DJ - Vinderklasse - Terkelsbøl
Oct
27
10:30 AM10:30

DJ - Vinderklasse - Terkelsbøl

DK03589/2010 Kragereden Maggie ( Billedet tv.)

Starter på stub i modvind. Anlægger her et godt anlagt søg med passende
afstand mellem slagene. Har dog et enkel stik frem i mark, kaldes til orden,
herefter er søget optimalt. Farten den er god.Stilen den er smuk med en
kraftig galop med enkel halerørelse. Den opnår smuk stand ved markskel. På
ordre går den meget villigt frem og rejser præcist agerhøns, der er komplet ro
i flugt og forbi skud. 2:slip på raps i modvind, lige efter den er sluppet
støder den en agerhøne med promte respekt. Søger herefter godt i god kontakt.
viser en god apport og aflevering af udkastet fugl. Forsætter som kat 1.B Allan Bredsgaard

 

DK06716/2009 Kirstinekjær's D Eddie

Eddie viser på stub i god vind et stort meget velanlagt søg, farten er høj og
stilen smuk, langstrakt aktion, hovedet føres over ryglinjen, halen føres
pænt. Eddie opnår liggende stand, korrigerer en enkelt gang, Eddie avancerer
villig og rejser præcis agerhøns, Eddie er komplet rolig i opfløj og skud og
viser en god apportering. 2 slip, Eddie bevarer det gode indtryk, opnår hurtig
liggende stand, avancerer villig og rejser præcis agerhøns, Eddie er komplet
rolig i opfløj og skud og viser en god apportering. 3 slip, Eddie bevarer det
gode indtryk, makker udnytter agerhøne på anvist terræn. fortsætter. Poul Erik Dahl

 

Efter formiddagens afprøvning fortsatte følgende hunde til 2. heat:


P. Frierfjordens Randi 2B, B. Egsgårds Tjalfe 1B, P. Mjølners Sol 1B, P. Villestofte’s Victor 2B, P. Oluf 1B, B. Loke 1B, Eng. Setter Messi 1B, Is. Eddie 1B, Is. Kari 1B, P. Rik 1B, P. Rex 2B, Is. Zoe 2B, Is. Maggie 1B

Lodtrækningsrækkefølgen blev følgende:

Randi-Messi, Loke-Victor, Rex-Rik, Tjalfe-Zoe, Sol-Oluf, Maggie-Kari, Eddie


Randi mod Messi:
Randi søger her lidt svingende. Messi søger passende stort. Han opnår stand. Rejser i flere tempi bekkasiner Randi udgår, Messi fortsætter.

Loke mod Victor
Loke starter svagt, med flere markeringer som den selv løser. Victor starter godt, men hurtigt bliver søget for åbent og egenrådigt. Loke rykkes ned i kat. 2B og Victor udgår

Rex mod Rik
Rex søger passende stort, men noget egenrådigt trods førers ihærdige fløjten. Rik søger stort, i høj fart og god stil. Rex udgår, Rik fortsætter.

Tjalfe mod Zoe
Tjalfe søger stort og velanlagt, i god fart. Zoe søger passende stort, men mangler reviering. Tjalfe fortsætter, Zoe udgår.

Sol mod Oluf.
Sol søger her begrænset, og misser derved chance for agerhøns som makker påviser.
Oluf starter stort og godt. Han støder en agerhøne men udviser respekt, herefter roder han endnu en agerhøne op. Også denne viser han respekt for.
Sol rykkes ned i 2B, Oluf udgår

Maggie mod Kari
Maggie søger passende stort og ganske veldækkende.
Kari søger her stort og offensivt Begge fortsætter

Eddie mod Loke (omprøves)
Eddie søger her passende stort. Han får kontakt med agerhøns som flygter. Eddie viser acceptabel respekt.
Loke søger passende stort. Han markerer en død agerhøne som han apporterer. Loke har oplagt chance for flokhøns.
Eddie rykkes ned i 2B, Loke udgår.

Følgende syv hunde fortsatte til matchningen:
Messi 1B
Rik 1B
Tjalfe 1B
Maggie 1B
Kari 1B
Sol 2B
Eddie 2B

Eddie mod Sol:
Sol søger i et kort slip passende stort. Eddie slår ud under vind, men støder en single agerhøne. Han udviser respekt.Sol over Eddie

Kari mod Maggie:
Maggie søger acceptabelt.
Kari søger stort og godt. Han opnår stand. Han ser en løbende agerhøne og går frem og rejser en agerhønseflok.
Maggie rykkes ned i 2B, Kari udgår

Rik mod Tjalfe:
Tjalfe søger stort og velanlagt, men makker finder fugl.
Rik søger stort og veldækkende. Han opnår stand. På ordre går han villigt frem, men påviser ikke vildt. Han slår under vind og tager en ny stand. På ordre rejser han villigt agerhøns. Han er komplet rolig i opflugt og skud. Apporterer efterfølgende den fældede agerhøne korrekt.
Rik over Tjalfe

Rik mod Messi:
Messi søger passende stort.
Rik søger meget stort og særdeles velanlagt, i den bedste fart og stil.
Rik over Messi.

Resultatet blev herefter:
6. vinder: Irsk setter Kirstinekærs Eddie E/F Gunnar Jensen
En hund af et godt format, som på dagen har to komplette fugltagninger. Spildte chancer i 2. heat og matchning betinger placeringen.
5. vinder: Pointer Mjølners Sol E/F Jens Have
En hund af et godt format, med to komplette fugltagninger på dagen. Misset chance i 2. heat og matchning betinger placeringen.
4. vinder: Irsk setter Krageredens Maggie E/F Kristina Bak
En hund af et godt format, med en komplet fugltagning. I matchningen mindskes intensiteten. Dette betinger placeringen.
3. vinder med HP: Breton Egsgårds Tjalfe E/F John Madsen
En hund af et stort format, med en komplet fugltagning. Bliver i matchningen slået på fugl. Dette betinger placeringen.
2. vinder med HP: Eng.setter Bjerndrups Messi E/F Thorbjørn Riis
En hund af et stort format, med to komplette fugltagninger på dagen. I finalen må han se sig slået på formatet.
1.vinder med HP: Pointer Astrups Rik E/F Erik Aarø
En hund af et meget stort format. Har på dagen to komplette fugltagninger. Ligger i finalen klart over makker.
En værdig 1. vinder med HP.
Slutteligt vil jeg på mine meddommeres og egne vegne takke Danmarks Jægerforbund og Allan Bredsgård for invitationen til at dømme denne fornemme og veltilrettelagte prøve.
Tak til mine meddommere Allan Bredsgård og Poul Erik Dahl for godt og konstruktivt samarbejde i marken.
Ringe d. 02-11-2016
Anders Varming Ordf.

 

View Event →
Danmarks Jægerforbund UK / AK i Odense
Oct
19
10:00 AM10:00

Danmarks Jægerforbund UK / AK i Odense

DK01281/2015 Settermosen Chantal ( Billedet)

Chantal starter i raps i modvind. Søget er stort og velanlagt med korrekte
vendinger. Farten er høj, stilen er smuk med hoved og hale ført i ryglinie og
derover, der er halerørelse. Holdes for hare. Makker fandt fugl langt ude til
højre. 2. slip i raps i modvind. Fortsætter sit gode indtryk og søger stort
og flot. Makker støder fasan langt tilbage i terrænet. 3. slip i olieræddiker
med blind makker. Går i et meget langt slip, går stadig stort og flot i et
godt bredsøg. Ingen fugle. 4. slip i olieræddiker, går som tidligere. Ingen
fugle. 5. slip olieræddiker og vinterraps. Fortsætter usvækket, men ingen
fugle. Ingen præmie. Søren Stærkjær

 

DK03257/2012 Vorrehøjs Henna

Henna Starter i raps i modvind. Søget er stort og velanlagt med korrekte
vendinger. Farten er høj, stilen er smuk. Hoved og hale føres i ryglinie.
Langt ude til venstre støder makkerhund fasan, som Henna ikke lastes
synderligt for. 2. slip i raps. Fortsætter sit gode indtryk. Henna opnår
stand. Makker kommer for tæt på og tager selvstændig stand. Fasan kommer på
vingerne. Henna preller.  Ingen præmie. Søren Stærkjær

View Event →
FJD Vinderklasse Ryomgård
Oct
19
10:00 AM10:00

FJD Vinderklasse Ryomgård

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff'

Siff slippes i roemark i modvind. Her anlægger den et stort og veltilrettelagt
bredsøg. Farte er høj. Opnår stand. På rejseordre går den villigt frem og
rejser agerhøne. Der er ro i opflugt og skud. Der skydes i luften af
sikkerhedsmæssige grunde. Senere viser Ritt en god apport på udkastet
agerhøne. 2. slip på græsmark i modvind. Her anlægger Siff et tilpas stort
bredsøg med passende afstand mellem slagene. Farten er i starten høj. Stilen
er smuk. Hovedet føres over rygniveau. Galopaktionen er let og glidende. Halen
bæres pænt med bevægelser. Mod slutningen af slippet falder intensiteten en
smule. Opnår højrejst stand, som går over i liggende stand. På rejseordre går
den villigt frem men kan ikke påvise vildt. Fortsætter - Poul Aagaard Sørensen
 

 

Følgende hunde overgår til 2. heat nævnt i lodtrækningsrækkefølge
B Fønsvigs Darwin 1A
P Astrups Rik 1B
IS Bjerkaasens Bs Siff 1B


2. heat og matchning afvikles på store græsmarker i modvind


Darwin – Rik
Darwin slår et par gode slag på marken, men forsvinder langs hegn i venstre side. Er væk i noget tid, og der ses fasaner flygte fra området hvor Darwin befinder sig. Darwin kommer herefter tilbage på anvist terræn.
Rik anlægger et stort og veltilrettelagt bredsøg, i god kontakt til føreren.
Begge fortsætter


Siff – Rik
Siff anlægger et tilpas stort og veldækkende bredsøg i god kontakt til føreren.
Rik starter med at slå bagud i terrænet. Kaldes ind og herefter anlægger den et stort og veldækkende bredsøg. Jagter med høj intensitet. Begge fortsætter


Rangering inden matchning
B Fønsvigs Darwin 1B
P Astrups Rik 1B
IS Bjerkaasens Bs Siff 1B


Siff – Rik
Siff anlægger et tilpas stort bredsøg i en smuk stil. Makkerhunden finder fasaner på anvist terræn. Siff viser her spontan sekundering.
Rik anlægger et stort og veldækkende bredsøg i høj fart. Opnår stand ved hegn. På rejseordre går den villigt frem. Tager ny stand, og på ordre rejser den villigt og præcis flere fasaner. Der er ro i opflugt og skud. Der skydes forbi. Siff placeres som 3. vinder med HP - Rik fortsætter


Darwin – Rik
Darwin søger godt under vind. Opnår stand ved hegn. På rejseordre avancerer den forsigtigt frem langs dige, uden at påvise vildt. Anlægger herefter et stort og veldækkende bredsøg. Mod slutningen af slippet trættes Darwin en smule og intensiteten falder. Rik anlægger et stort og veldækkende bredsøg i høj fart. Jagter med høj intensitet gennem hele slippet. Har en stand som den selv løser. Darwin placeres som 2. vinder med HP


Rik placeres som 1. vinder med HP
Motivering
1. vinder med HP Astrups Rik
En hund af et stort format. Har på dagen 2 komplette fugletagninger. Har i alle slippene udvist stor
jagtlyst og udholdenhed.
2. vinder med HP Fønvigs Darwin
En hund af et stort format. Har på dagen 1 komplet fugletagning, og en hvor den ikke får vist
rejsning. Må se sig slået i finalen af en hund der jagter med større intensitet.
3. vinder med HP Bjerkaasens Bs Siff
En hund af et godt format. Har på dagen en komplet fugletagning. Et mindre format end 1. og 2.
vinderne betinger placeringen.

View Event →
Danmarksmesterskabet 2016
Oct
16
9:30 AM09:30

Danmarksmesterskabet 2016

IS - DK04277/2013 Red Garlic's Red Pepper ( Billedet)

Red Garlic's Red Pepper slippes i roer og slår godt ud til højre og opnår en
højrejst stand. Korrigerer engang og ny stand. På ordre avancerer den kort og
rejser præcist en agerhøne. Der er ro i opflugt og skud. Pepper apporterer
korrekt. I et langt 2. slip på stub, senere olieræddiker viser pepper et meget
stort og godt anlagt søg, der til tider er offensivt anlagt, men kan styres
med fløjten. Pepper er lydig og velført. Farten er meget høj. Stilen er smuk,
med højt båret hoved, en energisk galopaktion og pæn båret hale med
bevægelser. Pepper slutter med liggende stand. Makkerhunden kommer meget tæt
på og bringer agerhøns på vingerne og Pepper kan holdes, da hønsene flygter.
Fortsætter Kat 1B. Sv.Aage Vad - 165.

 

ES - DK06680/2014 Heegårds Zuki

Zuki afprøves kort i roer. Afsøger marken i et meget bredt anlagt søg, med
tilpas dybde imellem slagene. Farten er høj. Stilen kan ikke bedømmes i roer.
Zuki opnår stand, og makker søger ind foran. Da makker langt om længe bliver
koblet, går Zuki villigt frem på ordre uden påvisning af vildt.
Zuki afprøves i yderligere 3 slip, i henholdsvis roer og tilslut på rapsmark.
Bevarer det gode indtryk, hvad søg og fart angår. Stilen er, i sidste slip på
rapsmarken, fortrinlig med højt båret hoved, lang og kraftfuld galopaktion,
samt halerørelse. Zuki har i 2. slip en lille chance til enlig agerhøne, som
makkerhunden finder. I 3. slip opnår Zuki stand i kanten af rapsmarken. På
avanceordre når Zuki lige at tage et enkelt skridt frem og rejser præcist
agerhøns, som ligger meget tæt på hunden. Ro i opflugt og skud. Der skydes
forbi. Zuki apporterer senere udkastet fugl korrekt. I sidste slip på
rapsmark, opnår Zuki stand. Makkerhunden går ind foran og rejser flere
agerhøns foran Zuki, som forholder sig roligt trods provokationen.
Zuki Fortsætter med 1B

 

B - DK23295/2009 Midtvejs Loke

B Midtvejs Loke starter i roemark i modvind. Viser et prima søg og udnytter
vind og terræn optimalt. Vender vedvarende korrekt på vinden. Opnår stand.
Avancerer villigt på ordre og rejser med god udpegning en fasan. Loke er
komplet rolig i opflugt og skud. Udviser på ordre en god apport og afleverer
siddende til hånd. Loke virker gennemdresseret. I andet slip på stor
frøgræsmark i modvind viser Loke et prima søg i høj fart fra kant til kant med
afstemt dybde i slagene. Stilen god med hovedet i rygniveau og kraftfuld
energisk galopaktion. Afprøvet 15 min. Fortsætter 1B Erik Petersen

 

ES - DK09829/2013 Heegårds Max

ES Heegårds Max starter i roemark i modvind. Viser et fint arealdækkende søg
med korrekte vendinger og afstemt dybde i slagene. Udnytter terrænet godt og
virker lydig. Opnår stand og avancerer villigt på ordre i flere tempi, men kan
ikke påvise vildt. Da han slår i søg igen, opnår han omgående stand. Samme
seance er ved at gentage sig, men Max virker insisterende og hans opfølgning
bærer frugt. Rejser sluttelig på ordre præcist en agerhøne, få meter fra
roemarkens kant ved en have. Rolig i opflugt. Der skydes i luften pga.
sikkerhed. Udfører straks en korrekt apport på udkastet agerhøne, efter udvist
ro i kast og skud. Afleverer siddende til hånd. I andet slip på frøgræsmark i
modvind viser Max et velanlagt søg med god bredde og passende dybde i slagene.
Farten er høj og stilen smuk med hovedet ført over rygniveau. Langstrakt
kraftfuld galopaktion med vandret båret hale uden nævneværdige svip. Kikker i
korte glimt lidt efter småfugle. Afprøvet 15 min. Fortsætter 1B Erik Petersen

 

IS - DK06716/2009 Kirstinekjær's D Eddie

IS Kirstinekærs Eddie viser et klassesøg i modvind i stor roemark. Udnytter
vind og terræn optimalt og dækker sin mark på bedste vis. Lydig og velført.
Eddie opnår stand. Avancerer villigt på ordre og udpeger præcist fasan. Rolig
i opflugt og skud og viser efterfølgende på ordre en god apport med siddende
aflevering til hånd. I andet slip i modvind på stor frøgræsmark, viser Eddie i
god til høj fart og god stil et godt anlagt søg, med passende bredde og dybde
i slagene. Kraftfuld galopaktion med hovedet i rygniveau og vandret båret hale
uden nævneværdige svip. Har et par opbremsninger, men starter frisk op på
ordre. Afprøvet 15 min. Fortsætter 1B Erik Petersen

 

IS - DK19389/2011 Vilslev Kari

IS Vilslevs har to slip i roemarker i modvind. Viser et prima søg ? stort og
arealdækkende med korrekte vendinger. Opnår hurtig stand, men fasan letter før
situationen er jagtbar. Kari udviser respekt i opfløj. I andet slip efterlades
samme indtryk. Stand med efterfølgende villig avance på ordre. Rejser en
agerhønseflok, som lå ret for. Rolig i opfløj og skud i luften. Dette på grund
af sikkerhed. Kari apporter straks herefter en udkastet agerhøne efter udvist
ro i kast og skud. Afleverer siddende til hånd. På stor frøgræsmark i modvind
viser Kari et stort og veltilrettelagt bredsøg i høj fart og smuk stil med
hovedet ført i ryglinje niveau og derover. Langstrakt og kraftfuld
galopaktion. Vandret båret hale. Prøvetid 20 min. Fortsætter 1B Erik Petersen

 

 

2. Heat & Matchning på Danmarksmesterskabet 2016.


Efter formiddagens afprøvninger, var der skudt over 19 hunde. Efter drøftelsen blandt vi tre dommere, valgte vi at tage 10 hunde med til 2. heat – alle med kategori 1B.
Eftermiddagens afprøvninger foregik i 2 store roemarker, pænt besat med fugle.
Hundenes startrækkefølge efter lodtrækning:


ES. Heegårds Max – B. Midtvejs Loke
B. Egsgård Tjalfe – IS. Red Garlic Red Pepper
B. Bess – ES. Heegårds Zuki
GS. Østjyllands Sr Pointer – IS. Vilslev Kari
ES. Drongstrup D. Sasja – IS Kirstinekjærs D Eddie


ES. Heegårds Max – B. Midtvejs Loke
Begge hunde viser et stort og offensivt anlagt bredsøg, med enkelte forkerte vendinger.
Begge søger i høj fart og med stor intensitet og viser sig udholdende. Hundene sættes lige og begge fortsætter med kategori 1B.


B. Egsgård Tjalfe – IS. Red Garlic Red Pepper
Tjalfe viser et par gode slag, men snart bliver søget for snævert anlagt og bliver præget af
nogle stop. Pepper viser et stort og velanlagt bredsøg i høj fart. Tjalfe omprøves – Pepper
fortsætter og bevarer sin kategori 1B.


B. Bess – ES. Heegårds Zuki
Bess viser i starten nogle rigtig gode slag, men som slippet skrider frem, bliver søget noget fremadrettet og mest anlagt i venstre side. Bess opnår en kortvarig stand, agerhøns flygter ret foran Bess, der forholder sig rolig. Kort efter støder Bess agerhøns og her udviser Bess ikke den fornødne respekt og er lidt vanskelig at koble. Zuki viser et stort og velanlagt bredsøg, i høj fart. Zuki opnår stand. Agerhøns flygter ret foran Zuki, der korrigerer engang og opnår ny stand. På ordre avancerer den villigt og rejser præcist agerhøns, der er ro i opflugt og skud. Skytterne tøver lidt og derfor skydes der i luften. Zuki har ikke chance til de agerhøns makkerhunden påviser. Bess udgår – Zuki fortsætter og bevarer sin kategori 1B.


GS. Østjyllands Sr Pointer – IS. Vilslev Kari
Pointer slår sig ikke rigtig fri og kommer ikke rigtig i gang. Har et par slag til venstre side og der mangler noget reviering. Til trods for det trædes der en agerhøne op bag Pointer – en oplagt chance. Kari viser et passende stort og godt anlagt søg, men til trods for det, trædes der en agerhøne op bag Kari – en oplagt chance. Pointer udgår – Kari fortsætter, nu med kategori 2B.


ES. Drongstrup D. Sasja – IS Kirstinekjærs D Eddie
Sasja slår langt ud til højre og støder en flok agerhøns, og udviser ikke den fornødne respekt. Eddie slår ud til venstre og lastes ikke for de agerhøns makkerhunden bringer sig i kontakt med. Sasja udgår – Eddie omprøves, bevarer sin kategori 1B.


Omprøvning:
B. Egsgård Tjalfe – IS Kirstinekjærs D Eddie
Eddie viser et stort og veltilrettelagt søg i god fart. Tjalfe viser samme indtryk fra tidligere og søget er nu af begrænset størrelse. Begge fortsætter. Eddie bevarer sin kategori 1B – Tjalfe nu med kategori 2B.


Efter 2. heat og 1 omprøvning er hundene rangeret således fra toppen.
IS. Red Garlic Red Pepper, Kat 1B - ES. Heegårds Zuki, Kat 1B - B. Midtvejs Loke, Kat 1B -
ES. Heegårds Max, Kat 1B - IS Kirstinekjærs D Eddie, Kat 1B - IS. Vilslev Kari, Kat 2B -
B. Egsgård Tjalfe, Kat 2B.

Matchning:
B. Egsgård Tjalfe, Kat 2B - IS. Vilslev Kari, Kat 2B
Begge hunde ligger meget lige med hensyn til søgsoplæg, men som slippet skrider frem,
vender Tjalfe bagud i marken. Tjalfe forbliver uplaceret – Kari 6.Vinder.


IS Kirstinekjærs D Eddie, Kat 1B - ES. Heegårds Max, Kat 1B
Begge hunde viser et stort og arealdækkende bredsøg i høj fart. Eddie opnår stand. På vej
frem trædes der agerhøne op bag begge hunde. På ordre avancerer Eddie villigt, men kan
ikke påvise vildt. Begge hunde er nu i Kat 2B. Eddie bliver 5. Vinder – Max bliver 4. Vinder.


B. Midtvejs Loke, Kat 1B - ES. Heegårds Zuki, Kat 1B.
Zuki slår godt ud til venstre og kaldes hjem, ved makkerhundens resultatløse stand. Loke slår godt ud til højre og opnår stand. På ordre avancerer den villigt men kan ikke påvise vildt.
Loke bliver 3. Vinder m. HP – Zuki fortsætter.


ES. Heegårds Zuki, Kat 1B - IS. Red Garlic Red Pepper, Kat 1B.
Pepper søger ud til højre og støder en agerhønseflok og viser respekt. Zuki der er søgt ud til venstre og derefter kommer i samme slag som Pepper, bliver noget urolig da den ser
hønsene flygte, men kaldes til orden. Hundene sættes lige og vi slipper igen. Begge hunde
viser et par gode slag og Pepper opnår stand. Da skytterne er fremme, flygter der en fasan ret foran Pepper. Der er ro i opflugt og skud. Pga sikkerhed kan fasanen ikke fældes.

Zukibliver 2. Vinder m. HP – Pepper bliver 1. Vinder m. HP og dermed DANMARKSMESTER
2016


Motivering:
IS. Red Garlic Red Pepper 1. Vinder m. HP DANMARKSMESTER 2016 e/f Brian Hinge Krogh. En effektiv hund af et betydeligt format, der på dagen har 3 fugletagninger, heraf 1 i finalen Har en næsten fejlfri dagspræstation. En værdig DANMARKSMESTER 2016.

ES. Heegårds Zuki 2. Vinder m. HP e/f Erling Clausen.
En effektiv hund af et meget stort format, der på dagen har 3 fugletagninger. Må i finalen se sig slået på fugl.


B. Midtvejs Loke 3. Vinder m. HP e/f Karsten Hinnerup.
En hund af et meget stort format, der på dagen har 1 komplet fugletagning. Stand uden
påvisning af vildt i matchningen, betinger placeringen.


ES. Heegårds Max 4. Vinder e/f Harris Jensen.
En hund af et betydeligt format, der på dagen har 1 komplet fugletagning. Uudnyttet chance i matchningen betinger placeringen.


IS Kirstinekjærs D Eddie 5. Vinder e/f Gunnar Jensen.
En hund af et stort format, der på dagen har en komplet fugletagning. Uudnyttet chance,
samt stand uden påvisning af vildt i matchningen, betinger placeringen.


IS. Vilslev Kari 6. Vinder e/f Flemming Vilslev Knudsen.
En hund af et godt format, der på dagen har 2 fugletagninger. Uudnyttet chance samt
søgsbredde i 2. heat betinger placeringen.


Sluttelig vil jeg takke DJU for invitationen til at dømme dette års Danmarksmesterskab. Det
er en stor ære, at få lov til at dømme denne fornemme prøve. Ligeledes tak til mine
meddommere, Mogens Vestergård Hansen og Erik Petersen, for en god eftermiddag i
marken. Tak til prøveleder Bjarne Kleis og alle hans hjælpere, for en veltilrettelagt prøve,
med gode terræner, der var godt besat med fugle.
Ordf. Dommer Sv.Aage Vad, 165.

View Event →
DKK Brugsklasse; Læsø: Dommer: Ove Steen Petersen
Oct
14
9:00 PM21:00

DKK Brugsklasse; Læsø: Dommer: Ove Steen Petersen

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff

Siff slippes i god vind i høje raps, hun anlægger her i god kontakt til fører
et stort og velanlagt bredsøg med passende afstand mellem slagene. Farten høj.
Stil bedømmes senere. Opnår flot højrejst stram stand ved enden af hegn, går
på ordre villigt frem af flere omgange uden påvisning af vildt. Makker er i
slippet i kontakt med fasan. Andet slip på stub og senere lille åben skov, går
her som forgående. Stilen med god smidig langstrakt galopaktion høj
hovedføring og spil i halen. Er her i slippet lidt følsom med flere
markeringer, og en stand hvor hun på ordre går frem og rejser flere småfugle.
Stor chance til fasan makker er i kontakt med. Sidste slip på vintersæd og
skelkanter med småbuske, har her flere stande uden påvisning af vildt. Efter
sidste stand uden påvisning af vildt, letter to fasaner lidt fremme hvor begge
hunde arbejder. Kan ikke bedømmes. Ingen Præmie Brkl.

 

DK03257/2012 Vorrehøjs Henna

Henna slippes i god vind på stub, hun anlægger her et stort veldækkende
bredsøg i god kontakt til fører. Farten høj. Stilen smuk med god langstrakt
galopaktion, høj hovedføring og gode halebevægelser. Ingen fugle i slippet.
Henna afprøves i to slip mere på stub og græs. Går her som i første, hvad
angår søg fart og stil.. Viser smuk sekundering ved makkers resultatløse
stand. Henna bliver herefter i de to sidste slip meget følsom med undersøgelse
af tilfældig fært og flere stande på småfugle som hun selv løser. Henna har i
slippene været lydig og velført.  Ingen Præmie Brkl.

 

 

View Event →
DKK, Brugsklasse i Tinglev, Dommer Poul Erik Dahl
Oct
11
9:30 AM09:30

DKK, Brugsklasse i Tinglev, Dommer Poul Erik Dahl

DK19389/2011 Vilslev Kari ( Billedet)

Kari opnår straks højrejst stand, avancerer villig, rejser præcis fasan, Kari
er komplet rolig i opfløj og skud og viser en god apportering. 2 slip på
majsstub i god vind, Kari viser et stort veldækkende søg, farten er god og
stilen god, aktionen lidt kort, hovedet føres i og over ryglinjen, halen føres
passende, Kari holder intensiteten gennem et langt slip.
1 præmie bkl

DK12422/2014 Murphy

Murpfhy viser på majs stub et passende stort godt anlagt søg, farten er høj og
stilen smuk, tiltalende aktion , højt ført hoved, halen føres pænt. Ved majs
kant ses enlig agerhøne i luften. 2 slip Murphy bevarer indtrykket, men kan
ikke stoppes ved makkers stand og nægter at sekunderer.
ingen præmie bkl

View Event →
Danmarks Jægerforbund - VK; Ruds Vedby
Oct
9
9:00 PM21:00

Danmarks Jægerforbund - VK; Ruds Vedby

DK13101/2011 Mårup Storm

1.Slip i efter afgrøde i svag modvind. Storm viser et stort men alt for
offensivt og åbent søg og forbigår oplagt chance til fasaner. Storm slår
herefter lidt tilbage i terræn og opnår høj rejst stand, på ordre avancerer
han villigt frem rejser præcis fasan men er noget urolig i opflugt og skud.
Der skydes forbi. Storm viser senere ro i skud og prima apport på udkastet
fasan. 2 slip på raps i modvind. Storm viser et stort og lidt offensivt søg
med brede udslag, og korrekte vendinger. Farten er god til høj. Stilen er god
til smuk. Hovedet føres i niveau med ryg linje i en for det meste langstrakt
galopaktion. Momentvis har Storm en lidt kort og stikkende forbenaktion Halen
bæres i niveau med ryg linje uden bevægelse. God kontakt til føreren.
Fortsætter VK - 3. Vinder

 

DK09935/2013 Bomstærk Snelly G

1.Slip i efter afgrøde i svag modvind. Snelly søger straks den er sluppet
direkte i majs og flere fasaner ses i luften langt fremme. Situationen kan
ikke bedømmes. 2.Slip i efter afgrøde i svag modvind. Snelly søger igen i
majs og igen ses flere fasaner i luften uden situationen kan bedømmes. Snelly
kommer herefter ud på marken og viser nu et stort og godt anlagt søg med brede
udslag, for det meste med korrekte vendinger og tilpas dybde mellem slagene.
Farten er høj. Stilen er smuk. Hovedet føres i niveau med ryg linje i en
langstrakt galopaktion. Halen bæres i niveau med ryg linje uden bevægelse. God
kontakt til føreren. 3 slip i efter afgrøde i svag modvind. Snelly søger i
god kontakt til sin fører og fasaner ses i luften uden situationen kan
bedømmes. Senere opnår Snelly høj rejst stand men løser selv inden skytter er
fremme. Snelly slår et lille slag under vind , opnår ny stram stand ved
majskant. Snelly laver en lang opfølgning på løbende fasan som til sidst
nagles, Snelly avancerer hårdt frem på ordre rejser præcist fasan og er rolig
i opflugt og skud. Der skydes forbi og Snelly viser senere god apport på
udkastet fasan, men inden føreren giver tilladelse.
Fortsætter VK . 5. Vinder

 

View Event →
FJDs 5. vinderklasse; Vordingborg
Oct
8
9:30 AM09:30

FJDs 5. vinderklasse; Vordingborg

DK06716/2009 Kirstinekjær's D Eddie ( Billedet)

Eddie slippes i roer i modvind. Søget er anlagt med gode meget brede slag godt
lagt på vinden. Farten høj. Stilen god. Samarbejdet med føreren i orden. Eddie
opnår stand, på ordre til avance går han villigt frem, uden at kunne påvise
vildt. Senere finder makkerhunden fugl.
2. slip i roer i modvind. Her går Eddie som i første slip, opnår stand, som
holdes. På ordre til avance går Eddie villigt frem på fasan, som letter. Eddie
er rolig under opflugt og skud, der skydes i luften.
3. slip på raps i modvind. Eddie går her i en god stil, hovedet bæres i og
over rygliniens forlængelse, god galop, lidt hængende hale. Eddie slutter med
at apportere udkastet fugl korrekt.
Fortsætter.

2. heat og matchning.
Til 2. heat overgår følgende hunde:

Med 1b: Kirstinekjæer`s Eddie – Tobøllebjergs Columbine
Med 2b: Heegårds Zuki – Lammefjordens Lerche – Bjerndrup`s Mikkel – Krageredens Maggie

Ved lodtrækning blev startrækkefølgen: Columbine – Maggi, Lerche – Zuki, Eddie – Mikkel.

Columbine – Maggi Begge starter langs hegn. Columbine opnår stand ved hegn, slår igennem, ny stand ved remisekant, på ordre avancerer Columbine langs majskant, meget langt, uden at påvise vildt, der trædes fasan op bag Columbine. Maggi søger langs hegn, bliver bragt til ro ved Columbines stand. Columbine går ned i kat.b2, Maggi bevarer sin kat.

Lerche – Zuki Lerche viser nogen interesse for fært langs hegn, har en markering som hun selv udløser. Søget er ensidigt lagt i venstre side. Zuki søger her godt foran sin fører, med gode slag godt lagt på vinden. Zuki opnår stand, på ordre avancerer han villigt, uden at kunne påvise vildt. Zuki over Lerche, begge hunde bevarer deres kat.

Eddie – Mikkel Begge hunde søget godt med gode slag godt lagt på vinden foran deres fører. Begge hunde bevarer deres kat.

Følgende hunde overgår til matchning i rangeringsorden: 1. Eddie 2. Zuki 3. Mikkel 4. Columbine 5. Lerche Reserve Maggi
Lerche – Colombine

Lerches søg bliver her noget snævert. Columbine går i et godt bredsøg foran sin fører. Columbine over Lerche

Columbine – Mikkel Begge hunde søger stort og godt foran fører, Columbine med størst bredde og kontinuitet. Columbine over Mikkel

Columbine – Zuki Begge hunde søger godt og bredt foran fører. Zuki tager teten og går i smuk stil. Columbine trættes en smule og går i en god til acceptabel stil. Zuki over Columbine.

Zuki – Eddi Begge hunde søger her godt foran fører. Zuki vender bagud i højre side. Eddi fortsætter sit kontinuerlige søg korrekt lagt på vinden foran sin fører. Eddie over Zuki.
Placering og motivering:

1. vinder m. HP: Kirstinekjær`s Eddie. En hund af et godt format, som søger kontinuerligt foran sin fører. Eddie har en fugletagning på dagen.
2. Vinder: Heegårds Zuki. En hund af et godt format, som arbejder stabilt i 2. heat og matchning. Har på dagen en fugletagning.
3. Vinder: Tobølbjergs Columbine. En hund af et godt format, søger stort og godt foran sin fører, trættes mod slut, hvilket betinger placeringen. Columbine har en fugletagning på dagen.
4. Vinder: Bjerndrups Mikkel. En hund af et godt format, har en fugletagning på dagen. Mikkel bliver slået på søget i matchningen.
5. Lammefjordens Lerche. En hund af et godt format, har gennem dagen enkelte minusser på søget, hvilket betinger placeringen. Lerche har en fugletagning på dagen.

View Event →
International Vinderklasse i Nordjylland
Oct
7
11:00 AM11:00

International Vinderklasse i Nordjylland

DK19389/2011 Vilslev Kari

Vilslev Kari slippes på stub i god vind, anlægger et veltilrettelagt søg, hvor
den udnytter vind og terræn godt, farten er høj, stilen er smuk med høj
hovedføring og langstrakt galopaktion, der er halerørelse. Den er lydig og
velført. Den opnår højrejst stand ved hegn, avancerer villigt og rejser
præcist hønseflok, rolig i opflugt og skud, og viser en god apport.
2.slip på stub i god vind, søg, fart og stil som 1.slip.
Fortsætter med 1A - Dommer: Jens Hansen.

 

2. Heat

Kari - Joker
Kari arbejder i et stort søg i meget høj fart i fortrinlig stil. Opnår højrejst
stand, som holdes til trods for at makkerhund kommer og tager stand
umiddelbart bag Kari. Kari rejser på ordre og udpeger præcist agerhøns. Ro i
opflugt og skud, effektiv apport.
Joker arbejder i et meget stort søg i høj fart i fortrinlig stil. Men nægter at
sekundere makkerhunds stand.
Kari fortsætter Joker udgår.

Matching - finale slip

Pepsi - Kari
Pepsi arbejder i et meget stort søg i meget høj fart i smuk stil, men den slutter
med at fører fløjter for at animere den til løsrive sig fra område med fært.
Kari arbejder i et stort søg i meget høj fart i fortrinlig stil.
Begge udnytter ikke oplagt chance til agerhøne.
Kari over Pepsi

1. vinder Kari en stilren hund af betydeligt format med 2 fugletagninger.

 

View Event →
Sep
28
11:00 AM11:00

DKK Brugsklasse i Bramming.

DK07988/2009 Højfyn's Blis

Højfyn's Blis slippes i olie radikker i modvind, anlægger et begrænset søg og
bedre arael dækning ønskes, farten er passende, stilen er acceptabel med
hovedet i og over ryglinje, kort galop aktion, halen bæres med lidt
bevægelse.forbi går agerhøne som jeg træder op i slippet.
afprøves i yderligere slip, har igen flere chancer til agerhøns, i 3 slip
bliver det til alt for lidt for Blis som trækkes fra prøven af føreren med min
tilladelse. ingen pr i BK 166 Allan Nissen.

 

DK04760/2014 Heggelifjellets Rex

Heggelifjellets Rex slippes i roer i modvind og anlægger i høj fart et stort
offensivt søg lagt godt på vinden, dog med enkelte forkerte vendinger. Han
støder enlig agerhøne, der letter ved siden af ham. Rex fortsætter uanfægtet
sit søg, han så form. ikke fuglen. Partner påviser yderligere en agerhøne i
samme område lidt senere. I 2. slip på stub viser Rex et stort søg fra kant
til kant på marken. Stilen er meget god til smuk, med hovedet ført over
ryglinien, en lang smidig galopaktion og med lidt lavt ført hale med
bevægelser ved vendingerne. Rex mærker fært, stopper op, går frem og rejser en
lille flok agerhøns, en stor chance der burde være forvaltet på bedre vis.
Ingen pr. Bkl. - Dommer: HP Clausen

View Event →
Sep
27
11:00 AM11:00

DKK Brugsklasse Rødby. Dommer: Claus Raahauge

DK15065/2012 Norrlands Guidens Top Speed

1.Slip i efter afgrøde i svag modvind. Top Speed viser i starten et søg lagt
mest til venstre for føreren, senere passende stort med brede udslag, korrekte
vendinger og tilpas dybde mellem slagene. Farten er god til høj. Stilen er
acceptabel til god. Hovedet føres i eller lige under niveau med ryg linje i en
varierende fra langstrakt til kort galopaktion. Halen bæres i niveau med ryg
linje uden bevægelse. God kontakt til føreren. Top Speed kan holdes ved makker
situation. Der var oplagt chance til fasan som Top Speed ikke bringer sig i
kontakt med. Top Speed afprøves i yderligere 2 slip i efter afgrøde hvor søg
fart og især stilen forbedres. Top Speed slutter med stram stand, avancerer
hårdt frem på ordre. Top Speed er rolig i opflugt men knaldapporterer.
2 præmie BK

View Event →
DISK Vinderklasse; Gl. Toftegård ( Maggie 1. VK tv. og Calle 2. VK th.)
Sep
24
12:30 PM12:30

DISK Vinderklasse; Gl. Toftegård ( Maggie 1. VK tv. og Calle 2. VK th.)

Krageredens Maggie DK 03589/2010

Maggie slippes på stub i modvind, farten er god til høj, søget er meget
veltilrettelagt med korrekte vendinger. Stilen er god men en kraftfuld og
spændstig galop. Kontakten til føreren er særdeles god, helt ude i kanten mod
hegn støder Maggie agerhønseflok i vendingen, respekterer prompte. 2.slip I
et langt slip søger Maggie særdeles godt, men trættes mod slutningen af
slippet. 3.slip søger igen godt, bliver væk i remise, efter lang tid finder
skytten Maggie som på ordre rejser agerhønseflok kort og præcist. Ro i opflugt
og skud. Apporterer senere udkastet fugl korrekt. Overgår til 2.heat med 1B. Flemming Fuglede

DK10369/2009 Yobbo's Calle

Starter på raps i sidevind. Anlægger her et godt velanlagt søg med passende
afstand mellem slagene.
Farten den er høj. Stilen den god med hoved ført over ryg, med en kraftig
galop og pæn båret hale.2.Slip på raps i modvind, søget er som før beskrevet,
godt anlagt foran sin fører i god kontakt.3.Slip på raps i modvind. Et meget
langt slip, slutter med en smuk stram stand mit på åben mark, går på ordre
villigt frem og rejser præcist agerhøne, der er komplet ro i flugt og forbi
skud. viser senere god apport af udkastet fugl og med god aflevering.
Forsætter som kat. 1B. Allan Bredsgaard

 

DK04277/2013 Red Garlic's Red Pepper

Pepper starter på ny sået mark langs hegn, senere græs og skrub i modvind.
Anlægger her et godt velanlagt søg, i en høj fart. Stilen den er smuk med
hoved ført højt og med en langstrakt galop og halerørelse. Har en meldt stand
som den selv løser. Senere i skrub opnår den stand hvor den følger op, men
fasan vil ikke lege med og flygter, der er respekt. 2 .På raps i modvind.
Viser den igen et godt velanlagt søg i smuk stil og god kontakt til fører. Den
opnår liggene stand, agerhøns flygter ret foran, Pepper, den er rolig.Og
fortsætter sit god søg og opnår på ny stand, går på ordre villigt frem, og
rejser præcist agerhøne der er komplet ro i flugt og skud, den viser en god
apport og aflevering. fortsætter som kat, 2B. Allan Bredsgaard

 

DK03427/2012 Red Garlic's Red Onion Mix

Mix slippes på stub i modvind, farten er moderat, søget
veltilrettelagt og klogt under hegn, stilen er præget af stikkende forbens
aktion, virker øm. Højt båret hoved og hale. Kontakten fil føreren særdeles
god. Opnår hurtigt stand ved hegn, avancerer på ordre langt og rejser
agerhøns. Ro i opflugt og skud. Der skydes forbi. 2.slip Søger nu meget
bedre, i brede slag og farten er nu god. Opnår stand ved hegn, avancerer på
ordre hårdt ind i høj vegetation og rejser fasan. Ro i opflugt og skud.
Fantastisk flot apportering fra dyb grøft. 3.slip Søger bredt og godt.
Overføres til 2.heat med 1B; Flemming Fuglede

 

DK13101/2011 Mårup Storm

Storm starter på raps i sidevind, anlægger her et godt velanlagt søg. Farten
den er høj. Stilen den er smuk med hoved ført konstant over ryg med en
langstrakt galop med momentvis halerørelse. Den viser støttet sekundering ved
makkers resultat løse stand. Vi har Storm ude i tre slip mere hvor den bevare
det gode indtryk . 3.Slip slår den lige rundt i stand og agerhøne flygter ret
foran, der er promte respekt. 4.Slip
opnår den en smuk stram stand mit på åben mark, som holdes længe da makker fik
stand lige før Storm.
På ordre går den villigt frem og rejser præcist agerhøne, der er komplet ro i
flugt og skud, der skydes i luften for sikkerheds årsag. Viser senere god
apport på udkastet fugl. Overføres som kategori 1B. Allan Bredsgaard

 

DK01278/2015 Settermosen Casablanca

Casablanca slippes på stub og græs i modvind, farten er høj, søget er
veltilrettelagt med korrekte vendinger, stilen er god med en kraftfuld
jordvindende galop med hoved og hale i ryglinje. Kontakten til føreren er god.
Opnår stand ved nyslået agerhøne, da skytten er i jagtbar afstand flygter
fuglen, ro i opflugt og skud, der er yderligere en agerhøne på terrænet.
2.slip søger i en flot stil med brede slag, dog noget åbent. 3.slip søger
stadig stort, apporterer udkastet fugl korrekt. Overgår til 2. heat med 2B
Flemming Fuglede

 

2. heat og Matching

Irsk Setter klubs 100 års efterårs vinderklasse på Toftegård den 24 september 2016
Kritikker af 2 heat og matchning.
Efter voteringen besluttes det at tage 7 hunde med til 2. Heat som følgende:
1B Mårup Storm - yobbo”s Calle – Krageredens Maggie – Red union Mix
2B Red garlic red Pepper- Juicy Fruit- Setter mosen”s Cassablanca.

Efter lodtrækning starter:
1.slip Red union Mix - Mårup Storm
Mix , anlægger et godt velanlagt søg i en god stil , den mærker fært og trækker på, men kommer for tæt på og bringer derved agerhøne til flugt der er respekt. Mix fortsætter som kat 2.B
Storm anlægger et offensiv søg, hvorved den mister chance til agerhøne som makker finder. Fortsætter som kat. 2.B.

2.slip Calle- Maggie
Calle anlægger et godt søg med vægt på venstre side med en forkert vending, hvorved den over lader terræn til makker. Fortsætter som kat 1.B
Maggie søger i et godt velanlagt søg med korrekte vendinger, foran sin fører i god kontakt, i en smuk stil. Forsætter som kat. 1.B.

3.slip Cassablanca- Juicy fruit
Cassablanca anlægger et godt anlagt søg, ret foran sin fører, i en god stil. Dog med del stop.

Omprøves.
Juicy Fruit søger ret frem til grøft og efterlader derved meget uafsøgt terræn.
Fortsætter som kat. 2.B

4.slip Pepper – Cassablanca
Pepper viser et godt velanlagt søg i god kontakt, og i en smuk stil den er lydig og velført.
Fortsætter som kat. 2.B
Cassablanca søger nu i et godt anlagt søg i god kontakt. Fortsætter som kat. 2.B.

Efter 2.Heat har vi rangeret som følgende,
1.Maggie
2.Calle
3.Mix
4.Pepper
5.Storm
6.Cassablanca
7.Juicy Fruit

Juicy Fruit – Cassablanca
Juicy fruit Søger ret til mose og går af hånd trods førers protest og forbliver uplaceret
Cassablanca fortsætter sit søg fra tidligere. I god kontakt, har dog stadig en del stop
Cassablanca over Juicy fruit.
Cassablanca placeres som 6.Vinder

Stom- Pepper
Storm søg er offensiv og ved vendinger kommer der agerhøne på vingerne uden den mærker den.
Pepper søger i et godt velanlagt søg, i en smuk stil.
Pepper over Storm som bliver 5 vinder.

Pepper- Mix
Begge søger godt, dog med Pepper som den toneangivende i en smuk stil, Mix trættes hurtig. Begge har en god chance til flokhøns. Denne store chance, som misbruges gør at begge hunde stopper deres afprøvning.
Vi sætter Pepper over Mix
Mix 4 vinder og Pepper 3 vinder

Dette given en finale mellem Calle – Maggie
Begge søger godt, dog med Maggie som den toneangivende og i den smukkeste stil og Calle må se sig slået af sin stald kammerat.
Så Calle bliver 2.Vinder med HP.
Og Maggie bliver værdig 1.Vinder med HP.
Motivering.

6. Vinder Setter mosens Cassablanca , en ung hund med stor jagtlyst, med en fugle tagning uden rejsning.

5.Vinder Mårup Storm, en hunde af et stort format med en smuk stil. Har på dagen en komplet fugle tagning, mistet fuglechancer betinger placeringen.

4.Vinder Red carlic Red union Mix en solid jagthund der på dagen har to komplette fuglesituationer. Manglende effektivitet på eftermiddagens afprøvning betinger placeringen.

3.Vinder Red garlic red Pepper en hund af et stort format med en komplet fugletagning, en flot gående hund der mangler effektivitet om eftermiddagen, dette betinger placeringen.

2.Vinder med HP. yobbos Calle en hund af et rigtig godt format, som arbejder godt og koncentreret for sin fører dagen i gennem og har en komplet fugletagning.

1.Vinder med HP. Kageredens Maggie har i dag haft en næsten fejlfri dagspræstation . Den samarbejder konstant med sin fører, og har på dagen en komplet fugletagning, og bliver en værdig vinder af Irsk setter klubs 100 års jubilæums prøve.


 

View Event →
Sep
23
12:30 PM12:30

Dansk Kennel Klub; Ringe; Dommer Poul Erik Dahl

DK07988/2009 Højfyn's Blis

Blis viser på stub i god vind et stort godt anlagt bredsøg, farten er god og
stilen god, lidt kort aktion, hovedet føres i og over ryglinjen, halen føres
kedeligt. Blis viser god kontakt til fører. Blis bevarer indtrykket gennem
flere slip, viser god udholdenhed, Blis har chance til agerhøns som makker
udnytter. Blis opnår stram stand, makker søger forbi Blis og rejser enlig
agerhøne, Blis er urolig i opfløj men kaldes i ro, der kan ikke skydes pga
sikkerheden, Blis viser herefter ro i skud og korrekt apport af udkastet
agerhøne. 2 præmie bkl

 

DK04134/2014 Vilslev L Ready to Take off

Ready viser på stub i god vind et stort fremadrettet offensivt søg, farten er
høj og aktionen virker tiltalende, Ready forfølger hare langt.
ingen præmie bkl

 

View Event →
Sep
23
12:00 PM12:00

Dansk Kennel Klub; Liselund, Falster; Dommer: Niels Erik Krüger

DK09429/2014 BERTHA

IS Berta slippes i roer i svag modvind. Farten er høj, stilen god, hovedet føres i eller over ryglinie, pæn haleføring med momentvis rørelse. Berta viser et stort og godt anlagt bredsøg, i god kontakt. Opnår hurtig stram stand, rejser villigt og præcist fasankylling, rolig i opflugt, og skud, fuglen fæl-des, Berta viser en god apport, desværre før ordre gives. 2 præmie BK. Niels Erik kruger

View Event →
Dansk Kennel Klub, Vildbjerg; Dommer: Jens Hansen
Sep
23
12:00 PM12:00

Dansk Kennel Klub, Vildbjerg; Dommer: Jens Hansen

DK04277/2013 Red Garlic's Red Pepper ( Billedet)

Red Garlic's Red Pepper slippes i olieræddiker i god vind anlægger et stort
søg med gode udslag, hvor den udnytter vind og terræn godt, farten er høj,
stilen er smuk med høj hovedføring og en langstrakt galopaktion, der er
halerørelse. Opnår højrejst stand, avancerer villigt på ordre og rejser
præcist hønseflok, komplet rolig i opflugt og skud. Viser god apport.
2.slip på græs i god vind, i dette lange slip bevarer den samme indtryk som
tidligere, og er udholdende. 1.pr. BK

 

S 65775/2007 Red Garlic's Juicy Fruit Irsk Setter

Starter på brak i god vind. Den anlægger et stort fremadrettet søg som dog er
meget på hegn. Farten er høj. Stilen er god med højt båret hoved, langstrakt
galopaktion, halen bæres pænt. 2 Slip Forsætter som i første. Har i slippet
flere markeringer som den selv løser. Opnår sener højrejst stand, avancere på
ordre med påviser ikke vildt. Viser i slippet spontan sekundering. 3 Slip
Opnår i kant af skov en højrejst stand, avancere i flere tempi og udpeger
præcist hønse flok, ro i op fløj og skud. Acceptabel apport.
2 Pr. ÅK. Dommer: Ulrik Stadelhofer

View Event →
Dansk Irsk Setter Klub, 100 års Brugsprøve; Dommer: Erik Rimmen / Allan Bredsgaard
Sep
23
11:30 AM11:30

Dansk Irsk Setter Klub, 100 års Brugsprøve; Dommer: Erik Rimmen / Allan Bredsgaard

DK06716/2009 Kirstinekjær's D Eddie (Billedet)

Eddie slippes på stub i modvind. Søget er veltilrettelagt foran føreren i gode
brede slag. Farten god. Stilen god, hovedet bæres for det meste i rygliniens
forlængelse, halen lidt hængende, god galop. Samarbejdet med føreren i orden.
Eddie finder to gange agerhøne ved skelkant, i vanskelig vind. Første gang når
han lige at stoppe op inden fuglen flygter, anden gang støder han, i vanskelig
vind, fuglen og viser respekt. Eddie slutter med stand uden påvisning af
vildt.
2. slip i skrub i modvind. Her søger Eddie godt, fasan letter fra område hvor
Eddie befinder sig. Situationen kan ikke overskues.
3. slip på efterafgrøde i modvind. Eddie opnår liggende stand, på ordre går
han behersket frem på stor agerhøneflok, som letter. Eddie er rolig under
opflugt og skud. Der skydes to agerhøns, som Eddie apporterer korrekt.
2. pr. BK

 

DK03427/2012 Red Garlic's Red Onion Mix

Mix slippes på bønnestub i sidevind. Søget er godt lagt på vinden, med dybe
udslag, dog falder intensiteten lidt en gang i mellem. Farten god. Stilen god,
hovedet bæres for det meste over rygliniens forlængelse, halen i rygliniens
forlængelse, galoppen er god ind i mellem en smule tung. Samarbejdet med
føreren i orden. Ingen fugle i slippet.
2. slip på efterafgrøde i modvind går Mix som i første slip, opnår stand langt
ude, som holdes godt. På ordre til avance går Mix villigt frem uden at kunne
påvise vildt. Senere træder dommer agerhøns op hvor Mix havde sin stand.
Ingen pr. BK

 

DK19389/2011 Vilslev Kari

Kari slippes på stub i modvind. Søget er velanlagt med gode brede slag foran
føreren. Farten høj. Stilen smuk, højt ført hoved og hale med rørelse, god
energisk galop. Samarbejdet med føreren i orden. Kari støder agerhøneflok, som
ligger oplagt i vinden.
2. slip på efterafgrøde i modvind efterlader Kari samme gode indtryk som i
første slip. Kari støder agerhøneflok som ligger oplagt i god vind.
Ingen pr. BK

 

 

View Event →
Dansk Kennel Klub, Sindal
Sep
21
11:30 AM11:30

Dansk Kennel Klub, Sindal

DK01278/2015 Settermosen Casablancakker

Settermosen Casablanca slippes i roer i modvind anlægger et godt søg langt på
vinden i god kontakt
2 slip i roer hurtigt påviser partner agerhøne, 3 slip hutigt opnår Casablanca
en stand, udpeger og rejser noget forsigtigt en løbende fasankylling .
Casablanca prøver i flere omgange at få kyllingen på vingerne og det lykkes
til sidst, helt rolig ved opflugt og skud, god apport. 3 slip nu på stub,
stilen er her god med hovedet i ryglinje og en god galop aktion, lidt spil i
halen, udholdende lydig og velført, Casablanca kommer ud i et 4 slip da jeg
ikke synes den første fugltagning var kontant nok, 4 slip på stub hurtigt
opnår Casablanca en liggende stand, da vi kommer frem rejser hun sig op og på
ordre, går hun villigt frem og udpeger præcist en en lille flok agerhøns, helt
rolig ved opflugt og skud, god apport. 1 pr i BK 166 Allan Nissen
Brugsklasse Præm.: Allan Nissen

 

DK03257/2012 Vorrehøjs Henna

Vorrehøjs Henna slippes i roer i svag vind anlægger et stort og for det meste
velanlagt søg i god kontakt, farten er høj, har en liggende stand som den
løser da føreren kommer helt op til Henna, senere tager den en skadet agerhøne
som afleveres korrekt,
2 slip i roer opnår hurtigt en stand, udpeger noget upræcist en fasan kylling
som løber fra Henna i flere omgange, det lykkes dog til slut for Henna at få
fasanen på vingerne, er rolig ved opflugten men knal apporter den skudte
fasan. 2 pr i BK 166 Allan Nissen

 

DK05812/2015 Vilslev M. Zoe

Vilslev M. Zoe slippes i roer i svag vind anlægger et passende stort søg i god
kontakt, partner påviser agerhøns, 2 slip i roer Zoe arbejder igen godt der
ses fremme i slippet en fasan i luften men situationen kan ikke bedømmmes
yderligere, 3 slip på stub anlægger Zoe et stort og velanlagt søg i høj fart
og en god til smuk stil med hovedet i og over ryglinje lidt spil i halen,
udholdende og velført 4 slip hurtigt opnår Zoe en stand, avancere villigt i 2
tempi og udpeger præcist en flok agerhøns, ro i opflugt og skud, udfører
efterfølgende en god apport på en udkastet agerhøne, helt rolig ved skud. 1 pr
i BK 166 Allan Nissen.

 

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff

Bjerkaasen's Bs-Siff slippes i roer i modvind anlægger et godt jagtligt søg i
god kontakt, farten er høj stilen smuk med hovedet lige overryglinje, god
galop aktion, lidt spil i halen, Siff afprøves i 4 slip og har på dagen flere
gode chancer til agerhøns. ingen pr i BK 166 Allan Nissen
Brugsklasse Præm.:0 Allan Nissen

 

View Event →
Sep
20
11:30 AM11:30

Dansk Kennel Klub, Skive, Dommer: Thomas Klit

DK13100/2011 Mårup Cato

Cato slippes i raps i modvind. Søger offensivt med god dybde og passende
afstand mellem slagene. God udnyttelse af vind og terræn. Farten er høj til
meget høj. Stilen er smuk, højt ført hoved, lang galop aktion med pænt ført
hale. Kontakten er god. Cato opnår stand, rejser villigt på ordre, er rolig i
op flugt og skud. Udviser en god apport på den fældede agerhøne.
2. slip efterafgrøder i modvind. Søget er godt anlagt med dybe udslag og god
kontakt til sin fører. Farten er fra høj til god, stilen fra smuk til god.
Dækkes af ved partners stand for råvildt. Fortsætter herefter med sit gode søg
og jagter for sin fører med god udholdenhed.
1. præmie. BK

 

S65775/2007 Red Garlic´s Juicy Fruit

Juicy Fruit slippes i raps i modvind. Makker opnår hurtigt stand. Juicy Fruit
går foran stående partner og agerhøne flygter.
Ingen præmie. BK

 

SE 22101/2011 Red Garlic's Sweet Potato

Sweet Potato slippes ganske kort på raps i modvind. Potato forstyrres en del
af makker førers fløjten.
2. slip raps i modvind. Søget mangler noget plan og kontakt, men viser enkelte
gode slag lagt godt på vinden. Farten er høj, stilen er smuk med højt ført
hoved og lang flad galop med lavt ført hale. Potato opnår stand, avancerer
langt uden at påvise vildt.
3. slip raps i modvind. Går som tidligere. Støder single agerhøne ligesom
partner påviser single agerhøne på anvist terræn.
4. slip stub med efterafgrøder. Søger her noget ensidigt i højre side langs
Markskel. Potato misbruger oplagt chance til agerhøne.
Ingen præmie. BK

View Event →
Dansk Kennel Klub; Darket, Rødby, Dommer: Søren Stærkjær
Sep
19
11:30 AM11:30

Dansk Kennel Klub; Darket, Rødby, Dommer: Søren Stærkjær

DK01279/2015 Settermosen Charites ( Billedet)

Charites starter i svag modvind i roer. Går i et noget selvstændigt søg.
Farten er meget høj. Stilen er smuk med højt båret hoved og halerørelse. Der
meldes stand et stykke ude. Da skytter er på plads gives rejseordre og
Charitas rejser præcist 3 agerhøns. Er komplet rolig i opflugt og skud.
Apporterer fuglen korrekt. 2. slip på raps og stub. Går her i et meget stort
søg. Går fra kant til kant på marken og vender korrekt i vinden. En hund af
meget stort format. Ingen fugle. Får i dag sin velfortjente 1. præmie. BK

 

View Event →
Dansk Kennel Klub; Liselund; Dommer: Clause Nielsen
Sep
18
11:30 AM11:30

Dansk Kennel Klub; Liselund; Dommer: Clause Nielsen

DK03589/2010 Kragereden Maggie (billedet)

Maggie slippes I roer I modvind, her viser hun i et langt slip, et bredt
velanlagt søg med passende afstand mellem slagene, i høj fart og god kontakt.
2. slip i roer bevares indtrykket fra tidligere. Hun findes i stand bag bakke.
På ordre rejser hun præcis agerhøne med ro i opflugt. Fuglen anskydes og hun
får tilladelse til at apportere med det samme som gøres med alt i orden. 3.
slip på efterafgrøde søger hun som tidligere. Stilen er smuk med højt båret
hoved, langstrakt galopaktion og går med pæn båret hale. 1.PR. BK

 

DK01279/2015 Settermosen Charites

Charites viser i roer i modvind et meget bredt søg i høj fart og god kontakt.
Makker påviser fasan i slippet. 2. slip i roer viser hun et meget bredt slag i
smuk stil med højt ført hoved og langstrakt galopaktion og pæn båret hale.
Makker bringer sig hurtig i kontakt med agerhøne. Charites kan kaldes væk fra
området. I 3. slip i roer opnår hun hurtig stand. På ordre rykker hun kort og
rejser præcis agerhøns. Der er komplet ro i opflugt og skud, efterfølgende god
apportering. 2 PR. BK

 

DK04277/2013 Red Garlic's Red Pepper

Pepper starter i roer i modvind. Viser et velanlagt søg med brede udslag og i
god kontakt. Farten er høj. Makker bringer sig i kontakt med fasan. 2. slip
bevares indtrykket fra tidligere. Stilen er smuk med højt ført hoved,
langstrakt kraftig galopaktion og pæn båret hale. Makker bringer sig i kontakt
med enlig agerhøne. Ved hjemkald støder den agerhøns folk med fuld respekt.
Pepper er ude i to omgange mere hvor han går som tidligere og usvækket. I
sidste slip opnår han stand, går villigt frem på ordre, påviser ikke vildt og
bliver en smule vidtløftig, kaldes til orden og længere fremme i sprøjtespor,
søder han agerhøns. Respekterer da de flygter. ingen Præmie BK

 

DK09429/2014 BERTHA

Bertha slippes i roer i modvind og viser et velanlagt bredsøg i god kontakt og
høj fart. Langt ude ses agerhøns i luften hvor Bertha befinder sig, men kan
ikke bedømmes. Senere opnår den stand, rykker kort på ordre men påviser ikke
vildt. 2. slip i roer søger hun som tidligere, har en stand som den selv løser
inden vi er oppe. Makker påviser fasan i slippet. Bertha er ude i to slip mere
hvor indtrykket bevares. Stilen er smuk med højt båret hoved og langstrakt
galopaktion og pæn båret hale. I sidste slip bringer makker sig i kontakt med
hare som Bertha kan holdes for. Ingen Præmie BK

 

DK10647/2012 Kiwi Line's Sveske

Sveske slippes i roer i modvind og søger marken af i gode brede slag med
passende afstand mellem slagene og i god kontakt til fører. Farten er høj og
stilen god med højt båret hoved og kraftfuld galopaktion. Opnår stram stand,
på ordre går den villigt frem og rejser præcis fasan. Sveske er noget urolig i
opflugt men holdes. Da fasan fældes knaldapporterer Sveske. Viser en udmærket
apport af fuglen. 2.PR. BK

 

DK10650/2012 Kiwi Line's Squash

Squash slippes I roer I modvind. Viser et velanlagt bredsøg i høj fart og god
kontakt. Den støder enlig agerhøne, først respekterer den, men vælger så at
prelle fuglen. Ingen Præmie BK

View Event →
Dansk Kennel Klub, Ryomgård; Dommer Ove steen Petersen
Sep
17
11:00 AM11:00

Dansk Kennel Klub, Ryomgård; Dommer Ove steen Petersen

DK05812/2015 Vilslev M. Zoe (Billedet)

Zoe slippes i god vind i roer, hun anlægger her i høj fart og god kontakt til
fører et stort og velanlagt bredsøg. Støder i god vind singlehøne med god
respekt, Senere finder makker fugl. Andet slip går Zoe som i første, arbejder
godt og opnår flot højrejst stram stand. På ordre rejser hun villigt og præcis
lille flok agerhøns med komplet ro i opflugt og skud. Der skydes forbi, der
kastes senere en fugl med afgivelse af skud, hun laver her en acceptabel
apport. Zoe afprøves i sidste slip på stub, anlægger her et stort og velanlagt
bredsøg med passende afstand mellem slagene. Farten høj. Stilen med god
langstrakt og smidig galopaktion, høj hovedføring og momentvis halerørelse.
Har været lydig og velført.
1. Præmie BRKL.

 

DK03257/2012 Vorrehøjs Henna

Henna slippes i roer, hun anlægger her et godt anlagt jagtligt søg foran
fører. Makker finder straks agerhøne, som Henna også har chance til. Andet
slip i roer går Henna som forgående, makker i kontakt med lille flok agerhøns,
senere opnår makker stand for agerhøns hvor Henna viser flot sekundering.
Tredje slip i roer finder makker singlehøne. Henna har på dagen haft flere
gode chancer til fugle som makkere har fundet. Henna har i slippene været
lydig og velført. Ingen Præmie Brkl.

View Event →
Sep
11
11:00 AM11:00

FJD's Sydjyske Prøve Dommer Allan Nissen

DK12422/2014 Murphy

Murphy slippes i Olieradikker anlægger et sort og velanlagt søg, der dog til
tider er anlagt på makkerens slag, farten er meget høj, stilen er fortrinlig
med højt ført hoved og en god flad galop, lidt spil i halen
Der er i slippet 2 chancer til agerhøns
Murphy af prøves i yderligere slip bevare indtrykket, har yderligere en chance
til agerhøns
Ingen pr i åk 166 Allan Nissen.

 

View Event →
Sep
11
10:30 AM10:30

FJDs prøve ved Holbæk,

DK14005/2016 Loustic des Demons de Gergovie

1.Slip på stub i modvind. Loustic viser et stort og velanlagt søg med brede
udslag, korrekte vendinger og tilpas dybde mellem slagene. Loustic udnytter
vind og terræn på bedste vis. Farten er høj. Stilen er smuk. Hovedet føres i
niveau med ryg linje i en let galopaktion. Halen bæres i niveau med ryg linje
uden bevægelse. God kontakt til føreren.
2.Slip på stub i modvind. Søg fart og stil som før. Loustic viser i et meget
lang slip stor jagt lyst og udholdenhed. Loustic har en markering men løser
selv, senere springer en hare fra området. 3 slip på
stub i modvind. Loustic opnår straks han er sluppet høj rejst stand ved gærde.
Loustic avancerer villigt frem på ordre i flere tempi og rejser præcist fasan.
Loustic er lidt urolig i opflugt men kaldes til orden og dækkes af. Han
forholder sig rolig i skud. 1 præmie UK Claus Raahauge Kristensen 181

 

DK04795/2014 Kenzo

Kenzo slippes på frøgræs og harvet stub i modvind og et anlægger i stort søg
med brede udslag og i høj fart. Kontakten til fører er god. Ved terrænskifte
trædes stor agerhønse flok op som lå oplagt. 2. slip i spinat, indtrykket fra
tidligere bevares. Stilen er smuk med højt båret hoved og langstrakt kraftfuld
galop aktion og pæn båret hale. Kan holdes fra flygtende hare. Der var chance
til agerhøns som rodes op, respekterer da de flygter. I et langt sidste slip
søger han som tidligere men trættes mod slutningen. ingen Præmie AK. Dommer Claus M. Nielsen

 

 

DK18913/2015 Kiwi Line's KIWI

Kiwi starter på raps I modvind. Anlægger et søg med stor bredde og passende
afstand mellem slagene. Farten er høj og kontakten til fører god. Stilen er
smuk med højt båret hoved og smidig langstrakt galopaktion og hale ført med
bevægelse. Holdes for flygtende fasan som letter på modsat side af vej. 2.slip
på stub bringer makker sig i kontakt med stor agerhønse flok kort efter start.
Er ude med ny makker hvor hun går ind foran stående makker og bringer agerhøns
til flugt. Følger kort de flygtende fugle. I 3. slip ved majskant opnår hun
stand. Går villigt frem på ordre, men påviser ikke vildt. Dette gentager sig
kort efter. I sidste slip søger hun offensivt og går stor flok agerhøns op som
følges kort. Ingen Præmie UK - Dommer Claus Nielsen

 

DK15065/2012 Norrlands Guidens Top Speed

1.Slip på opharvet stub i modvind. Top Speed viser et noget varierende søg med
enkelte brede udslag, og mange forkerte vendinger. Søget er mest lagt til
højre for føreren. Farten er moderat til god. Stilen er acceptabel. Hovedet
føres i og meget under niveau med ryg linje i en for det meste kort
galopaktion. Top Speed har en del stop og roden på jordfært og må animeres en
del af føreren. Halen bæres under niveau med ryg linje uden bevægelse. God
kontakt til føreren.
2.Slip på stub i modvind. Top Speed viser nu et meget stort men alt for åbent
søg for det meste uden kontakt til føreren. Top Speed slutter med at forsvinde
i skrub. 0 præmie ÅK Claus Raahauge Kristensen 181

 

DK12854/2015 Working Gundogs Casimir

Casimir slippes på stub og harvet stub I modvind. Søger i starten med gode
brede slag, senere lidt offensivt for så at gå passende bredt. Farten går fra
høj til god. Stilen er i starten smuk senere god. Når stilen er smuk er
hovedet ført højt og med en kraftfuld galopaktion og pæn båret hale. I et kort
2. slip på stub når den et enkelt slag før den støder agerhønse flok som
følges kort. Casimir er ude i to slip mere som går fra velanlagt til
offensivt. Makker finder agerhønse flok i sidste slip.
Ingen Præmie Unghunde klasse - Claus Nielsen

 

DK09429/2014 BERTHA

Bertha slippes på frøgræs og harvet stub. Viser et søg med brede udslag og
passende afstand mellem slagene. Farten er høj og kontakten god. Ved
terrænskifte træder fører stor agerhønse flok op. Bertha er ude i tre slip
mere hvor indtrykket fra første slip bevares. Stilen er smuk med højt båret
hoved, langstrakt galop aktion og pæn båret hale. I sidste slip forsvinder den
i gærde, fasan ses i luften og kort efter kommer Bertha som preller. Ingen Præmie AK - Dommer Claus Nielsen

 

DK10647/2012 Kiwi Line's Sveske

Sveske starter på frøgræs i god vind. Viser et søg med brede udslag men også
en smule offensivt. Farten er høj og stilen smuk med højt båret hoved,
kraftfuld galopaktion og hale ført med bevægelse. 2. slip viser han igen et
stort bredt søg nu i god kontakt til fører. Kan holdes for flygtende hare tre
gange. 3. slip i spinat, indtrykket fra tidligere bevares. Opnår stand, på
ordre slår han bagud, sendes frem igen og støder agerhøns som han preller på.
Åben klasse Præm.:0 Claus Nielsen

 

 

 

 

 

View Event →
FJDs Nordjyske prøve; Dommer: Poul Aagåard Sørensen
Sep
10
11:30 AM11:30

FJDs Nordjyske prøve; Dommer: Poul Aagåard Sørensen

DK01278/2015 Settermosen Casablanca (billedet)

Casablanca slippes på stubmark i modvind. Her anlægger den et tilpas stort
bredsøg, med passende afstand mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk.
Højt båret hoved og en langstrakt galopaktion. Halen bæres pænt med
bevægelser. Støder agerhøne under fuld respekt. Senere opnår den stand. På
rejseordre går den villigt frem, og rejser agerhøns. Der er ro i opflugt og
skud. I et langt 2. slip på stubmark i modvind, anlægger Casablanca nu et
særdeles stort og velanlagt bredsøg, med passende afstand mellem slagene. Fart
og stil er som i 1. slip. Den jagter med stor jagtlyst og intensitet gennem
hele slippet. Er lydig og velført. 1. præmie ÅK

 

DK03120/2013 Molly

Molly slippes på stubmark i modvind. Her anlægger den et velanlagt bredsøg,
med dybe udslag. Farten er høj. Stilen er god. Hovedet føres i rygniveau.
Forbensaktionen er kort, hvilket bevirker at galoppen bliver vuggende. Halen
bæres pænt med bevægelser. Makkerhunden støder agerhøns på anvist terræn.
Sekunder på makkerhundens resultatløse stand. I 2. slip på stubmark i modvind,
er søg, fart og stil som i 1. slip. Preller agerhøne som makkerhunden støder.
Ingen præmie ÅK

 

DK12421/2014 Turbo

Turbo slippes på stubmark i modvind. Søget er her noget tilfældigt anlagt.
Mere bredde er ønskelig. Farten er høj. Stilen er smuk. Højt båret hoved.
Smidig og langstrakt galopaktion. Halen bæres pænt med livlige bevægelser.
Makkerhunden finder fasan på anvist terræn. Turbo afprøves i yderlige 2 slip
på stubmark i modvind. I 2. slip støder Turbo agerhøne i god vind, er her
noget urolig da den flygter. Søg, fart og stil er som i 1. slip. I 3. slip
forbedre Turbo sit søg, og anlægger nu et stort og velanlagt bredsøg med
passende afstand mellem slagene. Ingen præmie ÅK
Åben klasse

 

View Event →
Sep
10
10:00 AM10:00

FJD's Sydsjællandske prøve, Haslev; Dommer: Jørgen Gordon og Lars nielsen

DK15065/2012 Norrlands Guidens Top Speed

Top Speed anlægger i passende fart et søg noget fokuseret på højre kant, mere
revidering ønskelig, er noget fokuseret på jordfært, stilen er med hoved i og
under ryglinje, mere stræk i galoppen ønskelig. 2, slip søget bedres her til
et godt bredsøg i god fart, hoved i ryglinje, trættes tilslut i slippet.3,
slip bevarer indtryk fra 2? slip, god chance til høns som stødes, rimelig
respekt. Ingen Præmie. Ak - Dommer lars Nielsen

 

DK04795/2014 Kenzo

Kenzo slippes på stub anlægger et godt bredsøg i god til høj fart, stilen er
god med en fraftfuld galopaktion og højtbåret hoved, respektere i slippet
hare, god kontakt til fører.2, slip bevarer her sit gode indtryk tilslut i
slippet mærker Kenzo fært, men støder høns, mere respekt ønskelig, god chance
som ikke udnyttes.3, slip i eng, anlægger her et godt jagtsøg i god kontakt
til fører.  Ingen præmie ÅK Dommer Lars Nielsen

 

DK18913/2015 Kiwi Line's KIWI

Kiwi slippes på kløvermark i god vind. Viser her stort velanlagt bredsøg med
gode udslag i høj fart. Stilen er smuk. Straks efter start flygter flere
fasaner fra hegn uden at hundene har haft mulighed for at udnytte disse. Kiwi
viser lidt interesse i disse,men kaldes hurtigt til orden.
Prøves nu på rapsmark, hvor hun søger meget selvstændigt uden kontakt til
fører. Makkerhund finder fugl, Kiwi er her svær at koble.
Prøves flere gange, viser nu bedre samarbejde med fører, og viser stor
jagtlyst. Har spinkel chance for hønseflok bag bakke, kan ikke bedømmes.
I et sidste slip på stub har Kiwi oplagt chance for hønseflok som stødes,
viser ikke synderlig respekt. Ingen Præmie UK Dommer Jørgen Gordon Andersen

 

DK14005/2016 Loustic des Demons de Gergovie

Loustic slippes på opharvet stub i god vind. Farten er moderat, stilen præges
af hovedet ført i og mest under ryglinie, hængende død hale. Slap galopaktion.
Bringer sig i kontakt med flere fasaner ved remise,uden at det lykkedes at
udnytte disse.
Herefter trækker føreren Loustic fra videre afprøvning. Ingen præmie.  UK, Dommer Jørgen Gordon Andersen

 

DK10647/2012 Kiwi Line's Sveske

Sveske slippes i efterafgrøder. Viser her et stort, åbent og fremadrettet søg
uden synderlig kontakt til fører. Søger kortvarigt til nabomarken. Kaldes
herefter til orden og viser senere et velanlagt bredsøg. Stilen er smuk. Der
ses ikke fugle i slippet.
I andet slip viser Sveske nu et stort og velanlagt bredsøg med gode udslag.
Opnår flot højrejst stand. På ordre avancerer hun villigt, men påviser ikke
vildt.Sveske slår nu fornuftigt kort under vind og opnår igen stand. Hun
avancerer og rejser præcist hønseflok, men preller i opflugt og skud.
Ingen præmie. ÅK Dommer Jørgen Gordon Andersen

 

DK09429/2014 BERTHA

Bertha starter på græs ? senere stub i svag modvind. Farten er meget høj.
Stilen er fortrinlig med højtbåret hoved og halen i forlængelse af rygsøjlen.
God kontakt til fører. Respekterer hare. Ingen fugle. 2. slip i roer. Går som
i tidligere slip stort og flot. Ingen fugle. 3. slip i roer. Makker støder
fasan og Berta går efter og preller.
Ingen præmie ÅK Dommer Søren Stærkjær

View Event →
FJD Fyn; Dommer: Martin Clausen
Sep
9
11:00 AM11:00

FJD Fyn; Dommer: Martin Clausen

DK01281/2015 Settermosen Chantal ( Billedet)

Chantal slippes på ophavet stub, hvor den anlægger et passende stort, for det
meste velanlagt søg. Farten er tilpas høj, stilen er smuk med passende høj
hovedføring, god galopaktion, hvor lidt mere stræk ville pynte, pæn haleføring
med bevægelser. Afprøves i to slip mere på stubmark, hvor den bevare
indtrykket fra første slip. Opnår stand for lille agerhønseflok, makkerhunden
kommer lidt tæt på hvorved agerhønsene flygter, viser rimelig ro i op fløj,
føreren er i jagtbar afstand, men jeg vælger at lade være med at skyde på
grund af lidt uro fra makkerhunden. Chantal dækkes af, viser ro i skud.
1. præmie UK

 

DK01436/2013 Settermosen Bill

Bill slippes i rapsmark, hvor den anlægger et passende stort, til tider lidt
åbent søg, går i høj fart og i en smuk stil med passende høj hovedføring, lang
kraftfuld galopaktion, halen føres lidt lavt uden bevægelser. Chance til
agerhøns som makkerhunden påviser. Afprøves i to slip mere på stubmark, hvor
indtrykket fra første slip bevares, dog er søget nu godt anlagt. Slutter med
at støde agerhøns som lå i god vind, preller.
Ingen præmie ÅK

 

DK03257/2012 Vorrehøjs Henna

Henna slippes i rapsmark, hvor den anlægger et stort og flot velanlagt søg i
høj fart og i en smuk stil, med høj hovedføring, god galopaktion, pæn
haleføring med bevægelser. Opnår stand for agerhøns, er meget træg i avancen
for til sidst at låse helt.
Ingen præmie ÅK

 

DK10647/2012 Kiwi Line's Sveske

Sveske slippes på stubmark, hvor den går direkte frem i terrænet. Søget,
farten og stilen er ikke til at bedømme. Langt fremme i terrænet opnår Sveske
stand for agerhøns, da føreren er på vej op, letter han en agerhøne på anvist
terræn, bag ved Sveske. Inden han når helt op for at koble Sveske, letter en
lille agerhønse flok ret foran Sveske, preller langt.
Ingen præmie ÅK

View Event →
Sep
4
11:00 AM11:00

Danmarks Jæger Forbund; Dommer: Ole Dahl Madsen

DK03257/2012 Vorrehøjs Henna

Henna afprøves gennem dagen i 4 slip i henholdsvis brak og på stubmark. I 1.
slip påtræffes ingen fugle. I 2. slip på stubmark går hun i et passende stort
søg med god arealdækning, farten er god og ligeså stilen. Makkerhunden støder
agerhønseflok lidt fremme i terrænet. I 3. slip på stub bevares indtryk.
Sekunderer makkerhundens resultatløse stand. Lidt senere selvstændig stand,
hvor agerhøns flygter da føreren når op - uden Henna får vist rejsning. Ro i
opflugt og skud. I sidste slip i brakmark ses der fugle i luften under
uoverskuelige forhold og vi kobler. Lydig og velført.
2. Præmie Åben Klasse

DK03120/2013 Molly

Molly slippes på stubmark i modvind. Her anlægger den et stort og veldækkende
bredsøg. Farten er høj. Stilen er acceptabel. Hovedet føres i ryglinie og
derunder. Galopaktionen er langstrakt og halen bæres pænt med sparsomme
bevægelser. Udviser god udholdenhed gennem hele slippet. ( 20 min.) Molly
afprøves i yderligere 4 slip på stub og brakmark i god vind. I alle slippene
er indtrykket det samme på søg, fart og stil, dog trættes Molly en del mod
slutningen. Ingen præmie ÅK

 

DK01278/2015 Settermosen Casablanca

Casablanca afprøves på dagen gennem 4 slip i brak og på stubmark. Hun anlægger
et veldækkende bredsøg med rigtige vendinger i høj fart og prima stil.
Lydig og velført.
Der påtræffes ingen fugle i de første 3 slip. I sidste slip bringer makkerhunden agerhøns til flugt på anvist terræn. Ingen præmie

DK04760/2014 Heggelifjellets Rex

Rex afprøves gennem 3 slip på græsmark og i brak. I 1. slip søger han godt og
får meget terræn med. Farten er høj og stilen er med høj hovedføring, god
galopaktion og halebevægelser.Ingen fugle. I 2. slip bliver han noget ensidig
i venstre side af terrænet, hvor der flere gange meldes stand der dog løses -
herefter en del markeringer - ingen fugle.
I 3. slip var der chance til fugl der misbruges af makkerhunden.
Ingen præmie AK

 

View Event →
Danmarks Jæger Forbund i Søllinge; Dommer: Søren Stærkær
Sep
4
11:00 AM11:00

Danmarks Jæger Forbund i Søllinge; Dommer: Søren Stærkær

DK01281/2015 Settermosen Chantal

Chantal starter på opharvet stub i modvind. Søget er stort og velanlagt.
Farten er høj, stilen er smuk. Sænker dog momentvis hovedet. Samarbejder i god
kontakt med sin fører. Viser god kondition. Ingen fugle i slippet. 2. slip på
stub. Går en stor del af slippet med lav hovedføring. Ellers velanlagt søg.
Ingen fugle. 3. slip på stub. Ret efter hundene er sluppet træder fører en
stor flok agerhøns op og hundene kobles hurtigt. 4. slip på stub. Er her en
helt anden hund at se på. Går med hovedet på plads i et stort og velanlagt
søg. Ingen fugle.
Ingen præmie

DK01436/2013 Settermosen Bill

Bill starter på stub, senere i roer i modvind. Søget er stort og velanlagt.
Stilen er smuk med højt båret hoved og halen ligeså. Da Bill når ind i
roerne støder han fasan og lidt mere ro var ønskeligt. 2. slip på stub. Går
her i et langt slip i et stort søg, tager marken fra kant til kant. Ingen
fugle. 3. slip på stub. Støder fasan under fuld respekt. 4. slip stub.
Fortsætter sit gode søg ? ingen fugle. 5. slip i sennep. Igen går han som en
engelsk hund skal gå, vi ser ingen fugle.
Ingen præmie

View Event →