, for derefter at sige ”ja så tag den da”. Her er der i alt givet 6 ordre, hvor man altså kun må sige 1.

 

Skal min hund sidde ved aflevering?

Ja din hund skal altid sidde ved aflevering på den almindelige apporteringsprøve. Man skal også have tilladelse af dommeren til at tage imod afleveringen fra hunden. Hvis din hund ikke sidder ved aflevering, trækker dommeren et point.

 

Hvem kan jeg spørge, hvis jeg har spørgsmål inden prøven?

Du kan altid spørge prøvelederen, men ellers kan man stille spørgsmål på DISK’s Facebookprofil. Endnu bedre er, hvis du allerede har en god træningsven – det behøver jo heller ikke være én med samme race.