Dansk Irsksetter Klubs vandrepokaler/præmier

 

Generelle betingelser:

Pokalerne/præmierne tilhører DISK og vinderne er, indtil pokalen er vundet til ejendom, ansvarlig overfor klubben.

Ingen af DISK´s pokaler/præmier må udføres af Danmark, medmindre de er vundet til ejendom. I tilfælde af en udenlandsk vinder opbevarer DISK pokalen.

Såvel ejer som fører skal være medlem af Dansk Irsk Setter Klub for at kunne modtage pokalen.

Pokalen/præmien afleveres til klubbens pokalforvalterer henholdsvis d. 1. marts for forårspokalerne, d. 1. september for efterårspokalerne og 15.maj for FJD udstillings Pokaler. 

Alle pokaler skal sendes eller afleveres til: 

Birte Jensen
Lyngvej 18
8660 Skanderborg
Bj.kirstinekjaer@outlook.dk
21657188/86538501
 

Det vigtig for DISK og ikke mindst for den ekvipage der vinder pokalen næste gang, at dette bliver overholdt. Vi håber, at du respekterer dette og udviser rettidigt omhu.

Pokalerne skal ikke graveres men skal afleveres i pudset stand

Du kan se en samlet pokalliste her