Lidt historie

Den Irske Setter’s historie kan spores tilbage til 1700 tallet, men man har faktisk ikke så mange detaljer om oprindelsen af den Irske Setter. Den eneste man med sikkerhed kan sige, er at den stammer fra Spaniels. Men ved også med sikkerhed, at den Rød/hvide Irske Setter er ældre end den røde Irske Setter. Det var først i løbet af 1800 tallet der for alvor blev fokus på den røde Irske Setter og i 1882 blev Irish Red Setter Club (IRSC) stiftet i Irland. I Danmark blev klubben for Irske Settere (DISK) stiftet i 1916 og den er dermed en af de ældste klubber for stående hunde i Danmark.

DISK ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer, inden for hvilken der er nedsat nogle forretningsudvalg. Klubben er godkendt og har overenskomst med Dansk Kennel Klub (DKK) (og dermed også af FCI), og er tilsluttet Fællesrepræsentationen for specialklubber for stående jagthunde i Danmark (FJD). Tilslutningen til sidstnævnte betyder, at vore medlemmer modtager bladet "Jagthunden", hvor hver specialklub har sin egen rubrik, ud over spalteplads til fælles aktiviteter i FJD, artikler, annoncer m.v.

DISK er er en moderne organisation, der på en gang ønsker at bevare de gode og hæderkronede traditioner, der er er stor del af det at gå på jagt og udøve hundesport og samtidig være en inkluderende og åben organisation med tilbud til både unge og gamle – erfarne som nye i ”gamet”.

 

Kort om den Irske Setter

I 1960’erne og 1970’erne hvor der var meget fokus på den Irske Setter’s ydre betød, at der blev avlet for ukritisk med en væsentlig nedgang i de jagtlige egenskaber til følge og desværre så man ofte hunde med for dårlige mentale egenskaber. De seneste 40 års målrettede avlsarbejde, har bragt den Irske Setter op i den absolutte top, og vi kan være stolte af, at den Irske Setter er en race, der i denne periode har vist enorm fremgang i de jagtlige, mentale og sundhedsmæssige egenskaber. Da den Irske Setter samtidigt også har udviklet sig til en race, som er yderst nem at have i hjemmet og på ingen måde kræver mere aktivitet end andre jagthunde racer, fremstår den Irske Setter i dag som et virkeligt godt alternativt til den aktive danske jæger. Selvom vi i DISK mener at jagtlige egenskaber, er det vigtigste for en Irsk Setter betyder det jo ikke, at glæden ved at høste af naturens overskud bliver mindre, når man gør det sammen med en smuk hund.

Hvis du har lyst til at vide mere om den Irske Setter’s historie vil vi varmt anbefale at læse DISK’s 100 års Jubilæums bog som blevet i forbindelse med vores 100 års jubilæum i 2016. Den er et sandt overflødighedshorn af billeder og information og er et ”must read” for alle der elsker den Irske Setter. Du kan kontakte DISK på Mail: danskirsksetterklub@gmail.com hvis du ønsker at købe jubilæums bog. En anden vigtig kilde til information er ”The Irish Red Setter” skrevet af Præsidenten for den Irske Moder klub - Raymond O’Dwyer. Bogen kan købes på Amazon.com

Du kan læse også læse et kort Portræt af den irske setter

 

Årets gang i DISK

De årlige aktiviteter er styret af naturens gang. Dvs. at vi skal give vildtet ro til at yngle fra medio april til 1. August og vi skal høste lidt af naturens overskud fra medio september til 1. Januar. Det giver en ret forudsigelig kalender med ret små afvigelser fra år til år

Januar og februar: Der afholdes medlemsmøder i sammenarbejde med de andre engelske stående special klubber. hvor der drøftes forskellige emner vedrørende de engelske stående jagthunde og jagthundesporten.

I februar arrangerer DISK markprøve træning for vore medlemmer

I marts og første halvdel af april afholdes forårsmarkprøver i FJD og Danmarks Jægerforbunds (DJ) regi for ungdoms- og åben klasse.

Dansk Kennel Klub afholder forårsvinderprøver – med en afsluttende mesterskabsprøve (forårs DM).

 

Dansk Jagthunde Derby, som arrangeres af den selvejende institution for de engelske hunde, afholdes for hunde, der fylder to år i det kalenderår, hvori det aktuelle derby afvikles. Derby’et som er en meget stor og meget vigtig prøve afholdes over 2 dage (fredag og lørdag) i en weekend omkring d. 20 marts

 

DISK Hovedprøve

DISK afholder  sin Hovedprøve i en weekend omkring 1. april, denne afvikles over 3 dage – normalt fredag-søndag. På en Hovedprøve samles alle Irsk Settere og ejere fra hele landet til markprøve og udstilling, samt hyggelig hundesnak. Man skiftes mellem landsdelene i en 3-4 år cyklus.

Fredag eftermiddag er der udstilling for Irske Settere

Fredag aften afholdes den ordinære generalforsamling.

Fredag og lørdag markprøve for ungdoms- åbenklasse. Disse prøver er åbne for alle engelske stående hunde

Vinderklassen afholdes søndag. Denne prøve er kun for Irske Settere

Hovedprøven er DISK’s mest traditionsrige arrangement og har normalt deltagelse af ca. 150 startende hunde over de 3 dage hunde på markprøve. Her har man mulighed for at danne sig et godt billede af, hvad medlemskab i DISK byder på og få en hundesnak med ligesindede.

 

Udstilling

I maj/juni måned afholdes FJD's udstilling på Fyn, som er jagthundesportens primære udstilling. Her ud over afholder DKK løbende gennem året internationale udstillinger.

 

Apportering

I løbet af sommeren holder DISK apporteringsprøver i alle landsdele med tilhørende ugentlig træning op til disse prøver. Der er instruktører på disse træningsdage, som har et indgående kendskab til Irske Setter og hvordan man skal træne for at opnå det bedste resultat. Denne prøve skal være bestået for senere at kunne deltage i brugsklasserne og efterårsvinderprøverne med sin hund

 

Familie weekend.

I samarbejde med Dansk Gordon Setter Klub afholder DISK en familie weekend i starten af august, hvor der er mulighed for hyggeligt sammenvær for hele familien, og snak om vore firbenede venner. Der også mulighed for at deltage på en apporterings prøve og udstilling.

 

Efterår

I august arrangerer DISK markprøve træning for vore medlemmer

I september arrangerer FJD og DJ efterårsmarkprøver for ungdoms- og åben klasse.

I september og oktober afvikler DKK sine brugsklasser (fældning af fugl) for hunde med bestået apporteringsprøve. Ligeledes afvikles der vinderklasser - i FJD, DKK og DJ regi, samt en efterårsvinderklasse af hver af special klubberne. Vinderne fra disse prøver, udregnet efter forholdstal i relation til deltagende hunde, kvalificerer sig til årets fornemste prøve - nemlig Danmarksmesterskabet (DM) - der afvikles medio oktober.

På nær enkelte markprøver i slutningen af oktober og november er Danmarksmesterskabet også afslutningen på fælles aktiviteter og vore medlemmer begynder jagten med den Irske Setter som varer året ud. I denne periode har man mulighed for at nyde og høste af det arbejde, man har udrettet med sin hund i løbet året. En jagtdag med sin Irske Setter, hvor der nedlægges en fasankok i den smukke november sol er en meditativ oplevelse, der lader ens batterier op. 

Som det ses af ovennævnte program, sker der noget det meste af året, hvilket stiller krav til at man arbejder med sin Irske Setter for at være klar til at deltage i de forskellige aktiviteter. Gør man det, og gør man det rigtigt - så får man netop den fremragende hund, man ønsker sig. Men der skal træning og konsekvens til. En velafrettet og velafbalanceret hund giver både hund, fører og sine omgivelser mere værdi  

Har du spørgsmål til vore aktiviteter, eller arbejdet med den Irske Setter, er du velkommen til at kontakte en af os i bestyrelsen. Vi vil være dig behjælpelig med råd og vejledning – skriv venligst til danskirsksetterklub@gmail.com