Avlsrestriktioner
 

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK. En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, 
hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag  til racen vil være positivt.
Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B) 

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads. Der henvises herudover til DKKs stambogsføringsregler

Avlsanbefalinger:

For at få påtegningen på stambogen "Denne hund er avlet efter Dansk Irsksetter Klubs og DKK’s avlsanbefalinger” - skal følgende være opfyldt:

  1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK
  2. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med   mindst Very Good
  3. Begge forældredyr skal før parring have opnået mindst 3. præmie på en FCI/FJD anerkendt markprøve for stående jagthunde i : ungdomsklasse, åben klasse, brugsprøve eller ved Dansk jagthundederby. For udenlandske markprøver, skal disse godkendes i Dansk Irsk Setter Klub

og en godkendelse fra klubben skal vedlægges sammen med anmodning om stambogsføring. For udenlandske markprøver, skal disse godkendes i Dansk Irsk Setter Klub


HVALPEFORMIDLER
Gunnar Jensen Lyngvej 18 8660 Skanderborg
Tlf. 86 53 85 01 Mobil 51 32 40 35 

gj.kirstinekjaer@outlook.dk

 

For at parringer og kuld skal kunne annonceres på digitale media i DISK Regi skal nedenstående være opfyldt

 

Kategori 1- Elite Brugshunde Kuld

Begge forældre til disse hvalpe er præmieret flere gange på FJD/FCI anerkendt markprøve, en af præmieringerne skal være en 1. præmie. i åben/brugsklasse. Begge forældre har bestået en anerkendt apporteringsprøve. Ved ”Elitebrugshunde” parringer har begge forældre vist høje kvaliteter som brugs og jagthunde. 

Kategori 2 -Brugshunde Kuld

Begge forældre til hvalpe i kategori 2. skal være præmieret på FJD/FCI anerkendt markprøve. 
Ved Kategori 2 ”Brugshunde” parringer har forældrene vist nogen kvalitet som brugs og jagthunde.

Kategori 3 -  Registreret Kuld

Mindst en (1)  forældre til hvalpe i kategori 3. skal være præmieret på FJD/FCI anerkendt markprøve. Ved Kategori 3 ”Registreret Kuld” har den ene forælder vist nogen kvalitet som brugs og jagthund.