Back to All Events

DKK Vinderklasse i Vildbjerg

DK05812/2015 Vilslev M. Zoe

1. slip på raps i modvind. Zoe anlægger i starten et noget fremadrettet søg med manglende arealdækning, senere bedres søget og er nu passende stort og godt anlagt foran føreren med god udnyttelse af vind og terræn. Farten er god. Stilen er god med hovedet ført i ryglinie og derover, en god galop men en lidt kort forbensaktion og der kunne ønskes mere stræk, halen føres i ryglinie med momentvise bevægelser. Zoe afprøves i yderligere to slip på raps i modvind. Søget er stadig for det meste fremadrettet og uden fornøden arealdækning. Fart og stil som 1. slip. I 2. slip opnår Zoe højrejst stand, avancerer meget villigt og rejser præcist fasan, ro i opflugt og skud. I 3. slip har Zoe en oplagt chance til parhøns som makkerhund finder bag Zoe. FORTSÆTTER. . Joakim Skovgaard Larsen

 

DK01278/2015 Settermosen Casablanca

Casablanca starter i eng, senere på opharvet stubmark. Anlægger et stort og meget velanlagt søg i god kontakt til føreren. Fart og stil ikke bedømt. Casablanca afprøves i yderligere fire slip i raps, på stub og græsmark. Søget er som i første omgang. Farten er høj, stilen er smuk med passende høj hovedføring, en langstrakt smidig galopaktion, pæn haleføring med sparsomme bevægelser. Har i 3. slip chance til parhøns som makkerhunden finder. I 4. slip opnår Casablanca kortvarig stand for parhøns, disse flygter inden vi når frem, respekterer. Udgår - Erling Clausen

 

DK06716/2009 Kirstinekjær's D Eddie

Eddie starter på stubmark, efter kort tid forlader Eddie prøven med en hare. Udgår - Erling Clausen

 

DK09429/2014 BERTHA

Bertha anlægger på efterafgrøder et velrevierende bredsøg i høj fart og smuk stil, lang smidig galopaktion og hoved over ryglinje, tilslut kommer parhøns på vingerne fra nabomark, er ikke under vind for disse, viser respekt.2, slip på vintersæd bevarer sit gode indtryk, makkerhund finder fugl, som Berta ikke er kommet frem til. Vi har Bertha ud i yderige 3 slip, hvor hun bevarer sit gode indtryk, men trættes tilslut der ses ikke vildt. Udgår - Lars Nielsen

 

2. Heat og Matchning

DKK Internationale Vinderklasse, Vildbjerg 04.04.17

Matchning Dommer Erling Clausen (Ordf.), Joakim Skovgaard og Lars Nielsen Efter lodtrækning: P Alsbjergs Evita 2A B Egsgård Tjalfe 2A B Aulumboens Pepsi 2A ES Piteraq 2B ES Bjerndrup´s Zanka 1B IS Vilslev Zoe 2B 2. Heat:

Evita – Tjalfe Evita anlægger et passende stort og veldækkende søg i god fart og stil. Tjalfe anlægger et noget åbent og fremadrettet søg i høj fart og smuk stil. Ved remise får Tjalfe fasan på vingerne, som den preller. Evita fortsætter i kategori 2A Tjalfe udgår

Pepsi – Piteraq Pepsi anlægger her et klassesøg, i høj fart og smuk stil. Opnår stand, avancerer villigt og rejser præcis enlig agerhøne, rolig i opflugt og skud. Piteraq anlægger et passende, til tider stort søg, i høj fart og smuk stil. Pepsi fortsætter i kategori 1A Piteraq fortsætter i kategori 2B

Zanka – Zoe Zanka anlægger et meget stort og særdeles velanlagt søg i god fart og stil. Zoe anlægger et noget voldsomt og fremadrettet søg i høj fart og acceptabel stil. Zanka forsætter i kategori 1B Zoe fortsætter i kategori 2B

Rangering: Pepsi Zanka Evita Piteraq Zoe

Zoe – Piteraq Begge går i et acceptabel søg, Piteraq går ud af anvist terræn, kommer dog hurtigt tilbage. Zoe opnår liggende stand, avancerer villigt og rejser hare, respekterer. Zoe over Piteraq

Evita – Zanka Begge starter godt, dog viser det sig hurtigt at Zanka ligger over Evita på søget. Zanka over Evita

Zanka - Pepsi Begge starter godt, men hurtigt viser det sig at Pepsi ligger over Zanka på fart og stil. Pepsi over Zanka

Motivering: 5. vinder Engelsk Setter Piteraq, Jens Åge Madsen En hund af et godt format, der for det meste går i et stort og godt søg. En fugletagning på dagen, uden rejsning. Bliver slået på søgsoplægget i matchningen.

4. vinder Irsk Setter Vilslev Zoe, Flemming Vilslev Knudsen En hund af et godt format, med en fugletagning på dagen. En del minusser på søget betinger placeringen.

3. vinder Pointer Alsbjergs Evita, Søren Alsbjerg. En hund af et godt format, der søger passende stort. En fugletagning på dagen, uden rejsning. Bliver i matchningen slået på søgsoplægget.

2. vinder m/HP Engelsk Setter Bjerndrups Zanka, Keld Hansen, fører Sven Aage Vad En hund af et stort format, med en komplet fugletagning på dagen. Bliver i finalen slået på fart og stil.

1. vinder m/Cacit Breton Aulumboens Pepsi, Jan Nielsen En stilren hund af et meget stort format, med to fugletagninger på dagen og en helt igennem fejlfri dagspræstation.

Tak til Dansk Kennel Klub for invitationen til at dømme denne prøve. Tak til mine meddommer Joakim Skovgaard og Lars Nielsen for et godt samarbejde. Tak til hundeførerne og publikum for en god dag i marken. Sluttelig en stor tak til Knud Overgaard for denne, hans sidste prøve som prøveleder, ikke kun tak for i dag, men tak for alle de prøver du har stået bag i Herning-området.

Erling Clausen