Regler omkring Kontingent 

A-medlemmer:            400,00 kr. pr. år

B-medlemmer:            300,00 kr. pr. år (er hovedmedlem i anden specialklub. Modtager ikke Jagthunden men er fuldgyldigt medlem)

Familie medlem:          200,00 kr. pr. år. pr. indmeldte familiemedlem modtager ikke Jagthunden men er fuldgyldigt medlem bortset fra                                       paragraf 6 Stk. 3. Familie medlem skal bo på samme adresse som A-medlemmet

Hvalpekøber:               200,00 kr. pr. år (halvt A-medlem kontingent i det kalenderår hvor indmeldelsen finder sted)

Æresmedlemmer:          Kontingent frie.

Man skal være medlem i 6 måneder for at kunne stemme og være valgbar på en generalforsamling

Senest rettidige betaling for et år er den 31. oktober det foregående år ( f. eks. kontingent for 2018 skal betales inden 31. oktober 2017)

Ved indmelding som A-medlem eller B-medlem efter d. 1. juli betales halvt kontingent for dette år. ( gælder ikke Familie medlem).

Se iøvrigt DISK's Love for more info


Regnskaber 

I henhold til DISK love skal regnskaber offentliggøres

2006          2007          2009         2010          2012          2013          2014          2015          2016         2017

 


DISK Bankoplysninger

Kasserer :

Helle Høst
Højlystvej 23, Tusenæs
4300 Holbæk

Tlf.: +45 21826137 

Mail: hhmadsen@live.dk

CVR nr.: 32434916

Konto nr.  0333 2551749250        IBAN:  DK7420002551749250        SwiftadresseNDEADKKK