DKK Mesterskabsprøve Tuse næs
Apr
14
4:30 PM16:30

DKK Mesterskabsprøve Tuse næs

DK01281/2015 Settermosen Chantal

Chantal anlægger på græs i høj fart et stort velrevierende bredsøg stilen er smuk jordvindende galopaktion hoved i ryglinje respektere prompte springende hare, har i slippet et par markeringer som selv løses.2, slip på raps bevarer sit gode indtryk søg fart og stil, makkerhund opnår stand ved remisse her kunne Chantal udvise bedre respekt, mærker senere fært på åben mark, men får ikke sat agerhøns som letter, viser dog respekt, god chance som ikke udnyttes. Udgår. Lars Nielsen

 

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff

Bjerkaasens BS Siff starter på stub i god vind og anlægger et meget stort og velanlagt bredsøg, som dækker marken fra kant til kant. Farten er høj og stilen smuk med velbåret hoved og en lang smidig kraftfuld galopaktion. Den viser et par gange både spontan og diskret støttet sekundering på makkerhundens skarpe markeringer. For enden af marken, inde under et trådhegn støder makkerhunden en agerhøne, som Siff viser øjeblikkelig repsekt for, da den flygter. Kort efter opnår Siff stand ind mod trådhegnet, avancerer villigt ind i trådhegnet, men kan naturligvis ikke komme igennem. Siff er på dagen ude i yderligere 4 lange slip, hvor den konstant arbejder godt , viser stor udholdenhed og er i god kontakt. Den viser flere gange fuld respekt for både harer og råvildt. I sidste slip mærker Siff fært, sænker farten, men støder parhøns, inden den når at tage stram stand. Den er rolig da de flygter. Udgår. Anton Dahl

 

DK03589/2010 Kragereden Maggie

Krageredens Maggie starter på en stærkt kuperet græsmark i god vind hvor den anlægger et passende stort søg med korrekte vendinger. Farten og stilen er for det meste god med velbåret hoved og en kraftfuld galopaktion. Mod slutningen af slippet trættes Maggie dog noget, hvilket ses på farten og stilen. I 2. Slip på stub starter Maggie lidt snævert, men som slippet skrider frem, bliver søget stort anlagt med brede udslag. I 3. slip på raps tager både Maggie og føreren chancen med at afsøge de lodne kanter og skrub i højre side af marken. Maggie opnår stand af flere omgang, hvor den ind i mellem avancerer lidt forsigtigt, uden at påvise vildt. Udgår.. Anton Dahl.

 

DK05812/2015 Vilslev M. Zoe

Zoe viser på raps i god vind et stort godt anlagt søg, farten er høj og stilen god , kraftfuld aktion, hovedet føres varieret i og over ryglinjen, halen føres passende. 2 slip Zoe søger fra start frem i terrænet og efterlader en del terræn uafsøgt , makker udnytter her enlig agerhøne. Zoe bevarer indtrykket i 2 slip mere, har chance til fasan som letter i området, hvor Zoe arbejder udgår. Poul Erik Dahl

 

DK04277/2013 Red Garlic's Red Pepper

Pebber viser på raps i god vind et stort godt anlagt søg, udnytter terrænnets bredde, farten er god og stilen god, kraftfuld aktion, hovedet førers højt, halen føres pænt med bevægelse. Pepper har en stram stand som den selv løsner. Pepper bevarer indtrykket i 3 slip mere, makker påviser parhøns på anvist terræn i et senere slip søger makker noget hårdt frem i terrænet og påviser 2 fasaner. udgår. Poul Eri Dahl

View Event →
Apr
8
4:00 PM16:00

Dansk Pointer klub's Hovedprøve

DK11970/2017 Norrsetter SA Bagherra

Bagherra anlægger på raps i moderat fart et bredsøg hvor der kunne ønskes mere brede på, stilen er med hoved i og under ryglinje, lidt tung galopaktion. 2, slip Starter her noget bedre får mere brede på søget og aktionen ser bedre ud, støder agerhøne som den preller på, hen i slippet trættes Bagherra dog lidt.3, slip på raps her kommer han ikke rigtigt igang. Ingen præmie. UK. Lars Nielsen

 

DK09385/2016 Vilslev Nemo

Nemo slippes på opharvet stub. Han søger passende stort med lidt forkerte vendinger i højre side. Han har enkelte stop, hvor han roder på jordfært. God fart. Smuk stil med hovedet ført i og over ryglinje, en langstrakt og flad galopaktion og pænt båret hale med sparsom bevægelse. 2. slip på raps: Her søger Nemo stort og ganske velanlagt. Stadig god fart og stil, dog stadig med lidt forkerte vendinger. 3. slip på frøgræs: Også her søger Nemo stort og veldækkende. Ved kant mærker han fært. Han avancerer lidt frem, og parhøns letter. Han forholder sig rolig da de flygter. 4. slip på raps: Igen søger Nemo stort og veldækkende fra kant til kant. Han opnår liggende stand. Inden rejseordre gives, letter en single agerhøne lidt foran Nemo som er rolig i opflugt og skud. 2. pr. ÅK. Anders Varming

 

DK09430/2014 RONJA

Ronja slippes på opharvet stub. Hun søger her passende stort og ganske velanlagt. God fart. Smuk stil med hovedet i og over ryglinje, en lang og let galopaktion og pænt båret hale med let bevægelse. 2. slip på raps: Her søger Ronja meget stort og noget åbent, i god fart og smuk stil. Hun kobles ved makkers stand. 3. slip på frøgræs: Nu starter Ronja meget stort, men ganske veldækkende. Hun arbejder sig dog efterhånden langt ind på naboterræn og bliver nu lidt vidtløftig. 4. slip på frøgræs: Nu søger Ronja meget stort, men noget åbent og egenrådigt. Udenfor anvist terræn får hun kontakt med en fasan som hun preller ind over anvist terræn. Ingen pr. ÅK. Anders Varming

 

 

View Event →
Dansk Pointer klub's Hovedprøve
Apr
7
4:00 PM16:00

Dansk Pointer klub's Hovedprøve

DK05937/2017 Vilslev PK Only

Only starter på raps i hård vind. Søget er moderat til godt anlagt i god kontakt til føreren. Farten er lidt svingende, fra acceptabel til god. Stilen følger farten - når farten er god er stilen med hovedet i ryglinjen og acceptabel galopaktion, der kunne være lidt længere. Only afprøves flere gange. Søg fart og stil bedres,så nu er søget godt anlagt og farten er god. Stilen er god med hovedet i ryglinjen og kraftfuld galopaktion, men der er ses ikke fugle i slippene.. IFF. Poul Vestervang

 

DK11970/2017 Norrsetter SA Bagherra

Bagherra starter på Raps i god vind. Søget er godt anlagt i god kontakt til føreren. Farten er lidt svingende fra god til høj. Stilen er med en kraftfuld men lidt kort galopaktion, hovedet bæres i ryglinjen eller lige under. Der er spil i halen. I 2. slip går han meget ungdommeligt. Han roder en fasan op i kant af eng. Viser respekt. Har en kort tur efter råvildt, og trættes lidt mod slutningen. Ingen pr. UK.Poul Vestervang

 

DK09430/2014 RONJA

Ronja starter på vintersæd i hård vind. Søget er i starter stort og godt anlagt for føreren. Slutter med at åbne søget noget og gå lidt egenrådigt. Farten er høj. Stilen er meget god med hovedet båret i ryglinjen og en kraftfuld, langstrakt galopaktion. Der ses fasan i luften, hvor Ronja befinder sig. Kan ikke bedømmes. I 2. slip går hun igen noget egenrådigt. Forsvinder over bakke. Der ses fasan i luften og Ronja preller. Ingen Pr. ÅK. Poul Vestervang

 

DK09385/2016 Vilslev Nemo

Nemo slippes på stub i modvind. Søget er veltilrettelagt i store brede slag godt lagt på vinden. Farten høj. Stilen smuk, højt ført hoved, hale i rygliniens forlængelse, god langstrakt galop. Samarbejdet med fører i orden. Makkerhunden finder fasaner ved grøftekant. 2. slip på raps i modvind efterlader Nemo samme gode indtryk som i første slip. Sammen med makkerhunden mærker Nemo vildt, agerhøne letter noget foran hundene, Nemo preller den flygtende fugl. Ingen pr. ÅK. Erik Rimmen

 

 

View Event →
Dansk Pointer Klub's 100 års hjubilæums Vinderklasse
Apr
4
10:00 AM10:00

Dansk Pointer Klub's 100 års hjubilæums Vinderklasse

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff

Starter på græs i modvind. Anlægger her et godt anlagt søg, i høj fart. Stilen den er smuk med hoved ført over ryg med en langstrakt galop og halerørelse. Opnår stand, fasan kok flygter ret foran, der er fuld respekt.Senere ved vending bringes der fasanhøne til flugt, kunne her vise lidt bedre respekt, kaldes til orden.2.Slip på raps, viser her igen et godt anlagt søg, opnår stand ved markskel, avancere villigt på ordre, men kan ikke påvise vildt. 3.Slip på stub, opnår hurtig stand ved skel, avancere meget villigt i flere tempi og rejser præcist fasan kok, der er komplet ro i flugt og skud. Fortsætter som kat. 2B. 419. Allan Bredsgaard.

 

DK10369/2009 Yobbo's Calle

Starter på græs i modvind. Anlægger her et godt anlagt søg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten den er god. Stilen den er god med hoved ført i og over ryg med en kraftig galop og halebevægelse. Opnår stram stand ved markskel. Avancere villigt på ordre og rejser præcist fasan der er ro i flugt og skud på kommando.Makker påvise fugl i slippet. 2.slip anlægger her et godt velanlagt søg med god udnyttelse af vind og terræn i god kontakt , viser respekt for hare. Fortsætter som kat 1.B 419.Allan Bredsgaard.

 

DK01278/2015 Settermosen Casablanca

Starter på Raps i modvind. Anlægger her et noget offensiv søg. Farten den er god med hoved ført i ryg med en kraftig galop. Er noget ulydig ved makkers stand, hører ikke rigtig føres fløjte. Men kaldes til orden uden at forstyre makker hund. 2.slip på stub opnår hurtig liggene stand, avancere villigt på ordre og rejser præcist parhøns der er ro i flugt, men den preller i skud. Udgår. 419. Allan Bredsgaard.

 

DK01279/2015 Settermosen Charites

Charitees starter på lille stub. Den anlægger et alt for stort og cirklende søg. Kaldes ind ved makkers stand for hare. Senere på raps i modvind bedres søget, men det er fortsat meget offensivt frem i marken. Der er god bredde i søgsoplægget. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af en langstrakt galopaktion. Hovedet bæres i niveau med ryglinjen og der over. Halen bæres lidt under ryglinjen. Den har en stand for hare. Senere stand, som løses hurtigt. Slutter med at sekundere makkers resultatløse stand. Den prøves to gange til. Søget forbedres, og er knap så fremadrettet. Den opnår intet positivt. Udgår. Søren Stenhøj

 

DK18913/2015 Kiwi Line's KIWI

Kiwi slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort veldækkende søg i god kontakt med fører. Stilen er meget god til smuk med hovedet ført over ryg, en lang smidig galopaktion og med halen ført lidt under ryg med livlige bevægelser. I 2. slip på vinterraps søger hun igen stort, søger til remisse og kommer ud med en hare, som forfølges for langt. Udgår. HP Clausen

 

DK05812/2015 Vilslev M. Zoe

Zoe slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et meget stort lidt offensivt søg med enkelte forkerte vendinger. Stilen er god med hovedet ført i ryglinjen og lidt over, en passende lang galopaktion, dog momentvis med lidt korte stikkende forben, halen føres lidt under ryg og uden bevægelser. Hun afprøves i yderligere 3 slip i løbet af formiddagen og viser til stadighed samme indtryk. Søget er stadig lidt offensivt, tilsyneladende for at hun vil ligge foran partner. I 3. slip har hun to gange stand, første gang løser hun selv, anden gang går hun villigt frem, men kan ikke påvise vildt. Trættes lidt mod slut. I 4. slip søger hun stadig passende stort, men støder parhøns i god vind på marken. Udgår.

 

Kritik fra 2. heat og Matching mangler

 

 

 

 

View Event →
Dansk Pointer Klub's Hovedprøve UK/AK
Apr
3
9:00 AM09:00

Dansk Pointer Klub's Hovedprøve UK/AK

DK18913/2015 Kiwi Line's KIWI

Kiwi starter på græs i snevejr. Søget er stort og velanlagt med god udnyttelse af vind og terræn og med korrekte vindinger. Farten er høj og stilen er smuk. Hun går med hovedet båret i ryglinjen og en kraftfuld jordvindende galop aktion. Halens bæres i forlængelse af ryglinjen og der er halerørelse. Hun findes i liggende stand ved markskel. Makkerhunden går forbi, men hun holder standen. Avancerer villigt på ordre og rejser præcist parhøns. Der er komplet ro i opflugt og skud. Hun fortsætter med at gå usvækket i et langt slip. Afprøves igen på græs. Viser et klassesøg fra kant til kant med passende afstand mellem slagene. 1. pr. ÅK. Poul Vestervang

 

 

View Event →
Apr
2
9:00 AM09:00

DJ Læsø

SE52215/2010 Red Garlic's Plopp

Plopp slippes i god vind på stub, han starter her i høj fart et stort flot velanlagt bredsøg, men slår hurtig bagud til skov, hvor han finder råvildt, som han forfølger meget langt. Ingen Præmie ÅK. Ove Steen Petersen

NO43655/12 Sika  

Sika slippes i god vind på stub, hun anlægger her i god kontakt til fører et stort og særdeles velanlagt bredsøg med passende afstand mellem slagene. Farten meget høj. Stilen med let smidig langstrakt galopaktion, høj hoved og spil i halen. Ingen fugle i slippet. Andet slip går hun som forgående. Kommer her tæt på makkers resultatløse stand, hvor fører med nød får hende stoppet til sekundering. Har i slippet haft en flot stram stand, som hun selv løser. Tredje slip på stub, starter hun som forgående slip. Men slutter med at forfølge springende hare meget langt. Ingen Præmie ÅK. Ove Steen Petersen

 

 

View Event →
Dansk Irsk Setter Klub's Hovedprøve - Vinderklasse
Mar
30
8:30 AM08:30

Dansk Irsk Setter Klub's Hovedprøve - Vinderklasse

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff

Bjerkaasen's Bs-Siff slips i modvind på stub, søget et stort og vel anlagt med god udnyttelse af vind og terræn, farten er høj, stilen er smuk med hovedet over ryglinje og en god flad galop aktion, halen bæres pænt uden bevægelser, der ses en fasan i slippet som letter ude til venstre i side, 2 slip nu ved en remisse, hurtigt opnår Siff en højrejst stand, avancere villigt på ordre, udpeger præcist en fasanhøne, helt rolig i opflugt og skud. 3 slip på græs og stub bevare indtrykket. forsætter i vk med 1 b 166 Allan Nissen.

 

DK09429/2014 BERTHA

Bertha slippes på stub og i ikke optaget kartofler, anlægger et stort og godt anlagt søg i høj fart, stilen er god med hovedet i og over ryglinje, smidig galop aktion, lidt spil i halen, arbejder godt hele slippet, 2 slip hurtigt begynder Bertha at halse efter partneren. Udgår i VK 166 Allan Nissen

 

DK13100/2011 Mårup Cato

Mårups Cato slippes i stub og ikke optaget kartofler, søget er passende stort, godt anlagt, farten er moderat til passende høj, stilen er god med højt båret hoved, kort stikkende galop aktion. 2 slip bevare indtrykket 3 slip ved remisse går et par agerhøns op og preller. udgår i VK 166 Allan Nissen.

DK06716/2009 Kirstinekjær's D Eddie

Kirstinekjær's D Eddie slippes på stub i modvind, anlægger et godt søg i god kontakt, farten er passende høj, stilen god med hovedet i ryglinje og en god galop aktion, halen bæres pænt uden bevægelser,der ses en fasan i området hvor Eddie arbejder, situation kan ikke bedømmes yderligere, 2-3-4 slip hurtigt trættes Eddie og føreren trækker hunden til slut. Udgår i VK 166 Allan Nissen

 

SE22101/2011 Red Garlic´s Sweet Potato

Red Garlic´s Sweet Potato slippes i stub i modvind, anlægger et stort vel til rette lagt søg i høj fart og smuk stil, 2 slip makkeren finder en fasan 3 slip arbejder langs en grøft og er her lidt svær at koble, 4 slip chance til en fasan som stødes med respekt. Udgår i VK 166 Allan Nissen

 

DK04760/2014 Heggelifjellets Rex

Heggelifjellets Rex slippes i modvind på stub i alle slippende arbejder Rex i et varigere søg, som til tider kunne ønskes bedre anlagt, kontakten er oftest god, farten er høj, stilen svingende fra god til smuk, god galop aktion, lidt spil i halen.. Udgår i VK 166 Allan Nissen

 

DK12422/2014 Murphy

Murphy slippes på stub i modvind, anlægger et lidt snævert søg hvor areal dækningen kunne ønskes større, farten er svingende fra moderat til høj, stilen svingende fra acceptabel til smuk, hovedet føres i perioder under ryglinje, spil i halen,afprøves i yderligere 3 slip og har 1 chance til agerhøns og 1 til en fasan. Udgår i vk 166 Allan Nissen

 

DK03588/2010 Kragereden Moneypenny

Kragereden Moneypenny slippes på stub i modvind, anlægger et godt søg i god kontakt, farten er høj, stilen acceptabel, dog er hovedet ført i lange perioder lidt under ryglinje, energisk galop, baghøj set fra siden, halen bæres lidt dødt hængende. 2 slip hurtigt stødes der en fasan som Moneypenny preller kort på. Udgår i VK 166 Allan Nissen.

 

DK01281/2015 Settermosen Chantal

Settermosen Chantal slippes på stub i modvind, anlægger et stort oftest god anlagt søg i god kontakt, farten er høj, stilen præges at et lidt lavt ført hoved, smidig galop aktion, halen bæres uden bevægelser, hunden er baghøj set fra siden, 2 slip hurtigt stødes der en fasan som Chantal preller kort på. Udgår i VK 166 Allan Nissen.

 

DK10369/2009 Yobbo's Calle

Calle slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort veldækkende søg i god kontakt med fører i starten af slippet. Stilen er smuk med hovedet ført over ryggen, en lang kraftfuld aktion og halen ført lidt under ryg uden bevægelser. Slutter slippet med at søge langs hegn langt frem i terrænet og for ende af hegnet at forsætte med at søge selvstændig og uden kontakt med fører. Udgår. HP Clausen

 

SE52215/2010 Red Garlic's Plopp

Plopp slippes på stub i modvind og søger i høj fart og i en god stil med hovedet i ryglinien, en passende lang aktion og lidt lavt ført hale uden bevægelser. Søget er meget tilfældigt og mest langs kanter og hegn. Er kun på anviste mark når den passerer fra hegn til hegn. Slutter slippet med sammen med partner at søge langt frem langs hegn i højre side, og for enden af hegnet at fortsætte at søge selvstændig og uden kontakt med fører. Udgår.. HP Clausen

 

VDH/DPSZ IS13/117 Lia vom Kapellenpfad

Lia slippes på stub i modvind og anlægger i starten et noget begrænset søg og i en acceptabel fart. Som slippet skrider frem bedres det og hun søger passende stort i en god til høj fart, stilen er med hovedet ført i ryglinien, momentvis under, en passende lang aktion og med pænt ført hale uden bevægelser. Hun afprøves i yderligere 3 slip i løbet af formiddagen og Lias søg bedres til stort og veldækkende. Aktion og stil bedres til god med hovedet ført lidt over ryg, en passende lang smidig galopaktion. Hun arbejder godt og i god kontakt, men trods vi slider hårdt på hende, lykkes det ikke at få en fugl for Lia. I 4. slip i kant af remisse forsvinder Lia ind i skoven og kommer først retur et stykke tid efter koblingsordre. Udgår.. HP Clausen

 

DK01279/2015 Settermosen Charites

Charites slippes på stub i modvind og anlægger i meget høj fart et stort offensivt søg i smuk stil med højt båret hoved, en lang smidig galopaktion og pænt ført hale uden bevægelser. Hun har et par afstikkere frem, kaldes tilbage og får marken dækket. Slutter med at gå i remisse, men kan hurtigt kaldes fra. I 2. slip på en stor stubmark søger hun meget åbent og fremadrettet. Slutter med at gå ind i skov og forsvinder. Udgår. HP Clausen

 

DK03589/2010 Kragereden Maggie

Maggie slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et passende stort og veltilrettelagt søg i god kontakt med fører. Kort efter start søger Maggie fornuftigt på læsiden af hegn i venstre side, fører melder stand og på ordre rykker hun hårdt frem i en grenbunke i hegnet, rejser præcis en fasanhøne og er komplet rolig i opflugt og skud. I 2. slip på stub søger hun i starten stort og godt, men hurtigt går hun lidt ned i fart og aktion, hovedet sænkes til ryglinien og perioder lidt under, en lidt kort anstrengt galopaktion og halen føres pænt uden bevægelser. Fortsætter 2B. HP Clausen

 

DK04277/2013 Red Garlic's Red Pepper

Pepper slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort veldækkende søg. Stilen er meget god med hovedet ført over ryg, en passende lang kraftfuld galopaktion og med halen ført i ryglinien med livlige bevægelser. I 2. slip på stub går Pepper som i første slip, søger stort og godt, lidt offensivt. Slutter slippet med at gå i skov og forsvinder for længe til yderligere afprøvning. Udgår. HP Clausen

 

NO43655/12 Sika

Sika slippes på stub i modvind og anlægger i acceptabel til høj fart et noget rodet og tilfældigt søg. Stilen er acceptabel med hovedet ført under ryg, en lidt kort og slap galopaktion og lav ført hale uden bevægelser. Roder en del på jordfært i starten, slår så langt ud langs hegn, forsvinder bag hegnet og kort efter ses en fasan komme løbende ud på stubben, Sika er efter fasanen og da den letter preller hun langt. Udgår. HP Clausen

 

DK05812/2015 Vilslev M. Zoe

Zoe slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort veldækkende søg i god kontakt. Stilen er god med hovedet ført i ryglinien, momentvis over, en passende lang aktion og pænt ført hale uden bevægelser. Hun afprøves i yderligere 4 slip på skiftende terræner. Hun viser godt søgsmønster og kontakt med fører. Det lykkkes ikke at få en positiv situation for Zoe, der trættes mod slut. Udgår. HP Clausen

 

DK01278/2015 Settermosen Casablanca

Casablanca slippes på stub i modvind og anlægger i passende høj fart et stort til tider lidt tilfældigt søg med afstikkere ret frem. Kaldes til orden og søger godt. Stilen er god med hovedet ført i ryg og lidt over, en passende lang aktion og pænt ført hale med bevægelser. Hun afprøves i yderligere 4 slip, hvor hun forbedrer søget til et stort veldækkende og i god kontakt. Det lykkedes desværre ikke at få en positiv fugletagning for Casablanca, der trættes mod slutningen og derfor må Udgå.. HP Clausen

 

2. heat og matchning. Efter formiddagens afprøvninger var der desværre kun skudt over 2 hunde med positive situationer. Det drejede sig om Bjerkaasens BS-Siff – overført med 1B Krageredens Maggie – overført med 2B.

Siff - Maggie Begge hunde slippes på stub i modvind og anlægger et godt søg foran fører. Hurtigt viser det sig, at Siff ligger over Maggie i alle facetter som stil, aktion, søgsbredde og reviering.

Finale Siff – Maggie Slippes på stub i modvind. Siff søger stort og godt i en smuk stil. Maggie søger passende stort i en acceptabel stil. Siff over Maggie.

Motivering

2. vinder, Krageredens Maggie, fører John Bak. En hund af et godt format med en komplet fugletagning på dagen. Må i 2. heat og finalen se sig slået af en bedre gående makker.

1. vinder m. CK: Bjerkaasens BS-Siff, fører Heidi Nørgaard Jensen. En stilren hund af meget stort format med en komplet fugletagning på dagen. Vinder finalen på langt bedre format, stil og søg.

Mange tak til DISK for 3 dejlige dage i det Nordjyske med mange hyggelige stunder og gode hunde. Endvidere tak til klubben for tilliden til at min meddommer Allan Nissen og undertegnede fik lov til at dømme på hovedprøven og på jeres vinderklasse. Det flaskede sig ikke helt som vi kunne ønske det, men svære forhold, koldt vejr og manglede chancer til fugle på dagen gjorde, at der desværre ikke blev flere placerede. St. Darum den 31. marts 2018 Allan Nissen H. P. Clausen, ordf.

 

 

 

 

 

 

View Event →
Dansk Gordon Setter Klub's Hovedprøve
Mar
30
8:30 AM08:30

Dansk Gordon Setter Klub's Hovedprøve

DK04795/2014 Kenzo

Kenzo starter på græs i modvind. Søget er velanlagt med korrekte vendinger.. Stilen er smuk med højtbåret hoved. Halen føres med bevægelse. Farten er høj. Bliver et kort slip da makker finder hare. 2. slip Går igen stort og flot med korrekte vendinger - alt ok. Makker finder fugl på anvist terræn. 3. slip Bevarer sit gode indtryk . Ved skovkant opnås kortvarig stand. Fasaner flygter og Kenzo preller. IP AK Søren Stærkær

 

 

View Event →
Dansk Irsksetter Klub Hovedprøve - UK og UKK Matchning
Mar
29
8:30 AM08:30

Dansk Irsksetter Klub Hovedprøve - UK og UKK Matchning

Matchning i UK

Til start var 2 unghunde

Irish Power Game’s Aeryn

Red Garlics Ingefær

Begge hunde slippes i mod på en stort stub begge går i starten i et stort og vel anlagt søg i høj fart og en smuk stil, Aeryn har dog en fejl vending og vi sætter Ingefør over Aeryn

Red Garlics Ingefær 1 vinder i UK.

 

Matchning i UK

Til start var 3 unghunde

Irish Power Game’s Aeryn

Red Garlics Ingefær

Vilslevs Nemo

Efter lodtrækningen blev start række følgende

Nemo – Aeryn

Nemo går her på stub i et meget stort og vel anlagt søg i smuk stil

 

Ingefær -  Aeryn omprøvning

Ingefær ligger over på søg og format

 

Finalen i UKK 2018  Ingefær – Nemo

Begge starter stort og godt i høj fart og en smuk stil som slippet skrider frem ligger Ingefær dog over Nemo på søgs oplægget, Nemo cirkler engang og dette afgør finalen

 

1 Vinder af UKK Red Garlics Ingefær

Tak til Irsk setter klubben for at jeg måtte få æren af at dømme Uk og UKK

Tak til min med dommer Brian Hinge Krogh

Allan Nissen

 

 

 

 

View Event →
Mar
29
7:30 AM07:30

Dansk Gordon Setter Klub's Hovedprøve UK/AK

DK18913/2015 Kiwi Line's KIWI

Kiwi starter i olieræddiker, anlægger et meget stort og særdeles velanlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er smuk med hovedet ført i ryglinje, en langstrakt smidig galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Kiwi afprøves i yderligere tre slip i rapsmark. Bevare det gode indtryk fra første omgang. Chance til parhøns to gange som makkerhunden finder. Slutter med stand, avancerer villigt og rejser præcis parhøns, noget urolig i opflugt, rolig i skud. 2. præmie ÅK. Erling Clausen

 

SE39568/2014 Janås Ingvar

Janås Ingvar slippes på stub i modevind og viser et stort og veldækkende søg, har dog en enkelt afstikker ud i terrænet. Ingvar opnår stand i flere omgange. På ordre avancerer den villigt og rejser præcist parhøns, der er ro i opflugt og skud. Kort efter støder Ingvar parhøns med respekt og slutter med at forbigå en oplagt chance til parhøns. Farten er høj. Stilen er god med hovedet ført i ryglinje, en energisk galopaktion og pæn båret hale. 2. præmie ÅK. Sv.Aage Vad 165.

 

DK04795/2014 Kenzo

Kenzo slippes på harvet stub I modvind. Starter med at galpe kortvarigt. Søget er med brede udslag med for det meste korrekte vendinger. Farten er høj og stilen smuk med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og pæn båret hale. Støder enlig agerhøne i dårlig vind. Kenzo er ude i to slip mere hvor indtrykket fra første slip bevares. Den galper forsat i begyndelsen af slippene. Makker finder agerhøns i andet slip. Ingen præmie ÅK. Claus Nielsen

 

SE43217/2016 Janås Jet

Jet slippes på stub i modvind. Starter sammen med makker at søge fremadrettet og offensivt uden den fornødne kontakt. Er svær at kalde ind. Ingen præmie ÅK. Claus Nielsen

 

DK12854/2015 Working Gundogs Casimir

1.Slip på raps stub i mod vind. Casimir et stort anlagt søg med brede udslag, i starten med en del forkerte vendinger. Senere med korrekte vendinger og tilpas dybde. Farten er høj. Stilen er smuk. Hovedet føres i niveau med ryg linje i en langstrakt galopaktion. Halen bæres i niveau med ryg linje med bevægelse. God kontakt til føreren. Casimir afprøves i 3 slip mere på stub vintersæd og raps. 2 slip er der oplagt chance til Parhøns uden Casimir bringer sig i kontakt med dem. 3 slip arbejder Casimir langs gærde og agerhøns flygter af 2 omgange lige på den modsatte side foran Casimir som viser respekt. 4 slip trættes Casimir. IP ÅK 181 Claus Raahauge Kristensen

 

View Event →
Dansk Irsk Setter Klub's Hovedprøve UK/AK
Mar
29
7:30 AM07:30

Dansk Irsk Setter Klub's Hovedprøve UK/AK

DK09685/2017 Vorrehøjs Ingo

Ingo slippes på stub i modvind og anlægger i starten et noget fremadrettet søg sammen med partner, hvorunder de støder parhøns langt fremme. Kaldes til orden og herefter anlægger han i passende til høj fart et lidt ungdommeligt søg. Stilen er god med hovedet ført i ryglinien og lidt over, en lidt kort galopaktion og halen båret lidt under ryg og med momentvise bevægelser. Der er yderligere chance til fasankok, der trædes op bag hundene. I 2. slip på stub søger han som i 1. slip, ingen fugle på terrænet. I 3. slip på stub søger den stort, stilen er nu for det meste med hovedet lidt under ryglinien. Støder parhøns i god vind, preller langt og er lidt svær at koble. Det var yderligere chance til enlig agerhøne på terrænet. Ingen pr. UK. HP Clausen

 

SE11113/2017 Red Garlic´s Ipren

Ipren slippes på stub i modvind og anlægger her et meget fremadrettet søg uden kontakt med fører. Farten er meget høj og stilen er god til meget god med hovedet ført for det meste over ryg, en lang smidig galopaktion og halen ført i niveau med ryg og med bevægelser. Søger i starten sammen med parter langt frem og støder parhøns, som Ipren preller langt. Hun kommer tilbage og har et par gode slag på marken, hvorefter søget igen bliver meget fremadrettet og uden kontrol. Der var chance til fasankok, der trædes op bag hundene. Er noget svær at koble, hvorunder hun bringer sig i kontakt med yderligere parhøns. Da tiden er til det, får hun yderligere en chance og herunder viser hun i starten et noget offensivt søg, som dog er i nogenlunde kontakt med fører. Slutter dog slippet med igen at gå total af hånd. Ingen pr. UK. HP Clausen

 

DK20598/2016 Red Garlic's Hot Chili

Chili slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort lidt ungdommeligt søg i god kontakt. Der forekommer enkelte forkerte vendinger. Stilen er acceptabel til god med hovedet ført i store dele af afprøvningen under ryglinien, hvorved galopaktionen præges af en lidt kort stikkende forbensaktion, halen bæres lidt under ryg og med bevægelser. Når han momentvis løfter hovedet over ryg bliver galopaktionen passende lang og stilen god. Makker har i 1. slip en kort markering, Chili er tæt på. Makker udløser og begge hunde søger intens i området, men finder intet. Begge hunde er tilbage i samme område og søger, men det slutter med at fører træder parhøns op i området. En stor chance for begge hunde. Han afprøves i yderligere 2 slip på stub og viser stor udholdenhed. Har chance til parhøns i 2. slip. I 3. slip søger han godt foran fører. Opnår stand og på ordre går han hårdt og villigt frem og rejser præcist parhøns, der følges lidt på vej i opflugt og skud. 2. pr. UK. HP Clausen

 

DK00596/2016 Tyson

Tyson slippes på stub i modvind og anlægger her i høj fart et stort søg i god kontakt med fører. Stilen er skæmmet af en noget kort galopaktion med stikkende forbensaktion, hovedet føres højt og halen bæres noget lavt uden bevægelser. Har mod slut af et langt slip en afstikker frem til hegn, kaldes tilbage og herunder støder den parhøns, som den preller. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

DK09425/2014 TEDDI

Teddi slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort lidt offensivt søg med enkelte afstikker frem. Han kaldes til orden og søger stort og godt foran fører. Stilen er meget god med hovedet ført over ryg, en lang smidig galopaktion og halen ført i niveau med ryg og med bevægelser. Søger mod slut af slippet frem til hegn sammen med partner, der ved tilbagekald støder parhøns. Partner preller på fuglene og det trækker Teddi med et stykke og for langt i åben klasse. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

DK03257/2012 Vorrehøjs Henna

Henna slippes i eng i modvind. Straks efter hun er sluppet, tager hun stand ca. 20 m ude i terrænet. Partner nægter at sekundere og går op på siden, hvorved fasan letter ret foran Henna, der respekterer. Ved koblingsordre søger Henna i stedet frem i terrænet og støder 2 fasaner, som hun preller. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

se44586/2016 Kaselyckans Finesse

Finesse slippes på græs og mejsstub i mod og sidevind. Søget er godt tilrettelagt, med gode brede slag godt lagt på vinden. Farten høj. Stilen god, hovedet bæres i og over rygliniens forlængelse, halen over rygliniens forlængelse, god galop. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. Finesse afprøves yderligere i tre slip på dagen, under forskellige terræn og vindforhold. Finesse efterlader samme gode indtryk som i første slip. Sidste slip i skrub arbejder Finesse roligt og koncentreret, længere fremme finder makkerhunden fasan. Ingen pr. UK. Erik Rimmen

 

DK03121/2018 Mylord de l'Anse de Ty Roux

Mylord slippes på græs og mejsstub i mod og sidevind. Søget præges i starten af nogen interesse for makkerhunden, bedres gennem slippet og bliver gode slag, godt lagt på vinden foran føreren. Farten høj. Stilen smuk højt ført hoved, halen lidt hængende, god stræk i galoppen. Samarbejdet med føreren i orden. Mylord slutter med stand, han går villigt frem på ordre uden at påvise vildt. Ingen fugle i slippet. Mylord afprøves yderligere i tre slip på dagen under forskellige terræn og vindforhold, hvor han efterlader samme gode indtryk som i første slip. I sidste slip arbejder Mylord i skrub, opnår stand. Inden vi når frem går Mylord på fasan som letter ret foran hunden. Ingen pr. UK. Erik Rimmen

 

SE44579/2016 Kaselyckans Flow

Flow slippes på frosset opharvet stub, senere stub i modvind. Søget er stort og godt anlagt foran føreren. Farten høj. Stilen smuk, højt ført hoved og hale i rygliniens forlængelse, god galop. Samarbejdet med føreren i orden. Flow viser respekt for flygtende hare ved førers fløjt. Ingen fugle i slippet. Flow afprøves yderligere i tre slip på dagen, under forskellige terræn og vindforhold hvor han efterlader samme gode indtryk som i første slip. I sidste slip skrub arbejder Flow godt, trods makkerhundens pres. Fra område hvor hundene befinder sig letter fasan, Flow er rolig ved fuglens flugt. Ingen pr. UK. Erik Rimmen

 

DK01441/2013 Settermosen Baja

Baja slippes på stub i sidevind. Søget lagt på vinden præges af store selvstændige slag. Farten høj. Stilen god, hovedet bæres for det meste over rygliniens forlængelse, halen lidt hængende, god stræk i galoppen. Samarbejdet med føreren kunne ønskes bedre. Baja slutter slippet med at forsvinde ud af anvist terræn. Ingen pr. ÅK. Erik Rimmen

 

DK03120/2013 Molly

Molly slippes på stub i sidevind. Søget i starten godt anlagt, med gode slag godt lagt på vinden, som slippet skrider frem bliver søget noget åbent anlagt. Farten høj. Stilen god, hovedet bæres for det meste over rygliniens forlængelse, halen lidt hængende, god galop. Molly samarbejder med sin fører. Til slut i slippet forsvinder Molly sammen med makkerhunden ud af det anviste terræn. Ingen pr. ÅK. Erik Rimmen

 

SE45019/2013 Working Gundogs Blomma

Blomma slippes på græs senere stub i sidevind. Søget anlagt på vinden er med store brede slag. Farten høj. Stilen god, hovedet bæres i rygliniens forlængelse og derover, halen hængende, God galop. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. 2. slip på græs og mejsstub i modvind. Her går Blomma stort og godt og efterlader samme indtryk som i første slip. Blomma finder en hare som hun forfølger langt. Ingen pr. ÅK. Erik Rimmen

 

VDH/DPSZ IS15/120 Bado aus Werlaburgdorf

Bado aus Werlaburgdorf slippes i modvind i græsmark i et godt anlagt søg, farten er høj, stilen god med hovedet i ryglinje, kraftfuld galop aktion, halen bæres lidt dødt hængene, 2 slip bevare søget og arbejde i god kontakt, 3 slip støder fasan og preller med hals langt. Ingen pr i AK 166 Allan Nissen

 

SE52215/2010 Red Garlic's Plopp

Red Garlic's Plopp slippes i græs mark søget er stort og tilfældigt anlagt, Plopp finder en hare som forfølges langt, Ingen pr i AK 166 Allan Nissen.

 

DK09385/2016 Vilslev Nemo

Vilslev Nemo slippes på græs mark i modvind anlægger et stort og lidt fremad rettet søg i god kontakt, farten er meget høj, stilen smuk med højt båret hoved, lang flad galop, halen bæres med lidt bevægelser 2 slip går her stort og flot 3 slip har i brak en stand, løser selv, går under vind og går bevist en fasan op og preller langt. Ingen pr i AK 166 Allan Nissen

 

DK12422/2014 Murphy

Murphy slippes i eng og skrub i modvind, søget er snævert anlagt med flere forkerte vendinger, farten er moderat, stilen svingende fra acceptabel til god, når den er god er det med højt båret hoved og en høj stillet galop aktion, i perioder går Murphy med lavt ført hoved, der er spil i halen, der er en chance til en fasan i slippet. 2 slip her er søget stort og vel anlagt i god kontakt, 3 slip Murphy halser efter sin makker Ingen pr i AK 166 Allan Nissen.

 

NO43655/12 Sika

Sika slippes i eng i modvind, anlægger et snævert søg, går oftest med lavt ført hoved, der er en chance til en fasan i området hvor Sika arbejder, 2 slip Sika finder noget råvildt som forfølges langt med hals. Ingen pr i AK 166 Allan Nissen

 

DK09430/2014 RONJA

Ronja slippes i eng, hurtigt for svinder Ronja op til en stor remisse, der ses en fasan i luften, situationen kan ikke bedømmes, 2 slip i græs mark i modvind, Ronja anlægger et klasse søg i høj fart og stil, slutter med en stand går villigt frem på viser ej vildt, senere flygter der en hare i området og Ronja forfølger langt Ingen pr i AK 166 Allan Nissen.

 

DK09424/2014 Kato

Kato slippes i eng i modvind, anlægger et tilfældigt anlagt søg i en svingende stil, snart med lavt ført hoved, og i perioder med hovedet i ryglinje, god galop aktion 2 slip i eng støder fasan med respekt. 3 slip der er en chance til fasan Ingen pr i AK 166 Allan Nissen

 

DK05937/2017 Vilslev PK Only

Only slippes på stub i modvind, søget er veltilrettelagt i brede slag, er dog tidvis noget ungdommelig, farten er ellers god, stilen er smuk med højbåret hoved og en let galop. Der er god kontakt til føreren. Er meget dirigerbar. 2.slip: søger igen godt, dog kunne bredden på søget ønskes større, vender nogle gange forkert. 3.slip: I et langt sidste slip trætte Only, en dejlig hund som det i dag ikke vil lykkes for. - Ingen præmie. UK. Flemming Fuglede.

 

VDH/DPS IS 16/144 Irish Power Game´s Aeryn

Aeryn slippes i modvind på stub, farten er høj, søget er veltilrettelagt med brede og dybe udslag, stilen er god til smuk med højt båret hoved og langstrakt galop, har lidt dryptud. Kontakten til føreren er god, straks efter start ses agerhøns i luften bag skel, Aeryn bevarer det gode indtryk hele slippet. 2.slip: søger igen flot i god stil og kontakt. 3.slip: i et langt sidste slip trættes Aeryn, en dejlig hund som det i dag ikke vil lykkes for.- Ingen præmie. UK. Flemming Fuglede

 

DK09383/2016 Vilslev Nick

Nick startes i modvind på stub, farten er svingende, søget kunne være mere intenst, stilen er tidvis god med højt båret hoved og sving i halen. Nick slapper dog rigeligt af en gang imellem, kontakten til føreren er god. en lidt umoden hanhund, der har en chance for agerhøns under vanskelige forhold. 2.slip: søger stadig noget momentvis, mangler i dag jagtlyst. 3.slip: vi prøver Nick i et sidste slip og den har her en oplagt chance til agerhøne som den ikke udnytter- ingen præmie. UK. Flemming Fuglede

 

VDH/DPSZ IS13/117 Lia vom Kapellenpfad

Lia slippes på stub i modvind, farten er høj, søget er veltilrettelagt med brede og dybe udslag, stilen er smuk med højtbåret hoved og hale samt en let galop, Lia er særdeles velført. Opnår liggende stand, avancerer for trægt, men agerhøns kommer på vingerne, der er ro i opflugt og skud.- 2. præmie ÅK. Flemming Fuglede.

 

FI20278/14 Margårdens racer

Racer slippes på stub i modvind, farten er moderat, søger næsten udelukkende langs skel og krat, stilen er præget af et lavt båret hoved og en vuggende galop, makker finder og behandler agerhøns.2.slip: søger som før, makker finder og behandler fasan.- ingen præmie. AK. Flemming Fuglede

 

DK09384/2016 Vilslev Nilsson

Nilsson slippes på stub i modvind, søget er virkelig veltilrettelagt i brede slag, farten er høj og stilen er smuk med højtbåret hoved og sving i halen. Kontakten til føreren er god. I hegn går den forbi stående makkerhund og bringer agerhøns til flugt, er noget urolig.- ingen præmie. AK. Flemming Fuglede

 

FI32355/14 Finby Isaac

Isaac slippes på stub i modvind, søger i starten godt med brede slag lagt på vinden, søger dog derefter til skel, farten er god til høj og stilen er smuk med en kraftfuld hanhundegalop og højt båret hoved og halen i ryglinje. Kontakten til føreren er god og Ísaac er for det meste dirigerbar, opnår stand i hegn, makkerhund kommer til og bringer agerhøns til flugt, Isaac er rolig da agerhønsene flygter og der skydes. 2.slip: Isaac søger som før og har korrekte vendinger på vinden, der ses intet vildt. 3.slip: søger nu igen til skel, fasan ses i luften, makkerhund finder og behandler agerhøns. 2. præmie. AK. Flemming Fuglede

 

FI22857/13 Finby Hunter

Hunter slippes på stub i modvind, søget er noget mangelfuldt, idet den næsten udelukkende går til kanter, farten er moderat til god, stilen er præget af at hovedet føres i ryglinje, ligesom der mangler stræk i galoppen. Opnår stand i hæk, rejser på ordre fasan, ro i opflugt og skud. 2.præmie. AK Flemming Fuglede

 

DK00594/2016 Enzo

Enzo slippes i eng i modvind. Partner opnår næsten straks stand, Enzo nægter at sekundere og går op på siden af partner, hvorved fasan letter. Enzo er rimelig rolig i opflugt. Ingen pr. ÅK.. HP Clausen

 

SE11114/2017 Red garlic ingefæra

Ingefæra slippes på stub i modvind. Slippet bliver kort, da partner støder parhøns og preller langt med hals. Ingen chance for Ingefæra. Hun slippes i 2. slip på stub og anlægger i høj fart et stort ungdommeligt søg med enkelte forkerte vendinger. Hun går i en god stil med hovedet ført i ryglinen, momentvis lidt under, en lang smidig galopaktion og halen ført omtrent i niveau med ryg og med bevægelser. Støder parhøns, er lidt urolig i opflugt. Senere ses fasan i luften hvor Ingefæra befinder sig, situationen kan ikke bedømmes. I 3. slip på stub søger hun som tidligere og her fører hun hovedet under ryglinien i hele slippet. Partner påviser parhøns og en single agerhøne på terrænet. Ingen pr. UK. HP Clausen

 

DK16363/2016 Sjøsprøyten's J K Puk

Puk slippes på stub i modvind. Han søger straks ret frem i vinden og støder parhøns, som han preller langt med fuld hals. Ingen pr. UK.. HP Clausen

 

DK20534/2017 Irish Power Game's Adeen

Adeen slippes på frosset opharvet stub, senere stub I modvind. Søget er veltilrettelagt med gode brede slag foran føreren. Farten høj. Stilen smuk, højt ført hoved og hale i rygliniens forlængelse, god stræk i galoppen. Samarbejdet med føreren i orden. Adeen viser respekt for flygtende hare ved førers fløjt. Ingen fugle i slippet. Adeen afprøves yderligere i tre slip på dagen under skiftende terræn og vindforhold. Adeen efterlader her samme gode indtryk som i første slip. I sidste slip i skrub arbejder Adeen energisk, bringer sig i kontakt med vildt, fasan letter foran Adeen, som forholder sig rolig ved fuglens flugt. Ingen pr. UK. Erik Rimmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

View Event →
DISK Hovedprøve Nordjylland
Mar
28
3:30 PM15:30

DISK Hovedprøve Nordjylland

DK09424/2014 KATO

Kato slippes på stub i modvind og anlægger i en passende til høj fart et passende stort søg, hvor bredden kunne ønskes bedre. Flere forkerte vendinger. Stilen er acceptabel med en noget kort og stikkende forbensaktion, hovedet føres under ryglinien og halen bæres lidt under ryglinien med bevægelser. Han afprøves i yderligere 3 slip i løbet af dagen. I sidste slip sænker han hovedet, roder en hare op og viser respekt. Dette gentager sig kort efter, men her roder han en agerhøne op og viser rimelig respekt da fuglen flygter. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

DK07528/2015 Æblevangen Evian

Evian slippes på stub og videre over på vinterraps i modvind og viser et stor flot søg fra kant til kant og med korrekte vendinger. Han går i en smuk stil med høj hovedføring, en lang kraftfuld galopaktion og med halen båret pænt og med momentvise bevægelser. Holdes til slut for hare. Desværre beskadiger han 2 poter i slippet og trækkes af fører. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

DK09425/2014 TEDDI

Teddi slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort søg godt anlagt på vinden, dog med enkelte afstikker frem i terrænet. Kaldes til orden. Enkelte forkerte vendinger forekommer. Stilen er meget god med hovedet ført over ryglinien, en lang smidig aktion og med hale i niveau med ryg og med bevægelser. Parhøns trædes op bag hundene. Afprøves i 3 slip og viser til stadig hed samme smukke indtryk. I sidste slip på majsstub opnår han stand, partner kommer til. Teddi går villigt frem på ordre, men kan ikke påvise vildt. Umiddelbart efter slår partner ud til højre og støder parhøns og umiddelbart derefter letter parhøns et lille stykke til venstre for standen. To store chancer, der burde være udnyttet. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

DK00596/2016 Tyson

Tyson slippes på stubmark i modvind og anlægger her et noget tilfældigt søg med en del fløjten og kommandoer p.g.a. en trafikeret vej til den ene side. Stilen er mindre god, hovedet er ført højt, men galopaktionen er præget af en kort stikkende forbensaktion og med lavt ført hale uden bevægelser. Der er en stor chance til parhøns, som trædes op bag hundene. Afprøves i yderligere 3 slip, hvor søget forbedres til stort for det meste velanlagt, dog med enkelte store slag frem og bagud i terrænet og flere forkerte vendinger. I 3. slip har han chance til parhøns, der forbigås i god vind. Opnår stand foran partner ved hegn. Trækkes væk, da partner står først. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

DK01279/2015 Settermosen Charites

Charites slippes på raps i modvind anlægger i meget høj fart et stort offensivt søg med passende arealdækning. Stilen er meget god med høj hovedføring, lang smidig galopaktion og med halen ført lidt under ryglinien og med momentvise bevægelser. Holdes ved partners stand. Senere stand ved dige, løser selv. Slutter med stand, går villigt frem, men kan ikke påvise vildt. Hun afprøves i yderligere 3 slip på skiftende terræner og viser stor udholdenhed. Søget er af varierende, men for det meste veldækkende og i passende kontakt. På stub i 3. slip opnår hun mod slut stand, partner sekunderer tæt på. Da fører er inden for jagtafstand af Charites, letter enlig agerhøne ret foran, hun er komplet rolig i opflugt og skud, selv om partner preller på fuglen tæt forbi Charites. Hun afprøves i et 4. slip for at få en færdig situation. Her søger hun ned langs hegn, opnår stand ca. 10 m ude på marken, partner søger helt inde ved hegn og opnår stand umiddelbart efter foran Charites. Partner trækkes væk og Charites går villigt frem, men kan ikke påvise vildt. Forinden er der trådt parhøns op et stykke til højre for stedet, hvor hundene stod. 2. pr. ÅK.

 

DK03120/2013 Molly

Molly slippes på raps i modvind og anlægger i høj fart et passende stort søg i god kontakt med fører og med korrekte vendinger. Stilen er acceptabel, momentvis god, hovedet føres i og oftest under ryglinien, en lidt kort galopaktion og med halen ført lidt lavt og med momentvise bevægelser. Hun afprøves i yderligere 2 slip og forbedrer ikke indtrykket med hensyn til fart, søg og stil. I 3. slip på stub opnår hun stand, går noget treven frem men kan ikke påvise vildt. Slutter slippet med at sekundere partners stand lidt tæt på. Da enlig agerhøne letter foran partner, preller Molly på fuglen. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

DK01441/2013 Settermosen Baja

Baja slippes raps i modvind. Hun slår straks langt ud på vintersæd til venstre og overlader den gode mark foran til partner, der støder parhøns. En stor chance for begge hunde. Hun afprøves i yderligere 2 slip og her er stilen præget af en noget anstrengt kort aktion, en lav ført hale uden bevægelser og med hovedet ført i ryglinien, momentvis under. Søget er fortsat i 2. slip noget planløst og mangler kontakt til fører. Hun får en chance i et 3. slip på majsstub. Her viser hun store brede slag på marken, partner opnår stand og Baja går tæt forbi og foran partner. Baja slår ud til højre og støder parhøns, der prelles langt. Herefter er hun svær at koble. Der blev yderligere påvist et par agerhøns mere på terrænet. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

DK09430/2014 RONJA

Ronja slippes på raps i modvind og anlægger her et stort anlagt søg i ret god kontakt. Kort efter start støder hun parhøns i god vind. Respekterer da fuglene flygter. I 2. slip viser hun et lidt tilfældigt søg noget foran fører. Stilen er meget god med hovedet ført over ryg, en passende lang smidig aktion og med halen ført lidt under ryglinien og med bevægelser. Støder parhøns i god vind og preller langt. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

DK20534/2017 Irish Power Game's Adeen

Adeen slipes i skrub og mose I mod/sidevind. Søget er veltilrettelagt foran føreren, godt afpasset efter forholdene. Farten høj. Stilen bedømmes senere. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. 2. slip i skrub, senere stub i modvind. Her går Adeen som i første slip. Stilen er smuk, højt ført hoved og hale i rygliniens forlængelse, god galop. Adeen respekterer, ved føres fløjt, flygtende hare. Makkerhunden bringer sig i kontakt med fugl, en spinkel chance for Adeen. 3. slip i skrub og stub, går Adeen et langt slip i et stort og godt søg i smuk stil. Ved remisse, hvor Adeen arbejder, flygter flere fasaner. Situationen kan ikke overskues. 4. slip på stub i modvind går Adeen som tidligere, opnår hurtigt stand. Inden der gives rejseorder flygter parhøns ret foran Adeen, som forholder sig rolig under opflugt og skud. 1. pr. UK. Erik Rimmen

 

no33883/17 Skardfjellets TL Felix

Felix slippes i skrub og mose i mod/sidevind. Søget er veltilrettelagt foran føreren godt afpasset efter forholdene. Farten høj. Stilen bedømmes senere. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. 2. slip på stor stubmark i hård modvind, går Felix i et stort og godt søg, i god kontakt til sin fører. Stilen er god, hovedet bæres over rygliniens forlængelse, halen lidt hængende, god kraftfuld galop. Ved skrub opnår Felix stand, som holdes godt, på ordre går han villigt frem på fasan, som letter, Felix er acceptabel rolig under opflugt og skud. 1. pr. UK. Erik Rimmen

 

DK09685/2017 Vorrehøjs Ingo

Ingo slippes i skrub og mose i mod/sidevind. Søget er veltilrettelagt, med gode brede slag godt lagt på vinden. Farten høj. Stilen bedømmes senere. Samarbejdet med fører i orden. Ingen fugle i slippet. 2. slip på stor stubmark i hård modvind går Ingo i et stort og bredt søg i høj fart. Stilen er god, hovedet bæres for det meste over rygliniens forlængelse, halen i rygliniens forlængelse, god galop. Makkerhunden finder fugl. 3. slip på stub i hård modvind. Samme gode indtryk som tidligere. Ingen fugle i slippet. 4. slip på stub, går Ingo som tidligere. Makkerhunden finder fugl. Ingen pr. UK. Erik Rimmen

 

no33884/17 skardfjellets tl frøya

Frøya slippes i skrub og mose i side/modvind. Søget foran føreren er noget ungdommeligt anlagt, mere intensitet i søget ønskeligt. Farten god. Stilen bedømmes senere. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. 2. slip på skrub og stub i hård modvind. Frøya søger her godt. Stilen er dårlig, hovedet bæres under rygliniens forlængelse, halen hængende, galoppen noget gyngende. Vi ser flere fugle flygte fra remise hvor makkerhunden befinder sig. Ingen pr. UK. erik Rimmen

 

DK13106/2011 Mårup Ronja

Ronja slippes på stub i hård modvind. Søget tilrettelagt foran føreren er med brede noget åbne udslag. Farten god. Stilen god, hovedet bæres for det meste over rygliniens forlængelse, halen bærs i rygliniens forlængelse, ind i mellem med rørelse, god galop. Ronja samarbejder med sin fører. Ronja slutter med at prelle flygtende fasan ud af terræn. Ingen pr. ÅK. Erik Rimmen

 

FI20278/14 Margårdens racer

Racer slipes på stub i hård modvind. Søget er noget tilfældigt anlagt, hegn og kanter opsøges. Farten god. Stilen acceptabel, Hovedet bæres i og under rygliniens forlængelse, halen noget hængende, lidt gyngende galop. Racer samarbejder med sin fører. Fra hegn, hvor Racer befinder sig, flygter fasan, situationen kan ikke overskues. Racer afprøves yderligere i to slip på dagen. Her efterlader han samme indtryk som i første slip. Det lykkes ikke yderligere at få bragt Racer i fugl. Ingen pr. ÅK. Erik Rimmen

 

DK03257/2012 Vorrehøjs Henna

Henna slippes på stub i hård modvind. Søget er veltilrettelagt foran føreren i brede slag godt lagt på vinden. Farten høj. Stilen smuk, Hovedet bæres over rygliniens forlængelse, halen i ryglinie. God stræk i galoppen. Samarbejdet med føreren i orden. Henna har en enkelt markering, som hun selv udløser. Senere finder makkerhunden parhøns på anvist terræn. 2. slip på stub og uhøstet korn. Her går Henna et langt slip i et stort og godt søg, i smuk stil. Henna opnår stand i skrub, Inden fører når frem udløser Henna, går lidt frem og står igen. Fasan letter ude af vinden for hunden, bag denne. Ingen pr. ÅK. Erik Rimmen

 

FI32355/14 Finby Isaac

Isaac slippes på stub i hård modvind. Søget i starten noget uordnet, bedres til, godt anlagt i gode slag foran føreren. Farten god. Stilen smuk, højt ført hoved og hale ført i rygliniens forlængelse, god galop. Samarbejdet med fører i orden. Isaac mærker fært, parhøns flygter foran Isaac, som er noget urolig ved fuglenes flugt. 2. slip på stub og uhøstet korn, her efterlader Isaac samme gode indtryk som i første. Makkerhunden finder fugl. Ingen pr. ÅK. Erik Rimmen

 

FI22857/13 Finby Hunter

Hunter slippes på stub i hård modvind. Søget er godt anlagt foran føreren, dog ind imellem med forkærlighed for hegn og kanter. Farten god. Stilen god, Hovedet bæres for det meste højt, halen noget hængende, god kraftfuld galop. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. 2. slip i skrub i side og modvind. Her efterlader Hunter samme indtryk som i første slip. Makkerhunden bringer sig i kontakt med fasan. Ingen pr. ÅK. Erik Rimmen

 

SE11114/2017 Red Garlic´s Ingefära

Red Garlic´s Ingefära slippes på stub i modvind, anlægger et stort meget stort søg som oftest er noget ungdommeligt anlagt, har enkelte forkerte vendinger, forfølger kort en hare farten er meget høj og hun går i en smuk stil med højt båret hoved og en god galop aktion, bære sin hale pænt, 2 chance til fasan og 3 slip nu i skrub og remisser, her anlægger Ingefør et godt skolet søg i god kontakt, farten er nu til passet terrænet, opnår i 3 slip ved ris bunke en højrejst stand, som holdes længe da føreren bruger meget tid på at komme frem, avancere villigt på ordre, udpeger og tar en fasan som afleveres til føreren. 1 pr i uk 166 Allan Nissen.

 

VDH/DPS IS 16/144 Irish Power Game´s Aeryn

Irish Power Game´s Aeryn slippes på stub i modvind anlægger et ungdommeligt søg for det meste i god kontakt, farten er høj, stilen er smuk med hovedet i og over ryglinje, god smidig galop aktion, lidt spil i halen Aeryn afprøves i yderligere 3 slip på dagen har 3 chancer til fasaner. Ingen pr i uk 166 Allan Nissen

 

SE11113/2017 Red Garlic´s Ipren

Red Garlic´s Ipren slippes på stub i modvind anlægger et meget voldsomt og meget fremad rettet søg, går helt af hånd, farten er meget høj, stilen er smuk, hovedet ført højt, smidig galop aktion, halen bæres pænt uden de store bevægelser, bedre appel ønskes 2-3 slip arbejder nu i bedre kontakt har en chance til en fasan. Ingen pr i uk 166 Allan Nissen.

 

DK20598/2016 Red Garlic's Hot Chili

Red Garlic's Hot Chili slippes på stub i modvind anlægger et stort og voldsomt anlagt søg, farten er meget høj, stilen god med hovedet ført i ryglinje det meste af tiden, god langstrakt galop aktion, lidt spil i halen afprøves i yderligere 3 slip søget er nu bedre anlagt og kontakten god, har på dagen 2 chancer til fasan. Ingen pr i UK 166 Allan Nissen

 

DK16363/2016 Sjøsprøyten's J K Puk

Sjøsprøyten's J K Puk slippes på stub i modvind, søget er stort og meget åbnet anlagt, farten er høj, stilen smuk med hovedet i og over ryglinje, lidt spil i halen, der ønskes bedre appel, opnår ved indkald en stand langt ude, standen holdes meget længe, Puk løser dog ud da vi kommer frem til hende. Puk af prøves på dagen i yderligere slip har et par chancer til fasaner. Ingen pr i uk 166 Allan Nissen

 

DK03121/2018 Mylord de l'Anse de Ty Roux

Mylord de l'Anse de Ty Roux slippes i 2 slip på dagen i begge slip hale søger den konstant makkeren. Mylord kobles hurtigt i begge slip. Ingen pr i uk 166 Allan Nissen

 

VDH/DPSZ IS15/120 Bado aus Werlaburgdorf

Bado aus Werlaburgdorf slippes på stub i modvind, anlægger et stort og velanlagt søg efter hånden som slippet skrider frem, farten er passende høj, stilen god med hovedet i og over ryglinje, kraftfuld galop aktion lidt dødt hængende hale, udholdende lydig velført, 2 slip ved remisse jeg hører Bado halse i søget. Ingen pr i AK 166 Allan Nissen.

 

SE52215/2010 Red Garlic's Plopp

Red Garlic's Plopp slippes på stub i modvind, anlægger et stort og velanlagt søg i god kontakt, farten er passende høj og stilen god med hovedet i og over ryglinje, lidt kort kraft fuld galop spil i halen, 2 slip chancer den på hegn og skel, galoppen er nu præget af en stikkende galop, svinger det ene ben noget frem, svær at koble 3 slip bevare indtrykket. Ingen pr i AK 166 Allan Nissen.

 

DK09384/2016 Vilslev Nilsson

Vilslev Nilsson sliippes på stub i modvind, anlægger et stort vel anlagt søg i høj fart, smuk stil, hovedet over ryglinje god flad galop aktion, pænt båret hale, udholdende lydig og velført, afprøves på dagen i yderligere 2 slip bevare indtrykket, har en chance til fasan. Ingen pr i AK 166 Allan Nissen.

 

NO43655/12 Sika

Sika slippes på stub i modvind, søget er begrænset anlagt der mangler bredde på søget, kontakten er god, farten er passende stilen er for det meste dårlig med lavt ført hoved, god energisk galop, dødt hængende hale, af prøves igen og indtrykket bevare sig, har en chance til en fasan. Ingen pr i AK 166 Allan Nissen

 

SE44579/2016 Kaselyckans Flow

Flow slippes på stub i god vind, anlægger et passende søg med flere forkerte vendinger, farten er høj, stilen er smuk med høj hovedføring og en kraftfuld galopaktion. Der er halerørelse. Ved sø forfølger den ænder sammen med makker. 2.slip på majsstub i god vind, søg, fart og stil som tidligere. Makker finder fugl. 3.slip på stub i god vind, søg, fart og stil som i 2.slip. Senere i slippet bliver den dog noget makkerfikseret, men kaldes til orden. Slutter med at forfølge råvildt langt. Ingen præmie. Jens Hansen

 

se44586/2016 Kaselyckans Finesse

Finesse slippes på græs, senere majsstub i god vind, anlægger et noget tilfældigt søg, men har dog et par gode slag, hvor den udnytter vind og terræn godt. Farten er høj, stilen er smuk med høj hovedføring og en langstrakt galopaktion, der er halerørelse. Makker finder fugl. 2.slip på græs og senere majsstub i god vind, søg, fart og stil som tidligere. Den støder par høns, og forfølger med hals, langt ud af terrænet. Ingen præmie. Jens Hansen

 

SE45019/2013 Working Gundogs Blomma

Blomma slippes på majsstub i god vind, anlægger et passende søg, med gode udslag, hvor den udnytter vind og terræn godt, farten er høj, stilen er god, hovedet føres i ryglinie og til tider derunder, halen bæres pænt, mere stræk i galoppen kunne ønskes. Den opnår stand, makker kommer til, og parhøns letter, den er noget urolig i opflugt men kaldes til orden. 2.slip på majsstub, søg, fart og stil som tidligere, der er 2 gange chance for fugl i slippet. Ingen præmie.

 

DK05812/2015 Vilslev M. Zoe

Zoe slippes på majsstub i god vind, den anlægger et stort søg, med store udslag, hvor den udnytter vind og terræn godt, farten er høj, stilen er smuk med hovedet ført i ryglinie og derover, der er halerørelse. Ved makkers stand, går Zoe ind foran og går bevidst parhøns op. Ingen præmie. Jens Hansen

 

DK12422/2014 Murphy

Murphy slippes på græs, senere raps i god vind, her anlægger den et noget tilfældigt søg, har dog nogle gode udslag, bedre reviering kunne ønskes. Farten er god til høj, når den er høj går den i en smuk stil med høj hovedføring kraftfuld galopaktion og halerørelse. 2.slip på stub i god vind, søg, fart og stil som tidligere. Der er 2 gange chance til fugl i slippet. Ingen præmie. Jens Hansen

 

SE44583/2016 Kaselyckans Fire

Kaselyckans Fire slippes på stub i modvind, anlægger et lidt åbnet søg godt på bredden, farten er meget høj, stilen smuk med højt båret hoved og en god galop aktion, pænt båret hale, finder en hare som den forfølger langt. Ingen pr i AK 166 Allan Nissen

DK06716/2009 Kirstinekjær's D Eddie

Eddie slippes på stub i god vind, her anlægger den et noget varieret søg, i starten med gode udslag, senere bliver det noget tilfældigt, farten er fra moderat til god, stilen afhænger af farten, når farten er god er stilen god. Der er høj hovedføring, kraftig galopaktion og halerørelse. 2.slip i brak i god vind, søg, fart og stil som tidligere. Støder sammen med makker singlehøne og viser respekt. Senere i slippet støder makker singlehøne. Da koblingsordre gives, opnår den stand, avancerer villigt på ordre men kan ikke påvise vildt. Ingen præmie. Jens Hansen

 

 

 

View Event →
Mar
28
7:30 AM07:30

Dansk Gordon Setter Klub's Hovedprøve AK/UK

DK18913/2015 Kiwi Line's KIWI

Kiwi Line's KIWI slippes på vintersæd i modvind og viser et meget og velanlagt søg, med bredde udslag og i god kontakt til føreren. Kiwi kan holdes for hare. Kiwi opnår stand og avancerer i flere tempi og rejser en flok gæs. Farten er høj. Stilen er smuk, hovedet ført i ryglinje, en energisk galopaktion og pæn båret hale med livlige bevægelser. I 2. slip på raps bevarer den indtrykket fra tidligere. Der var i slippet parhøns på anvist terræn. I 3. slip opnår Kiwi hurtig stand. På ordre avancerer den villigt og rejser præcist parhøns og er rolig i opflugt, men noget urolig i skud. 2. præmie ÅK. Sv.Aage Vad 165.

 

DK04795/2014 Kenzo

Kenzo starter i efterafgrøder i modvind. Søget er tilpas stort med korrekte vendinger. Farten er høj, stilen er smuk. Går med højtbåret hoved og halen ligeså med bevægelse. Godt kontakt til fører. God kondition. Ingen fugle. 2. slip på stub i høj fart. Men giver hals i søget. Udgår. Ingen præmie. Ak Søren Stærkær

 

DK12854/2015 Working Gundogs Casimir

Casimir starter på stubmark, anlægger I starten et noget tilfældig anlagt søg, dette bedres dog hurtigt til et stort og godt anlagt søg, mod slutningen bliver søget igen noget fremadrettet og efterlader en del uafsøgt terræn. Farten er høj, stilen er god med højtført hoved, til tider lidt anstrengt galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Slutter med at gå efter råvildt, vender dog hurtigt tilbage. Ingen præmie ÅK. Erling Clausen

 

View Event →
DKK Vinderklasse Vildbjerg
Mar
27
3:30 PM15:30

DKK Vinderklasse Vildbjerg

DK01279/2015 Settermosen Charites

Charites slippes på stub i svag modvind og anlægger i meget høj fart et stort noget offensivt søg. Fører må kalde hende tilbage et par gange og får derved terrænet dækket. Stilen er meget smuk med højt båret hoved en lang smidig aktion og halen båret lidt under ryglinien og med momentvise bevægelser. Hun afprøves i yderligere 3 slip og viser samme takter, momentvis er søget lidt åbent og fører må arbejde med hunden, for at få dækket det anviste terræn. Opnår liggende stand i 2. slip, hvor råvildt netop havde forladt marken. Partner går forbi og Charites løser. I 3. slip har hun ligeledes en stand, løser selv. I 4. slip mod skiftende partnere søger hun fornuftigt i eng, men da hun kommer ud på stub bliver søget meget stort og åbent uden fornødent kontakt med fører. Udgår. HP. Clausen

 

DK01281/2015 Settermosen Chantal

Settermosen Chantal slippes i brak i modvind, anlægger et stort og godt anlagt søg i god kontakt, farten er høj, forbi går et par agerhøns 2 slip på græs i modvind farten er høj stilen præget af et hoved der til tider er ført lidt lavt, god galop aktion halen bæres pænt uden bevægelser, støder fasan og preller kort. Udgår i VK 166 Allan Nissen.

 

DK04277/2013 Red Garlic's Red Pepper

Red Garlic's Red Pepper slippes i brak i modvind, anlægger et stort og godt anlagt søg i god kontakt, 2 slip på stub her er søget lidt tilfældigt anlagt, farten er høj, stilen god med højt ført hoved, lidt anstrengt kort galop aktion, spil i halen, forbi går et par agerhøns, 3 slip på græs forbi går en fasan, Udgår i VK 166 Allan Nissen

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff

Siff slippes på stub i svag modvind og anlægger i meget høj fart et stort veldækkende søg i en smuk stil. Går med hovedet over ryglinien, en lang flad galopaktion og med halen ført lidt under ryg med bevægelser. Hun afprøves i yderligere 5 slip i løbet af formiddagen, og hun viser til stadighed samme smukke indtryk. I 6. slip i eng påviser og udnytter partner en fasan. Siff fortsætter mod ny partner, men desværre lykkes det ikke at få yderligere chancer for denne særdeles velgående hund. Udgår. HP. Clausen

 

 

View Event →
DKK Vinderklasse ved Bramming
Mar
26
9:00 AM09:00

DKK Vinderklasse ved Bramming

DK01278/2015 Settermosen Casablanca (Billedet)

Settermosen Casablanca slippes på majsstub i modvind og viser et stort og til tider lidt fremadrettet søg og noget med kanter og skel. Farten er høj. Afprøves igen på majsstub og opnår liggende stand. På ordre avancerer den villigt, men kan ikke påvise vildt. Afprøves i yderligere 2 slip, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere. Stilen er god, med hovedet ført i ryglinie, en lidt tung galopaktion og pæn ført hale med bevægelser. I sidste slip bliver søget for åbent og der trædes agerhøns op bag hunden. Der var i slippet yderligere en lille chance til agerhøne. Udgår VK. Sv.Aage Vad 165.

 

DK03589/2010 Kragereden Maggie

Kragereden Maggie slippes på stub i modvind, og viser et stort og velanlagt søg, i god kontakt til føreren. Farten er god. Stilen er god, med hovedet ført i ryglinie, en energisk galopaktion og pæn ført hale med bevægelser. Maggie afprøves i yderligere 3 slip, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere. I sidste slip trættes Maggie og hovedet føres nu oftest under ryglinie. Udgår VK. Sv.Aage Vad 165.

 

 

View Event →
Mar
25
9:00 AM09:00

Engelsk Setter Klub's 100 Års Jubilæum AK/UK

se44585/2016 Kaselyckans Finesse

Kaselyckans Finesse starter på græs og i eng, i mod vind. Søget er godt men terrænet noget uoverskueligt. Farten er høj og kontakten til føreren er god. Hun støder agerhøns som prelles langt. I anden omgang går Finesse i et stort og godt tilrettelagt søg. Hun går i en smuk stil med høj hovedføring og en langstrakt galopaktion. Halen bæres pænt. Hun får igen føling med agerhøns som hun går op og preller. I tredje slip går Finesse igen stort og godt men hun slutter med at gå af hånd. Ingen Præmie UK. Jan Andreasen.

 

SE44579/2016 Kaselyckans Flow

Kaselyckans Flow starter i eng i mod vind. Søget er godt men terrænet noget uoverskueligt. Farten er høj og kontakten til føreren er god. Forfølger råvildt men kaldes til orden. I anden omgang på majsstub går Flow i et stort og godt tilrettelagt søg i en smuk stil med høj hovedføring og en langstrakt galopaktion. Han preller fasan meget langt og er herefter svær at koble. I tredje slip kniber det med konditionen og søget bliver for småt. Ingen Præmie UK. Jan Andreasen.

 

SE52215/2010 Red Garlic's Plopp

Red Garlics Plopp starter på græsmark i modvind. Søget er helt uden plan og han går af hånd. Farten er høj, Kontakten til føreren er mangelfuld. Plopp går i en god stil med høj hovedføring og en langstrakt galopaktion. Halen bæres pænt. Ingen Præmie.AK. Jan Andreasen

 

NO43655/12 Sika

Sika starter på stubmark i modvind. Søgte er stort og godt tilrettelagt, men med flere forkerte vendinger. Farten er moderat. Kontakten til føreren er god. Stilen er præget af hovedføring i og under ryglinien og noget kort forbensaktion. Halen bæres pænt. Sika opnår stand, men løser selv. I anden omgang med to forskellige makkere, rækker formatet ikke til yderlig afprøvning i åben klasse. Ingen Præmie. AK. Jan Andreasen.

 

SE56207/2010 Overdrives Brutus

Overdrives Brutus starter på stubmark i modvind. Søgte er stort og godt tilrettelagt, men med flere forkerte vendinger. Farten er moderat. Kontakten til føreren er god. Brutus går i en god stil, med hovedet ført i ryglinjen, men mere stræk i galoppen var ønskeligt. I anden omgang går Brutus i et stort og godt tilrettelagt søg i høj fart. Stilen er nu smuk med høj hovedføring og god galopaktion. I tredie slip opnår Brutus stand, da føreren giver rejseordre til Brutus, flygter agerhøns ret foran og han er rolig i opfulgt og skud. 2. Præmie. AK. Jan Andreasen

 

SE45019/2013 Working Gundogs Blomma

Working Gundogs Blomma starter i eng og på stubmark i modvind. Søgte er godt tilrettelagt. Farten er moderat. Kontakten til føreren er god. Stilen er præget at hovedet ført under ryglinjen og noget kort galopaktion. Halen bæres pænt. Makkeren finder agerhøns. I anden og tredie slip går Blomma som i første slip og kommer ikke i forbindelse med fugl. Ingen Præmie.AK. Jan Andreasen

 

SE44583/2016 Kaselyckans Fire

Firer slippes på rapsmark i sidevind / modvind. Afsøger marken i et tilpas godt anlagt søg, med overvejende korrekte vendinger. Farten er høj. Stilen god til smuk, med højt båret hoved, tilpas til god stræk i galopaktionen, samt halerørelse. Fire afprøves i yderligere 3 slip på henholdsvis raps og stub/græs, i modvind. Søget er hér godt anlagt på bredden, i høj fart og smuk stil. Ingen præmie.UK. Mogens Vestergård

 

se11114/2017 Red Garlic´s Ingefära

Ingefära afprøves på rapsmark i side/modvind. Søget er i starten af slippet godt anlagt med brede udslag, men som slippet skrider frem søger Ingefära langs med hegn og søget bliver lidt planløst anlagt. Farten er tilpas høj. Stilen god med hovedet ført i niveau med ryglinjen, samt halerørelse. Ingefära afprøves i yderligere et par slip på stub og græs. I 2. slip er søger bredt anlagt med tilpas dybde imellem slagene. Fart og stil som i første slip. I 3. og sidste slip søger Ingefära ind i have og misser derved chance for parhøns, som makkerhunden støder. ingen præmie.UK. Mogens Vestergård

 

DK04760/2014 Heggelifjellets Rex

Rex slippes på stubmark i modvind. Afsøger marken i et MEGET bredt anlagt søg, med tilpas dybde imellem slagene. Farten er meget høj. Stilen smuk til fortrinlig med højt båret hoved, langstrakt galopaktion, samt sparsom halerørelse. Opnår stand, hvor den går over i sekundering. Rex afprøves i yderligere 2 slip, i skrub og på majsstub i modvind. Bevarer samme gode indtryk, hvad søg, fart og stil angår. Har chance for parhøns i 2. slip. I 3. slip letter Rex 3 stykker råvildt, som forfølges langt ud af terrænet med fuld hals. Ingen præmie.AK. Mogens Vestergård

 

SE22101/2011 Red Garlic´s Sweet Potato

Potato slippes i pilestubbe og senere på stubmark i modvind. Afsøger marken i et bredt anlagt søg, med tilpas dybde imellem slagene. Har et par afstikkere i skov. Farten er høj. Stilen smuk med højt båret hoved, langstrakt galopaktion, samt sparsom halerørelse. Makker Støder sneppe i hegn. Tilslut i slippet forsvinder Potato ud af anvist terræn og er væk længe. Ingen Præmie.AK. Mogens Vestergård

 

DK09430/2014 RONJA

Ronja slippes på majsstub. Afsøger marken i et stort og bredt anlagt søg, med tilpas dybde imellem slagene. Har en enkelt afstikker langs med hegn. Farten er høj. Stilen smuk med højt båret hoved, langstrakt galopaktion, samt højt ført hale med bevægelse. Ronja afprøves i yderligere et slip på stubmark i modvind. Bevarer samme indtryk, hvad fart og stil angår. Slutter med at forlade det anviste terræn og forsvinder væk i længere tid. Ingen præmie. AK. Mogens Vestergård

 

 

 

 

View Event →
Mar
24
8:30 AM08:30

Engelsk Setter Klub's 100 Års Jubilæum AK/UK

SE44579/2016 Kaselyckans Flow

Kaselyckans Flow slippes på stub og i mose, hvor den bruger størstedelen af slippet på at jagte gæs. Den har dog enkelte udslag, hvor den arbejder i et pasende stort søg. Farten er god. Stilen er smuk med høj hovedføring, langstrakt og kraftfuld galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. I 2.slip arbejder Flow i et passende stort søg. Har en markering som den selv løser. Slutter at forfølge en hare langt ud af anvist terræn. Prøves i yderligere et slip, hvor den hurtigt finder råvildt, som den forfølger langt. Ingen præmie. UK. Flemming Sørensen

 

se44586/2016 Kaselyckans Finesse

Kaselyckans Finesse starter med at jagte gæs, men kommer dog forholdsvis hurtigt tilbage. Herefter anlægger den et stort og veldækkende søg, som dog er præget af en del forkerte vendinger. Farten er god. Stilen er god med hovedet båret i niveau med ryglinien, energisk galopaktion, lidt højt båret hale med momentvise bevægelser. I 2.slip arbejder Finesse passende stort i god kontakt med føreren. Finesse afprøves i yderligere tre slip, hvor den arbejder som i 2.omgang. Slutter med at forfølge råvildt langt ud af anvist terræn. Ingen præmie. UK. Flemming Sørensen

 

SE45019/2013 Working Gundogs Blomma

Working Gundogs Blomma slippes på raps, hvor den anlægger et stort, men ustruktureret og fremadrettet søg uden den fornødne arealdækning. Farten er god. Stilen er præget af lav hovedføring, en gyngende galopaktion og hængende hale uden bevægelser. Forfølger råvildt ud af anvist terræn. Ingen præmie. AK. Flemming Sørrensen

 

Se44818/2016 Red Garlic´s Hot Habanero

Red Garlic´s Hot Habanero starter på græsmark i god vind og anlægger i starten et stort, men noget tilfældigt anlagt søg og ikke altid i fornøden kontakt med føreren. Farten er høj og stilen er acceptabel, med hovedføring i niveau med ryglinien og til tider under, samt en kraftfuld galopaktion. Den forsvinder i slippet ud af marken efter råvildt, men kommer dog tilbage indenfor ganske kort tid. 2. slip i majs er søget igen tilfældigt og føreren må fløjte en del. Habanero har en god chance til agerhøns, som makkerhunden støder. I 3. slip i majs påviser makkerhunden agerhøns. Ingen præmie UK. Anton Dahl

 

se11113/2017 Red Garlic´s Ipren

Ipren starter på græsmark i god vind og anlægger i starten et, noget fremadrettet søg, hvor den et par gange forsvinder ud af syne i nogle minutter. Farten er høj og stilen smuk med hovedet ført i niveau med ryglinien, en lang kraftfuld aktion, lav ført hale uden bevægelse. I 2. slip på majsstub forsvinder Ipren hurtigt ud af anvist terræn og jager på egen hånd, gennem længere tid. Ingen præmie UK. Anton Dahl

SE56207/2010 Overdrives Brutus

Overdrives Brutus starter på græsmark, senere i majsstub, i god vind og anlægger et passende stort søg i god kontakt med føreren. Farten er moderat og stilen noget anstrengt, med pæn hovedføring og en noget kort og lidt stiv galopaktion. Brutus mærker fært i majsstubben, sætter farten helt ned og roder parhøns op, som prelles, dog ikke langt. Ingen præmie ÅK. Anton Dahl

 

SE22101/2011 Red Garlic´s Sweet Potato

Potato starter på majsstub i god vind og anlægger et stort og velanlagt søg i høj fart og god kontakt. Stilen bedømmes ikke. Makkerhunden finder agerhøne. 2. slip på majsmark arbejder Potato igen godt. Den opnår sluttelig en stram stand, følger løbende høns godt op og nagler disse. På ordre avancerer Potato villigt og rejser præcis parhøns. Rolig i opfløj og skud. 3. slip på stub søger Potato hurtigt til hegnskant/mose hvor den opnår en stram stand. På ordre avancerer den villigt og langt af flere omgange uden at påvise vildt. Da Potato på ny slippes på stubmarken, søger den igen hurtigt ind i et moseområde og er noget ulydig på indkalds ordre. 2. præmie ÅK. Anton Dahl.

 

NO43655/12 Sika

Sika slippes i stub senere eng og majs i modvind, søget er tilfældigt anlagt og stilen er dårlig med lavt ført hoved og en energisk galop, støder i 1 slip en agerhøne med respekt, bevare indtrykket på dagen. Ingen pr i AK 166 Allan Nissen

 

 

 

View Event →
Mar
23
7:00 AM07:00

Engelsk Setter Klub's 100 år's Jubilæum AK/UK

SE44586/2016 Kaselyckans Finesse

Finesse starter i olierædikker i modvind og skrå sidevind. Den anlægger for det meste et stort søg med enkelte forkerte vendinger. Vinden driller lidt. Farten er god til høj. Stilen er smuk, præget af en langstrakt galopaktion. Hovedet bæres høj. Der er god bevægelse i halen. Den er lydig og arbejder godt for fører. Den kaldes ind ved makkers stand. Den prøves flere gange, hvor den fastholder indtrykket fra første slip. Den opnår intet positivt på dagen. Ingen præmie UK. Søren Stenhøj

 

SE45019/2013 Working Gundogs Blomma

Blomma starter i remise og derefter på stub i modvind. Den anlægger et jagtligt søg tæt på fører. Den har enkelte store slag på marken. Farten er moderat til god. Stilen er acceptabel, præget af en lidt ujævn galopaktion. Hovedet føres for det meste over ryglinjen. Halen bæres pænt. Den er lydig. Den arbejder vedvarende i det lange slip. Den prøves et par gange mere, hvor den efterlader samme indtryk. Ingen præmie ÅK. Søren Stenhøj

 

SE56207/2010 Overdrives Brutus

SE56207/2010 Overdrives Brutus Irsk Setter Brutus afprøves på stubmark. Afsøger marken i et bredt anlagt søg, med tilpas dybde imellem slagene. Farten er høj. Stilen god til smuk, med hovedet ført i niveau med ryglinjen, langstrakt galopaktion, samt sparsom halerørelse. Brutus afprøves i yderligere et par slip. Bevarer samme gode indtryk, hvad søg, fart og stil angår. I sidste slip har Brutus chance for agerhøns (rapphöns), som makker bringer på vingerne. Sekunderer makkerhunden. Ingen præmie.AK. Mogens Vestergård Hansen

 

SE44579/2016 Kaselyckans Flow

Flow starter i olierædikker i modvind og skrå sidevind. Søget kan ikke bedømmes i det korte slip, da den vedvarende søger hen til makker. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af en langstrakt galopaktion, hvor hovedet føres over ryglinjen og halen bæres pænt. Den trækkes fra prøven. Ingen præmie UK. Søren Stenhøj

 

 

 

 

 

 

View Event →
Mar
22
8:00 PM20:00

Engelsk Setter Klubs 100 års Jubilæum

Se44818/2016 Red Garlic´s Hot Habanero

Habanero slippes på stub senere i majsstub i modvind. Habanero søger med god jagtlyst i et stort, men for planløst søg, hvor der mangler arealdækning. Farten er høj og stilen smuk med hovedet ført i ryglinje og med en god smidig galopaktion samt god halerørelse. Kontakten mellem hund og fører kunne ønskes bedre. I anden omgang slippes Habanero på stub i modvind og søger i et godt men lidt ungdommeligt anlagt søg. Vi ser fasan flygte fra området, hvor Habanero befinder sig. Tredje slip på majsstub i modvind. Habanero anlægger her et tilpas stort krydssøg i god kontakt til fører. Sluttelig slippes Habanero på majsstub i modvind, hvor Habanero i starten af slippet søger som i tredje slip, men slutter med at søge i et alt for åbent og fremadrettet søg. Habanero er vanskelig at koble. Ingen præmie Uffe Jacobsen 385

 

se11114/2017 Red Garlic´s Ingefära

Ingefær afprøves på majsstub senere græs i sidevind/modvind. Ingefær søger med god jagtlyst i et passende stort lidt ungdommeligt anlagt krydssøg med acceptabel arealdækning. Farten er for det meste høj og stilen smuk med hovedet ført i ryglinje og med en god smidig galopaktion og god halerørelse. Lydig. Har meldt stand ved hegn, men udløser selv. Vi ser sneppe flygte fra anvist terræn. I andet slip på stub i modvind med skiftende makkerhunde søger Ingefær i et stort velskolet krydssøg. Misbruger oplagt chance til parhøns, der trædes op bag hund og fører. Skiftende makkerhunde finder fugl på anvist terræn. Sluttelig afprøves Ingefær på majsstub i modvind. Ingefær anlægger et passende stort krydssøg, men finder ikke fugl. Ingen præmie Uffe Jacobsen 385

 

SE11112/2017 Red Garlics Irish Pomelo

Pomelo starter i stub i modvind. Kort efter start opnås kontakt med agerhøns i hegn. Da fuglene flygter, bliver Pomelo meget vidtløftig og kommer først tilbage meget senere. Søg og stil kan ikke bedømmes. Ingen præmie. Søren Stærkær.

SE56207/2010 Overdrives Brutus

Brutus starter på stub i modvind. Søget er godt lagt på vinden med gode udslag. Stilen er smuk med højtbåret hoved, der er halerørelse. Opnår kontakt med fugl, der flygter. Brutus forholder sig rolig. Der er to chancer for fugle i dette slip, da makker finder fugl. 2. slip på stub. Går stort, er dog nu noget variende i sit søg. Der er chance for fugl på anvist terræn. 3. slip på uhøstet korn og skrub. Går som tidligere, ingen fugle. 4. slip på græs Ingen fugle. Ingen præmie AK. Søren Stærkær

 

 

 

View Event →
Mar
21
7:30 PM19:30

Engelsk Setter klubs 100 års Jubilæum AK/UK

SE11112/2017 Red Garlics Irish Pomelo

 Pomelo slippes på stubmark senere raps i modvind, her viser den i starten et passende søg, senere forlader den anvist terræn og er meget svær at koble. Farten er passende og stilen er god med høj hovedføring i en lidt kort galopaktion med sparsom halebevægelse. I 2.slip på stubmark i modvind, kort efter at Pomelo bliver sluppet, søger den ud af anvist terræn og bliver svær at koble. Søg, fart og stil er som i 1.slip. Ingen Præmie UK. Brian Krog

 

SE11114/2017 Red Garlic´s Ingefära

Ingefær slippes på rapsmark i modvind, her viser den et stort anlagt søg i et godt samarbejde med fører. Farten er god til høj og stilen er smuk med høj hovedføring i en langstrakt galopaktion med momentvis halebevægelse. Der ses ingen fugle i slippet. Ingefær er ude i yderligere 2 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip I 2.slip på stubmark i modvind, opnår Ingefær højrejst stand, den avancere villigt på ordre uden påvisning af vildt. En dejlig unghund som det ikke lykkes for i dag. Ingen Præmie UK. Brian Krog

 

SE44818/2016 Red Garlic´s Hot habanero

Hot Habanero slippes på rapsmark i modvind, her viser den et passende stort søg i et godt samarbejde med fører. Farten er høj og stilen er god til smuk med høj hovedføring som dog momentvis sænkes under skulderhøjde. Galopaktionen er energisk og langstrakt med momentvis halebevægelse. Der ses ingen fugle i slippet. Hot Habanero er ude i yderligere 3 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. I 4.slip på græsmark i modvind, kort efter at Hot Habanero er sluppet får den føling med fært ved hegn og søger bag dette hegn. Her bringer Hot Habanero flere fasaner på vingerne i flere tempi uden den fornødne respekt og bliver meget svær at koble efterfølgende. Ingen Præmie UK. Brian Krog

 

SE56207/2010 Overdrives Brutus

Brutus slippes på rapsmark i modvind, her viser den et åben og fremadrettet søg uden den fornødne samarbejde med fører. Farten er fra lav til god og stilen er acceptabel med hovedet ført i og under ryglinie der mangler stræk og intensitet i galopaktionen. I 2.slip på stubmark i modvind, her er søg, fart og stil som i 1.slip. Dagspræsentationen fremmer ikke til videre afprøvning. Ingen Præmie ÅK. Brian Krog

 

SE22101/2011 Red garlic´s Sweet Patato

Sweet Potato slippes på stubmark i modvind, her viser den et planløst og åben søg uden den fornødne sam arbejde med fører. Farten er god og stilen er god med høj hovedføring i en kort galopaktion med momentvis halebevægelse. Der ses ingen fugle i slippet. I 2.slip på stubmark i modvind, her er søg, fart og stil som i 1.slip Sweet Potato forsvinder langt frem i terrænet og er væk længe. Ingen Præmie ÅK. Brian Krog

SE52215/2010 Red Garlic's Plopp

Red Garlic's Plopp slippes på stub i modvind, og viser et meget stort men alt for selvstændigt anlagt søg. Farten er god. Stilen er god hovedet ført i ryglinje, en meget kort galopaktion og pæn ført hale med bevægelser. Plopp er vanskelig at få koblet. Plopp afprøves igen på stub og ved hegn opnår den stand. Inden vi når frem, går den frem og bringer fasan til flugt og preller kort. Ingen præmie ÅK. Sv.Aage Vad 165.

 

NO43655/12 Sika

Sika afprøves på frøgræs i modvind, og viser et noget varieret søg, der oftest er anlagt omkring føreren. Sika viser enkelte gode udslag. Farten er moderat. Stilen er god med hovedet ført i ryglinje, en lidt slap galopaktion og pæn båret hale med bevægelser. Sika afprøves i yderligere 2 slip, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere og der forekommer flere markeringer og stand som den selv løser. Hovedet føres nu til tider under ryglinje. I sidste slip opnår den stand og har en meget lang avance, men kan ikke påvise vildt .Ingen præmie ÅK. Sv.Aage Vad 165.

 

DK09430/2014 RONJA

RONJA afprøves på frøgræs i modvind, og viser et meget stort men alt for fremadrettet søg. Ronja opnår stand som holdes meget længe. På ordre avancerer den villigt, men kan ikke påvise vildt. Farten er meget høj. Stilen er god med hovedet ført i ryglinje, en energisk galopaktion pæn båret hale med bevægelser. Ronja afprøves igen på stub og starter godt, men som slippet skrider frem bliver søget igen alt for selvstændigt anlagt. Der var i dette slip chance for både fasan og sneppe. Ingen præmie ÅK. Sv. Aage Vad 165.

View Event →
Mar
20
9:00 AM09:00

Engelsk Setter Klub I Danmark 100 Års Jubilæum AK/UK

DK01441/2013 Settermosen Baja

Starter på efterafgrøder i god vind. Den anlægger et meget stort og veldækkende søg med store udslag. Farten er høj. Stilen er god med hoved ført i linje med ryggen, langstrakt galopaktion, lidt kedelig hale. Støder lille flok agerhøns på vej ned i grøft, meget svær situation da hønsene er nede i grøften. Udviser acceptable respekt. 2 Slip søger nu mere tilfældigt, ikke så konstant foran sin fører, nogle gange også bag fører. Har stor jagtlyst. Afprøves i yderligere to slip hvor den går som tidligere. 0 pr. AK Ulrik Stadelhofer.

 

DK00596/2016 Tyson

Tyson starter på stub i modvind i et godt godt anlagt søg med gode udslag og passende mellem slagene. Enkelte gange søger den frem i terrænet men kaldes hurtig tilbage. Den går i god fart og smuk stil med båret i vandret og derover og med god halerørelse. Den er lydig og velført. 2. slip på stub hvor det gode indtryk bevares. Udnytter ikke oplagt chance til parhøns som dommer træder op. Den er ude i yderlige 2 slip på stub hvor det gode indtryk bevares og den holdes for både hare og råvildt. Den er ude en sidste gang på stub hvor søget til sidst bliver alt for åbent og fremadrettet. 393 Ove Nissen Nielsen

 

View Event →
Engelsk setter klubs 100 års jubilæumsprøve. AK/UK
Mar
19
9:00 AM09:00

Engelsk setter klubs 100 års jubilæumsprøve. AK/UK

DK12422/2014 Murphy (Billedet)

Murphy starter på ukrudtsmark i modvind. Søget er stort og godt tilrettelagt med store og brede udslag til begge sider. Farten er høj og kontakten til føreren er god. Murphy går i en smuk stil med høj hovedføring og en langstrakt galopaktion, halen bæres pænt. Murphy opnår liggende stand, på ordre går han villigt frem og rejser agerhøns og er komplet rolig i opflugt og skud. I anden omgang går Murphy stort og godt i granbevoksning. 1. Præmie AK. Jan Andreasen

SE44583/2016 Kaselyckans Fire

Starter i eng, sener på stup i god vind. Den anlægger i starten et acceptabelt søg, sener på andet terræn anlægger den et stort søg med store udslag. Farten er i starten moderat, sener bliver farten høj. Stilen er med højt båret hoved, i starten ønskes mere stræk i galoppen, sener viser den en dejlig langstrakt galop, halen bæres pænt. Makker finder fasan høne som den har chance til. Den afprøves i yderligere to slip, søg fart og stil som tidligere. Støder i slutningen af 3 slip parhøns ved hegn, chance som burde have været udnyttet. 0 Pr.  UK. Ulrik Stadelhofer

SE44818/2016 Red Garlic´s Hot Habanero

Starter på stup i god vind. Anlægger her et svingende søg, starter med et offensivt søg med store udslag, sener søge den noget snævert og mere bredde ønskes. Farten er fra høj til moderat. Stilen er i starten med højt båret hoved, langstrakt kraftfuld galopaktion, halen bæres pænt. Sener i slippet går den med lavt ført hoved og mere stræk i galoppen ønskes. 2 Slip forsætter som tidligere. Opnår kort stand, agerhøns letter og den preller, ikke jagtbar. Afprøves i yderligere to slip hvor den forsætter som tidligere men trættes mod slut. 0 pr. UK. Ulrik Stadelhofer

SE1113/2017 Red Garlic´s Ipren

Starter på stup i god vind. Den anlægger i starten et meget forsigtigt søg, har svært ved at komme i gang, sener viser den et meget stort og offensivt søg med store flotte udslag. Farten er i starten lav, sener meget høj. Stilen udvikler sig også og bliver med hoved i linje med ryggen, langstrakt jordvindende galop, halen bæres pænt. 2 slip forsætter som den slutter i første. Hunden trækkes da den er i løbetid. 0 pr. UK. Ulrik Stadelhofer

 

SE29353/2015 Ripfinnarens ZM Astrid

Starter i eng i god vind. Straks de slippes opnår makker stand, Astrid nægter at sekundere. 0 pr. Ak. Ulrik Stadelhofer

 

Se22101/2011 Red Garlic´s Sweet Potato

Starter på stup og eng i god vind. Den anlægger et åbent og et søg på hegn, svær at holde på marken. Farten er høj. Stilen er smuk med højt båret hoved. Langstrakt kraftfuld galop aktion, halen bæres pænt. Mere lydighed ønskes. 2 Slip søger nu bedre. 3 Slip starter med at anlægge et godt søg, sener med ny makker søger den igen åben. Viser spontan sekundering. 0 pr. AK. Ulrik Stadelhofer.

 

SE11112/2017 Red Garlics Irsih Pomelo

Red Garlics Irsih Pomelo slippes på stub i modvind, og starter noget forsigtigt op i et cirklende søg. Efter kort tid forsvinder den til skovs og er væk i lidt tid. Farten er god. Stilen er god, med hovedet ført i ryglinie, en lidt kort galopaktion og pæn haleføring med bevægelser. Pomelo afprøves i yderligere 3 slip hvor søget bliver bedre anlagt, men er i perioder noget selvstænding og mangler kontakt til føreren. Til tider føres hovedet under ryglinie. I sidste slip, bliver Pomelo noget ulydig og forsinder af anvist terræn i kort tid. Ingen præmie UK. Sv.Aage Vad 165.

 

SE56207/2010 Overdrives Brutus

Overdrives Brutus afprøves på stub i modvind, og kort efter bringes parhøns til flugt sammen med makkerhunden og Brutus kan holdes. En oplagt chance. Brutus afprøves i yderligere 3 slip og viser et passende stort godt anlagt søg, i god kontakt til føreren. Farten er god. Stilen er acceptable med hoved ført i og under ryglinje, en noget kort galopaktion og pæn ført hale med bevægelser. De sidste 2 slip bliver Brutus noget træt og holder ikke stilen længere. Ingen præmie ÅK. Sv. Aage Vad 165.

 

View Event →
ESK 100 års Jubilæum Vinderklasse
Mar
19
8:30 AM08:30

ESK 100 års Jubilæum Vinderklasse

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff

Siff viser på græs i god vind et stort særdeles velanlagt søg, udnytter vind og terræn på bedste måde, farten er høj og stilen smuk, langstrakt aktion, hovedet føres varieret i og over ryglinjen, halen føres pænt med bevægelse. Siff opnår høj rejst stand, avancerer villig, følger godt op, opnår ny stand, avancerer villig , rejser præcis parhøns, Siff er komplet rolig i opfløj og skud. 2 slip Siff bevarer det gode indtryk. Siff viser sekundering på makker resultat løse stand. fortsætter. Poul Erik Dahl

DK01279/2015 Settermosen Charites

Charites slippes på raps og stub i modvind. Søget er godt lagt med brede udslag, men præges af meget fløjteri og dirigering og enkelte åbne slag. Farten er høj, stilen er med højt båret hoved, langstrakt højstillet galopaktion, pæn båret hale uden bevægelser. Charites kaster sig i en liggende stand- Som rejseordre gives, flygter parhøns ret foran. Hun er rolig i opflugt og skud. 2. slip: Vintersæd og raps i modvind. Søget er noget tilfældigt anlagt med stik frem og tilbage i marken. Charites har en enkelt løs stand, som hun selv løser og respekterer hare. Fortsætter. Thomas Klit

DK01281/2015 Settermosen Chantal

Chantal slippes på eng og majsstub og viser i meget høj fart et klassesøg fra kant til kant med korrekte vendinger og i god kontakt med fører. Stilen er smuk med hovedet ført i og over ryg, en lang smidig galopaktion og halen båret i ryglinien med spil. Virkelig en hund af høj karat. Hun afprøves i yderligere 2 slip og i 2. slip på græs og eng er stilen fortrinlig, en fryd for øjet. Staks efter hundene er sluppet i 3. slip får Chantal føling med fært, kortvarig stand, rykker herefter frem og rejser parhøns uden tilladelse. Rolig i opflugt. Udgår. HP. Clausen

DK05812/2015 Vilslev M. Zoe

Zoe viser på græs i god vind et stort bredsøg, farten er høj og stilen smuk, god lang aktion, hovedet føres højt, halen føres pænt. Makker udnytter parhøns. 2 slip Zoe bevarer indtryk, forbigår parhøns. udgår. Poul Erik Dahl

DK06716/2009 Kirstinekjær's D Eddie

Eddie starter på stub i modvind. Anlægger her et godt velanlagt søg med passende afstand mellem slagene. Farten den er god .Stilen den er god med hoved ført i ryg højde. med en kraftig galop og halerørelse. makker finder fugl fremme i terræn. 2.Slip på stub i modvind. søger igen godt for sin fører. har her god chance til parhøns som makker fører bringer til flugt midt på marken.3.slip på stub i modvind, søger som før beskrevet, her her sammen med makker god chance til parhøns som makker bringer til flugt. Udgår. 419.Allan Bredsgaard

 

SE29353/2015 Ripfinnarens ZM Astrid

Astrid viser på græs i god vind et stort velanlagt bredsøg, farten er høj og stilen fortrinlig, kraftfuld langstrakt aktion, hovedet føres højt, halen føres pænt med bevægelse. Astrid bevarer ind trykket i 2 slip mere, har her 2 chancer til agerhøns som makker udnytter udgår. Poul Erik Dahl.

 

Følgende hunde overgår til 2 heat og starter efter lodtrækning således.

Kat nr 67. E/S Tobølbjergs Lamison kategori 2 b. mod Kat nr 54. Breton Athos kategori 1 b. Begge starter passende stort, Athos opnår stand ,følger godt op, opnår ny stand, parhøns letter bagved Athos som bevarer standen, Athos avancerer villig og rejser præcis enlig agerhøne, Athos er rolig i opfløj og skud. Athos over Lamison. Begge fortsætter, Athos i kategori 1 b , Lamison i kategori 2 b.

Kat nr 66. I/S Settermosens Zharites kategori 2b. mod Kat nr 7.2 E/S Tobølbjers Sus. kategori 1b Zharites opnår hurtig stand, parhøns letter præcis foran Zharites, som er rolig i opfløj og skud, senere forbigår Zharites parhøns, Zharites opnår stand, lige før rejseordre gives letter parhøns præcis foran Zharites, der er rolig i opfløj og skud. Sus starter passende stort, forbigår parhøns, makker udnytter 2 gange parhøns. Begge fortsætter, Zharites i kategori 2b. Sus i kategori 2b.

Kat 53. I/S Bjergkassens Siff. kategori 1a mod Kat nr 55. E/S Nordvestjydens Pilip, kategori 2b Siff viser et stort velanlagt bredsøg, farten er høj og stilen smuk, Siff opnår stand , følger godt op, opnår ny stand, avancerer villig, rejser præcis parhøns, Siff er rolig i opfløj og skud. Pilip starter passende stort, støder parhøns, bedre respekt kunne ønskes, makker udnytter par høns bagved Pilip. Begge fortsætter Siff i kategori 1a, Pilip i kategori 2b.

Vi fortsætter til Matchning med følgende rangering fra toppen 1 Sif. 2 Athos. 3 Zharites. 4 Sus. 5 Lamison. 6 Pilip.

Pilip mod Lamison Lamison starter stort og godt, Pilip starter noget fremadrettet og vender forkert. Lamison over Pilip

Lamison mod Sus. Begge starter stort og godt, Lamison slår bagud i terræn. Sus over Lamison.

Zharires mod Sus Zharites passende stort søger frem og støder enlig agerhøne, Sus viser et stort velanlagt søg. Sus over Zharites

Siff mod Athos Hurtig viser det sig at Siff ligger over Athos i format. Siff over Athos

6 vinder E/S Pilip er en hund af et godt format med 1 fugle tagning på dagen, dagspræsentationen betinger placeringen.

5 vinder E/S Lamison er en hund af et godt format med 1 fugle tagning på dagen, dags præsentionen betinger placeringen.

4 vinder I/S Zharites er en hund af et betydelig format med 3 fugle tagninger på dagen, dags prasentationen betinger placeringen,

3 vinder E/S Sus er en hund af et betydelig format med en fugletagning på dagen, dags præsentationen betinger placeringen.

2 vinder Breton Athos er en hund af et stort format ,med 3 fugle tagninger på dagen, må se sig slået på formatet i finale slippet. En værdig 2 vinder der tildeles ck.

1 vinder I/S Siff er en hund af et betydelig stort format, med en fejlfri dags præsentation, 2 komplette fugle tagninger på dagen. En meget værdig 1 vinder der tildeles ck og cacit.

Stor tak til Engelsk Setter Klubben for invitationen til at dømme denne jubilæums vinderklasse, samtidig en stor tak til min meddommer Thomas Klit for et godt og konstruktivt samarbejde . Kolding d 26-3 2018. Poul Erik Dahl

 

 

View Event →
Mar
18
8:00 AM08:00

DJ ved Esbjerg - ÅK/UK

DK05937/2017 Vilslev PK Only

Vilslev PK Only afprøves i uhøstet korn i modvind og viser et småt skåret søg anlagt omkring føreren. Der mangler intensitet. Farten er lav. Stilen er ej bedømt. Fasan trædes op bag hunden. Only afprøves i yderligere 3 slip, hvor den nu viser et stort og godt anlagt søg, dog med en del forkerte vendinger. I 2. slip er der chance til en fasan. I 4. slip har Only en lille haretur. Stilen er smuk, med højt ført hoved, en energisk galopaktion og pæn ført hale med bevægelser. Ingen præmie UK. Sv. Aage Vad 165.

View Event →
Mar
18
8:00 AM08:00

DJ Stouby - ÅK/UK

DK00596/2016 Tyson

Tyson slippes på majs stubmark i modvind, søget er stort med brede udslag dog noget åbent, farten er høj. Stilen er god med hoved i og over ryglinje, med en kraftfuld galop aktion, halen bæres pænt. Den holdes for springende hare i første omgang, men da makker hund preller på haren, kan Tyson ikke holdes, og preller langt. Ingen præmie Åk. Robert Paulsen

 

 

View Event →
Mar
18
8:00 AM08:00

DJ Ved Tuse Næs

DK20534/2017 Irish Power Game's Adeen

Kritik mangler

 

DK12854/2015 Working Gundogs Casimir

Casimir slippes på raps i modvind/sidevind. Viser et ustruktureret søg med en del forkerte vendinger.Som slippet skrider frem, bedres søget og Casimir udnytter vinden godt. Farten er god. Stilen er god med hovedet ført i niveau med ryglinien. En tilpas lang galopaktion. Pæn ført hale. Casimir arbejder på fært, kommer for tæt på og parhøns flygter, Casimir viser acceptabel respekt. 2. Casimir slippes på stub i modvind. Viser et godt anlagt søg, fart og stil som 1. slip. Der trædes parhøns op bagved Casimir. Ingen præmie ÅK. John Bak

 

DK18913/2015 Kiwi Line's KIWI

Kiwi slippes på raps i modvind/sidevind. Viser et godt anlagt søg hvor vind og terræn udnyttes godt. Farten er høj. Stilen er god med hovedet ført i niveau med ryglinien. En langstrakt galopaktion. Pæn ført hale med livlige bevægelser. Kiwi er lydig og velført. Kiwi opnår stand, går villigt frem på ordre, kan ikke påvise vildt. Der er chance til parhøns i slippet. 2.Kiwi slippes på stub i modvind. Søg,fart og stil som 1.slip. Der trædes parhøns op bagved Kiwi. 3.Kiwi slippes på raps i modvind. I starten er søg,fart og stil som tidligere. Som slippet skrider frem bliver Kiwi noget fokuseret på jordfært. Der er oplagt chance til parhøns i slippet. Ingen Præmie. John Bak

 

View Event →
DJ Vinderklasse ved Schackenborg
Mar
15
7:30 AM07:30

DJ Vinderklasse ved Schackenborg

DK06716/2009 Kirstinekjær's D Eddie

1. slip på efterafgrøde i modvind. Eddie anlægger et stort velanlagt søg med god bredde og god afstand imellem slagene, udnytter vinden korrekt. Farten er for det meste høj. Stilen er smuk med højt båret hoved, en flad og langstrakt galop i en kraftig aktion, halen føres i ryglinie med momentvise bevægelser. Eddie viser sekundring støttet af fører. Eddie afprøves i yderligere to slip på efterafgrøde og stub i modvind. Søg, fart og stil som 1. slip. I 2. slip forbigår Eddie oplagt chance til parhøns i god vind som trædes op bag Eddie, i dette slip finder makkerhund yderligere to gange fugl. UDGÅR. Joakim Skovgård.

Der mangler krittikker fra andre hold

 

Anden Heat og Matching

Danmarks Jægerforbunds Vinderklasse på Schackenborg 15. marts 2018 2. heat, omprøvning og matchning. 1. Efter votering fortsætter følgende hunde til 2. heat:

Vet Point’s Athena (1B) Bertil Mårtensson

GS Vajskærs Balic (1B) Henriette Clemmesen

P Frierfjordens Rex (1B) Allan Diederichsen

Athos (1B) Poul Valdemar Nielsen

P Frierfjordens Randi (1B) Jens Have

IS Vilslevs M. Zoe (1B) Flemming Vilslev

P Fugledes Mille (1B) Flemming Sørensen

ES Nordvestjydens Jawa (1B) Kurt Nedergaard

ES Bjerndrups Messi (1B) Thorbjørn Riis

 2. Kritik af 2. heat og omprøvning. Alle slip gennemføres på efterafgrøder i modvind.

16 P Randi – 19 IS Zoe Randi søger meget stort og velanlagt i en acceptabel stil med hovedet ført i ryglinie, en kort og anstrengt galop med en stikkende forbensaktion, og halen føres lavt uden bevægelser. Randi opnår liggende stand, inden fører er oppe letter parhøns ret foran Randi uden hun er skyld heri, Randi er rolig. Zoe anlægger et tilfældigt anlagt søg med en del forkerte vendinger hvorved chance til parhøns forbigåes. Farten er høj. Stilen er god med hovedet i ryglinie og derover og en god og kraftfuld galop. Randi FORTSÆTTER (2B) Zoe FORTSÆTTER (2B)

32 ES Messi – 23 P Mille Begge hunde søger meget stort og velanlagt i høj fart og smuk stil. Mille mest konstant med høj intensitet. Ved koblingsordre mærker Mille fært, følger godt op og opnår liggende stand, på ordre avancerer Mille behersket i flere tempi og rejser præcist parhøns, ro i opflugt og skud. Messi har ikke chance til disse fugle. Messi FORTSÆTTER (1B) Mille FORTSÆTTER (1B)

02 P Athena – 28 ES Jawa Begge hunde starter godt op til hver sin side. Et meget kort slip da Athena hurtigt opnår højrejst stand, inden rejseordre letter parhøns ret foran Athena, ro i opflugt og skud. Jawa har ikke chance til disse fugle. Athena FORTSÆTTER (1B) Jawa OMPRØVES (1B)

14 B Athos – 03 GS Balic Begge hunde starter godt op med gode slag til hver sin side i høj fart. Hurtigt opnår Athos stand. Balic nægter at sekundere og går foran Athos. Athos kan ikke nære sig og går uden ordre parhøns op, respekterer da disse flygter. Athos UDGÅR Balic UDGÅR 10 P Rex

28 ES Jawa (Omprøvning) Rex søger stort og velanlagt foran føreren i høj fart og smuk stil. Rex nægter til sidst at sekundere stående makker og går for tæt på denne. Jawa søger stort og offensivt, til tider lidt åbent, søger i høj fart og smuk stil. Jawa opnår højrejst stand, avancerer villigt og rejser præcist parhøns, acceptabel rolig i opflugt og skud. Rex UDGÅR Jawa FORTSÆTTER (1B) 3.

Rangering inden matchning samt kritik af denne. Alle slip blev gennemført på efterafgrøder og majsstub i modvind.

1. 23 P Mille (1B)

2. 28 ES Jawa (1B)

3. 32 ES Messi (1B)

4. 02 P Athena (1B)

5. 16 P Randi (2B)

6. 19 IS Zoe (2B)

19 IS Zoe – 16 P Randi Zoe starter med at søge frem i terræn og mangler udslag. Randi anlægger igen et stort velanlagt søg med god udnyttelse af vind og terræn, Randi har en markering, løser selv. Randi over Zoe

16 P Randi – 02 P Athena Begge hunde søger meget stort og velanlagt i høj fart. Athena ligger stilmæssigt over Randi. Athena over Randi

02 P Athena – 32 ES Messi Athena søger meget stort og velanlagt i høj fart og god stil, nu med mere stræk i galop og højt ført hoved. Messi starter med at søge stort med gode udslag, har en enkel markering, løser selv ud. Athena går i slippet mere konstant end Messi og med større søgsbredde, dækker derved mere terræn. Athena over Messi

02 P Athena – 28 ES Jawa Jawa søger hurtigt ret frem i terræn og opnår stand som holdes længe, løser dog selv ud. Jawa søger igen ret frem og opnår liggende stand, inden rejseordre letter parhøns ret foran Jawa, Jawa forfølger for langt i opflugt og skud. Athena søger stort og godt foran føreren, Athena har ikke chance til de fugle Jawa bringer sig i kontakt med. Athena over Jawa Jawa UDGÅR

02 P Athena – 23 P Mille Begge hunde søger meget stort og velanlagt foran føreren i høj fart. Athena i god stil og Mille i smuk stil. Som slippet skrider frem ligger Mille stilmnæssigt over Athena. Mille over Athena

4. Motivering for rangering.

5. Vinder. 19 IS Vilslevs Zoe, Flemming Vilslev En hund af et godt format, der søger stort men til tider noget fremadrettet og med manglende plan. Zoe søger i høj fart og smuk stil. Har på dagen en komplet fugletagning. Bliver i matchningen slået på søgsoplæg.

4. Vinder. 16 P Frierfjordens Randi, Jens Have En hund af et stort format, der anlægger et stort og meget velanlagt søg i høj fart. Stilmæssigt ligger Randi dog under de foranliggende hunde. Har på dagen en komplet fugletagning.

3. Vinder med CK 32 ES Bjerndrups Messi, Thorbjørn Riis En hund af et stort format, der for det meste anlægger et stort velanlagt søg i høj fart og smuk stil. Ligger intensitetsmæssigt under de foranliggende hunde. Har på dagen en komplet fugletagning. Bliver i matchningen slået på søgsoplæg.

2. Vinder med CK 02 P Vet Point’s Athena, Bertil Mårtensson En hund af et stort format, der søger meget stort og velanlagt i høj fart og god stil. Forbedrer sig stilmæssigt i 2. heat og matchning. Har på dagen 1 komplet fugletagning og 2 fugletagninger uden rejsning . Bliver i finalen slået på stilen.

1. Vinder med CK 23 P Fugledes Mille, Flemming Sørensen En effektiv hund af et betydeligt format, der anlægger et prima søg i høj fart og smuk stil. Har på dagen to komplette fugletagninger. Ligger stilmæssigt over 2. vinderen.

Der skal endnu engang lyde en stor tak til mine meddommere, hundeførere og ikke mindst prøveleder Allan Bredsgaard samt eftermiddagens terrænleder Skytte Martin Petersen. Prøven var en helt fantastisk veltilrettelagt prøve på nogle særdeles velegnede prøveterræner, godt besat med fugl. Jeg takker, på mine meddommers og egne vegne, DJ for at vise os tilliden til at dømme denne prøve. Et stort tillykke til 1. Vinderen og de øvrigt placerede hunde. Koningsbosch, Holland den 27. marts 2018 Ordførende dommer Joakim Skovgaard Larsen 160

View Event →
Mar
11
8:00 AM08:00

Fjds Sydsjællandske prøve - ÅK/UK

DK09426/2014 GRIZZLY

Grizzly slippes på rapsmark i modvind. Afsøger marken i et stort og bredt anlagt søg. Har et par afstikkere frem i marken. Farten er høj. Stilen smuk med hovedet ført i niveau med ryglinjen og derover, langstrakt galopaktion, samt halerørelse. Grizzly har chance for fasan i skrub ved remisse. Grizzly afprøves i yderligere et par slip på raps i skrub. Søget bliver hér til tider for åbent i cirklende. Fart og stil som i første slip. I sidste slip er søget godt anlagt som i første. Ingen præmie ÅK. Mogens Vestergård Hansen.

 

DK20534/2017 Irish Power Game's Adeen

Adeen starter på eferafgrøder i god vind. Søget er stort og veldækkende og hun arbejder i god kontakt til sin fører. Farten er meget høj og stilen er smuk. Hun går med hovedet båret i ryglinjen, en kraftfuld, langstrakt galopakrion og halen bæres i ryglinjen. I 2. slip på stub går hun i et lidt svingende søg. Hun afprøves i flere slip på vekslende underlag. Hun fortsætter sit gode arbejde, men det er ikke Adeen, der finder idag. Ingen pr. UK. Poul Vestervang.

 

SE43217/2016 Janås Jet

Jet afprøves på stor rapsmark i sidevind og senere modvind. Afsøger marken i et meget bredt og arealdækkende søg, med tilpas dybde imellem slagene. Farten er meget høj. Stilen fortrinlig med hovedet ført i niveau med ryglinjen og derover, langstrakt galopaktion, samt livlig halerørelse. Slippen varighed er 20 min. Jet afprøves i yderligere et slip på raps. Bevarer samme gode indtryk hvad søg, fart og stil angår. Opnår stand for krage, der flygter. Straks efter skærer Jet sin ene pote og føreren må trække hunden på grund af skaden. Ingen præmie ÅK. Mogens Vestergård Hansen

 

View Event →
Mar
10
8:00 AM08:00

FJD Midtfyn - ÅK/UK

DK07988/2009 Højfyn's Blis

Blis slippes i efterafgrøde. Hun anlægger et lidt svingende søg. I perioder lidt snævert, senere passende stort. Farten er jævn-god. Stilen er i høj vegetation god. Højt båret hoved, en tilpas lang, lidt tung galopaktion, og pænt ført hale med let bevægelse. 2. slip på stub: Her søger Blis igen lidt svingende. I perioder passende stort, ellers noget snævert. Jævn-god fart. Makker bringer sig i kontakt med en agerhøne. 3. slip i brak: Søger som tidligere. Chance for en agerhøne som ikke udnyttes. 4. slip på frøgræs: Her søger Blis for det meste passende stort i jævn fart. Ingen pr. ÅK. Anders Warming.

 

DK01441/2013 Settermosen Baja

Baja slippes på jordskokker - kål. Han søger i starten passende stort, i god fart og stil. Han får dog hurtigt kontakt med en hare og forfølger denne langt, med fuld hals. Ingen pr. ÅK. Anders Warming

 

View Event →