NISK-pokalen

Gave til Dansk Irsksetter Klub fra Norsk Irsksetter Klub ved 60-års jubilæet i 1976.

NISK-pokalen Gave til Dansk Irsksetter Klub fra Norsk Irsksetterklubb ved 60-års jubilæet i 1976. 1. NISK-Pokalen er en vandrepremie som tildeles heste irske setter som ført av sin eier får 1. premie i Åpen klasse ved DISK's årlige hovedmarkprøve, første gang i 1976. Eieren forutsettes å være medlem av DISK.

2. Eier som først oppnår 5 - fem - aksjer i vandrepremien får NISK-Pokalen til eie.

3. DISK oppretter en protokoll for vandrepremien, der hvert års vinnende hund av klubbens styre innføres med navn, registreringsnummer og foreldre samt eiers navn og adresse. Protokollen følger NISKPokalen i stedet for inskripsjon på vandrepremien.

4. DISK's styre kan vedta supplerende bestemmelser for den praktiske disponering av NISK-Pokalen. Eventuelle tvilsspørgsmål behandles i og avgjøres endelig av DISKS's styre.

Oslo i april 1976 Norsk I rsksetterklubb Styret

__________________________________________________________

Oversat til Dansk

NISK-pokalen er en vandrepokal, som tildeles bedste irske setter, som ført af sin ejer får 1. præmie i åben klasse markprøve ved DISK´s årlige Hovedprøve, første gang i 1976. Ejeren forudsættes at være medlem af DISK. Ejer, som først opnår 5 aktier i pokalen, får den til ejendom.

DISK opretter en protokol for pokalen, hvor der hvert år af klubbens bestyrelse indføres vinderens navn, registreringsnummer, forældre og ejers navn og adresse. Protokollen følger i stedet for inskription på pokalen. DISK´s bestyrelse kan vedtage supplerende bestemmelser for den praktiske disponering af NISK-pokalen. Evt. tvivlsspørgsmål behandles i og afgøres af DISK´s bestyrelse.

2018                Ikke uddelt

2017                Vilslev's Zoe                                                      Flemming Vilslev

2016                Krageredens Maggie                                         Christina Bak

2015                Armani                                                               Michael Boeing

2014                Vilslev Kari                                                        Flemming Vilslev

2013                Red Carlic´s Onien Mix                                   Ole Schmidt

2012                Kirstinekjærs D. Eddie                                     Gunnar Jensen

2011                Unika                                                                 Kim Jacobsen

2010                Unika                                                                 Kim Jacobsen

2009                Yobbo Balder                                                    Helge Knudsen

2008                Diva                                                                   Gunnar Jensen

2007                Askedalens Bonni                                            Ulrik Kjærsgaard

2006                Ibber                                                                 Tony Andersen

2005                Rosendals Frida                                                Helge Knudsen

2004                Huntmanns Al Skrållan (Sille)                       Eva Andersen

2003                Setterly Carlo                                                   Rene Meinertsen

2002                Tydalens Thunderboomer                               Jan Justesen

2001                Disse                                                                  Flemming Vilslev

2000                Klippeøens Pri                                                  Erik Rimmen

1999                 Irmi.ins May Micha, Tommy Pederse

1998                 Pav, Ulrik Kjærsgaard

1997                 Sandi, Leif Hermann

1996                 Clark, Flemming V. Knudsen

1995                 Skovlykkes Bine, Erling W. Christensen

1994                 Cato, Per Christophersen

1993                 Mangler

1992                 Småbergas Geysir,                                            Palle Krag

1991                  Senta,                                                                Leif Hermann

1990                Jackie,                                                                Lars Schmidt

1989                Ikke uddelt

1988                 Vika,                                                                   Vagn Rasmussen

1987                 Tanja,                                                                  Jørgen Jensen

1986                 Cherri,                                                                Jens Chr. Nielsen

1985                 Clarissa,                                                              Kim V. Ragborg

1984                 Ikke uddelt

1983                  Ikke uddelt

1982                  Fee von Royale,                                                Uwe Karsten

1981                   Bonnie,                                                            Erik Vestergaard

1980                  Ponto,                                                               Karsten B. Pedersen

1979                  Bess,                                                                  Erik Marker

1977                  Sille,                                                                  Flemming Jensen

1977                 Sille,                                                                   Flemming Jensen

1976                 EnglystJarl,                                                       S.E. F. Hansen