Hvorfor en formålsparagraf?

En formålsparagraf for de enkelte udvalg, danner rammerne for det arbejde der ligger i de enkelte udvalg. Indholdet supplerer DISK's love og vedtægter med de arbejdsopgaver, som er nødvendige for at udvalgsarbejdet kan fungere i det daglige. Deltagerne i de enkelte udvalg kan både kan være medlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Der vil altid være et bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig overfor den samlede bestyrelse for det enkelte udvalgs arbejde. Opdatering fra de enkelte udvalg er et fast punkt på agendaen på alle bestyrelsesmøder. En formålsparagraf kan og vil blive opdateret løbende, så den hele tiden understøtter DISK's Værdier, Vision og Strategi

 

IT og Markedsføringsudvalg

Mentor Ordning