Når den nye Bestyrelse konstituerer sig ved general forsamling d. 31. Marts 2017, vil man gøre det på baggrund af en konkret Vision for Klubben, som skal opnås ved at formulere og implemetere en Strategi som er rodfæstet i nogle grundlæggende Værdier. Den endelig Vision, Strategi og Værdigrundlag forventes offentlig her sidst på sommeren 2017.