Back to All Events

Danmarksmesterskabet 2016

IS - DK04277/2013 Red Garlic's Red Pepper ( Billedet)

Red Garlic's Red Pepper slippes i roer og slår godt ud til højre og opnår en
højrejst stand. Korrigerer engang og ny stand. På ordre avancerer den kort og
rejser præcist en agerhøne. Der er ro i opflugt og skud. Pepper apporterer
korrekt. I et langt 2. slip på stub, senere olieræddiker viser pepper et meget
stort og godt anlagt søg, der til tider er offensivt anlagt, men kan styres
med fløjten. Pepper er lydig og velført. Farten er meget høj. Stilen er smuk,
med højt båret hoved, en energisk galopaktion og pæn båret hale med
bevægelser. Pepper slutter med liggende stand. Makkerhunden kommer meget tæt
på og bringer agerhøns på vingerne og Pepper kan holdes, da hønsene flygter.
Fortsætter Kat 1B. Sv.Aage Vad - 165.

 

ES - DK06680/2014 Heegårds Zuki

Zuki afprøves kort i roer. Afsøger marken i et meget bredt anlagt søg, med
tilpas dybde imellem slagene. Farten er høj. Stilen kan ikke bedømmes i roer.
Zuki opnår stand, og makker søger ind foran. Da makker langt om længe bliver
koblet, går Zuki villigt frem på ordre uden påvisning af vildt.
Zuki afprøves i yderligere 3 slip, i henholdsvis roer og tilslut på rapsmark.
Bevarer det gode indtryk, hvad søg og fart angår. Stilen er, i sidste slip på
rapsmarken, fortrinlig med højt båret hoved, lang og kraftfuld galopaktion,
samt halerørelse. Zuki har i 2. slip en lille chance til enlig agerhøne, som
makkerhunden finder. I 3. slip opnår Zuki stand i kanten af rapsmarken. På
avanceordre når Zuki lige at tage et enkelt skridt frem og rejser præcist
agerhøns, som ligger meget tæt på hunden. Ro i opflugt og skud. Der skydes
forbi. Zuki apporterer senere udkastet fugl korrekt. I sidste slip på
rapsmark, opnår Zuki stand. Makkerhunden går ind foran og rejser flere
agerhøns foran Zuki, som forholder sig roligt trods provokationen.
Zuki Fortsætter med 1B

 

B - DK23295/2009 Midtvejs Loke

B Midtvejs Loke starter i roemark i modvind. Viser et prima søg og udnytter
vind og terræn optimalt. Vender vedvarende korrekt på vinden. Opnår stand.
Avancerer villigt på ordre og rejser med god udpegning en fasan. Loke er
komplet rolig i opflugt og skud. Udviser på ordre en god apport og afleverer
siddende til hånd. Loke virker gennemdresseret. I andet slip på stor
frøgræsmark i modvind viser Loke et prima søg i høj fart fra kant til kant med
afstemt dybde i slagene. Stilen god med hovedet i rygniveau og kraftfuld
energisk galopaktion. Afprøvet 15 min. Fortsætter 1B Erik Petersen

 

ES - DK09829/2013 Heegårds Max

ES Heegårds Max starter i roemark i modvind. Viser et fint arealdækkende søg
med korrekte vendinger og afstemt dybde i slagene. Udnytter terrænet godt og
virker lydig. Opnår stand og avancerer villigt på ordre i flere tempi, men kan
ikke påvise vildt. Da han slår i søg igen, opnår han omgående stand. Samme
seance er ved at gentage sig, men Max virker insisterende og hans opfølgning
bærer frugt. Rejser sluttelig på ordre præcist en agerhøne, få meter fra
roemarkens kant ved en have. Rolig i opflugt. Der skydes i luften pga.
sikkerhed. Udfører straks en korrekt apport på udkastet agerhøne, efter udvist
ro i kast og skud. Afleverer siddende til hånd. I andet slip på frøgræsmark i
modvind viser Max et velanlagt søg med god bredde og passende dybde i slagene.
Farten er høj og stilen smuk med hovedet ført over rygniveau. Langstrakt
kraftfuld galopaktion med vandret båret hale uden nævneværdige svip. Kikker i
korte glimt lidt efter småfugle. Afprøvet 15 min. Fortsætter 1B Erik Petersen

 

IS - DK06716/2009 Kirstinekjær's D Eddie

IS Kirstinekærs Eddie viser et klassesøg i modvind i stor roemark. Udnytter
vind og terræn optimalt og dækker sin mark på bedste vis. Lydig og velført.
Eddie opnår stand. Avancerer villigt på ordre og udpeger præcist fasan. Rolig
i opflugt og skud og viser efterfølgende på ordre en god apport med siddende
aflevering til hånd. I andet slip i modvind på stor frøgræsmark, viser Eddie i
god til høj fart og god stil et godt anlagt søg, med passende bredde og dybde
i slagene. Kraftfuld galopaktion med hovedet i rygniveau og vandret båret hale
uden nævneværdige svip. Har et par opbremsninger, men starter frisk op på
ordre. Afprøvet 15 min. Fortsætter 1B Erik Petersen

 

IS - DK19389/2011 Vilslev Kari

IS Vilslevs har to slip i roemarker i modvind. Viser et prima søg ? stort og
arealdækkende med korrekte vendinger. Opnår hurtig stand, men fasan letter før
situationen er jagtbar. Kari udviser respekt i opfløj. I andet slip efterlades
samme indtryk. Stand med efterfølgende villig avance på ordre. Rejser en
agerhønseflok, som lå ret for. Rolig i opfløj og skud i luften. Dette på grund
af sikkerhed. Kari apporter straks herefter en udkastet agerhøne efter udvist
ro i kast og skud. Afleverer siddende til hånd. På stor frøgræsmark i modvind
viser Kari et stort og veltilrettelagt bredsøg i høj fart og smuk stil med
hovedet ført i ryglinje niveau og derover. Langstrakt og kraftfuld
galopaktion. Vandret båret hale. Prøvetid 20 min. Fortsætter 1B Erik Petersen

 

 

2. Heat & Matchning på Danmarksmesterskabet 2016.


Efter formiddagens afprøvninger, var der skudt over 19 hunde. Efter drøftelsen blandt vi tre dommere, valgte vi at tage 10 hunde med til 2. heat – alle med kategori 1B.
Eftermiddagens afprøvninger foregik i 2 store roemarker, pænt besat med fugle.
Hundenes startrækkefølge efter lodtrækning:


ES. Heegårds Max – B. Midtvejs Loke
B. Egsgård Tjalfe – IS. Red Garlic Red Pepper
B. Bess – ES. Heegårds Zuki
GS. Østjyllands Sr Pointer – IS. Vilslev Kari
ES. Drongstrup D. Sasja – IS Kirstinekjærs D Eddie


ES. Heegårds Max – B. Midtvejs Loke
Begge hunde viser et stort og offensivt anlagt bredsøg, med enkelte forkerte vendinger.
Begge søger i høj fart og med stor intensitet og viser sig udholdende. Hundene sættes lige og begge fortsætter med kategori 1B.


B. Egsgård Tjalfe – IS. Red Garlic Red Pepper
Tjalfe viser et par gode slag, men snart bliver søget for snævert anlagt og bliver præget af
nogle stop. Pepper viser et stort og velanlagt bredsøg i høj fart. Tjalfe omprøves – Pepper
fortsætter og bevarer sin kategori 1B.


B. Bess – ES. Heegårds Zuki
Bess viser i starten nogle rigtig gode slag, men som slippet skrider frem, bliver søget noget fremadrettet og mest anlagt i venstre side. Bess opnår en kortvarig stand, agerhøns flygter ret foran Bess, der forholder sig rolig. Kort efter støder Bess agerhøns og her udviser Bess ikke den fornødne respekt og er lidt vanskelig at koble. Zuki viser et stort og velanlagt bredsøg, i høj fart. Zuki opnår stand. Agerhøns flygter ret foran Zuki, der korrigerer engang og opnår ny stand. På ordre avancerer den villigt og rejser præcist agerhøns, der er ro i opflugt og skud. Skytterne tøver lidt og derfor skydes der i luften. Zuki har ikke chance til de agerhøns makkerhunden påviser. Bess udgår – Zuki fortsætter og bevarer sin kategori 1B.


GS. Østjyllands Sr Pointer – IS. Vilslev Kari
Pointer slår sig ikke rigtig fri og kommer ikke rigtig i gang. Har et par slag til venstre side og der mangler noget reviering. Til trods for det trædes der en agerhøne op bag Pointer – en oplagt chance. Kari viser et passende stort og godt anlagt søg, men til trods for det, trædes der en agerhøne op bag Kari – en oplagt chance. Pointer udgår – Kari fortsætter, nu med kategori 2B.


ES. Drongstrup D. Sasja – IS Kirstinekjærs D Eddie
Sasja slår langt ud til højre og støder en flok agerhøns, og udviser ikke den fornødne respekt. Eddie slår ud til venstre og lastes ikke for de agerhøns makkerhunden bringer sig i kontakt med. Sasja udgår – Eddie omprøves, bevarer sin kategori 1B.


Omprøvning:
B. Egsgård Tjalfe – IS Kirstinekjærs D Eddie
Eddie viser et stort og veltilrettelagt søg i god fart. Tjalfe viser samme indtryk fra tidligere og søget er nu af begrænset størrelse. Begge fortsætter. Eddie bevarer sin kategori 1B – Tjalfe nu med kategori 2B.


Efter 2. heat og 1 omprøvning er hundene rangeret således fra toppen.
IS. Red Garlic Red Pepper, Kat 1B - ES. Heegårds Zuki, Kat 1B - B. Midtvejs Loke, Kat 1B -
ES. Heegårds Max, Kat 1B - IS Kirstinekjærs D Eddie, Kat 1B - IS. Vilslev Kari, Kat 2B -
B. Egsgård Tjalfe, Kat 2B.

Matchning:
B. Egsgård Tjalfe, Kat 2B - IS. Vilslev Kari, Kat 2B
Begge hunde ligger meget lige med hensyn til søgsoplæg, men som slippet skrider frem,
vender Tjalfe bagud i marken. Tjalfe forbliver uplaceret – Kari 6.Vinder.


IS Kirstinekjærs D Eddie, Kat 1B - ES. Heegårds Max, Kat 1B
Begge hunde viser et stort og arealdækkende bredsøg i høj fart. Eddie opnår stand. På vej
frem trædes der agerhøne op bag begge hunde. På ordre avancerer Eddie villigt, men kan
ikke påvise vildt. Begge hunde er nu i Kat 2B. Eddie bliver 5. Vinder – Max bliver 4. Vinder.


B. Midtvejs Loke, Kat 1B - ES. Heegårds Zuki, Kat 1B.
Zuki slår godt ud til venstre og kaldes hjem, ved makkerhundens resultatløse stand. Loke slår godt ud til højre og opnår stand. På ordre avancerer den villigt men kan ikke påvise vildt.
Loke bliver 3. Vinder m. HP – Zuki fortsætter.


ES. Heegårds Zuki, Kat 1B - IS. Red Garlic Red Pepper, Kat 1B.
Pepper søger ud til højre og støder en agerhønseflok og viser respekt. Zuki der er søgt ud til venstre og derefter kommer i samme slag som Pepper, bliver noget urolig da den ser
hønsene flygte, men kaldes til orden. Hundene sættes lige og vi slipper igen. Begge hunde
viser et par gode slag og Pepper opnår stand. Da skytterne er fremme, flygter der en fasan ret foran Pepper. Der er ro i opflugt og skud. Pga sikkerhed kan fasanen ikke fældes.

Zukibliver 2. Vinder m. HP – Pepper bliver 1. Vinder m. HP og dermed DANMARKSMESTER
2016


Motivering:
IS. Red Garlic Red Pepper 1. Vinder m. HP DANMARKSMESTER 2016 e/f Brian Hinge Krogh. En effektiv hund af et betydeligt format, der på dagen har 3 fugletagninger, heraf 1 i finalen Har en næsten fejlfri dagspræstation. En værdig DANMARKSMESTER 2016.

ES. Heegårds Zuki 2. Vinder m. HP e/f Erling Clausen.
En effektiv hund af et meget stort format, der på dagen har 3 fugletagninger. Må i finalen se sig slået på fugl.


B. Midtvejs Loke 3. Vinder m. HP e/f Karsten Hinnerup.
En hund af et meget stort format, der på dagen har 1 komplet fugletagning. Stand uden
påvisning af vildt i matchningen, betinger placeringen.


ES. Heegårds Max 4. Vinder e/f Harris Jensen.
En hund af et betydeligt format, der på dagen har 1 komplet fugletagning. Uudnyttet chance i matchningen betinger placeringen.


IS Kirstinekjærs D Eddie 5. Vinder e/f Gunnar Jensen.
En hund af et stort format, der på dagen har en komplet fugletagning. Uudnyttet chance,
samt stand uden påvisning af vildt i matchningen, betinger placeringen.


IS. Vilslev Kari 6. Vinder e/f Flemming Vilslev Knudsen.
En hund af et godt format, der på dagen har 2 fugletagninger. Uudnyttet chance samt
søgsbredde i 2. heat betinger placeringen.


Sluttelig vil jeg takke DJU for invitationen til at dømme dette års Danmarksmesterskab. Det
er en stor ære, at få lov til at dømme denne fornemme prøve. Ligeledes tak til mine
meddommere, Mogens Vestergård Hansen og Erik Petersen, for en god eftermiddag i
marken. Tak til prøveleder Bjarne Kleis og alle hans hjælpere, for en veltilrettelagt prøve,
med gode terræner, der var godt besat med fugle.
Ordf. Dommer Sv.Aage Vad, 165.

Later Event: October 19
FJD Vinderklasse Ryomgård