Hjælp til med at definere det nye DISK

Da vi desværre endnu ikke har alle medlemmers e-mail adresse, offentligøres denne mail sendt d. 7. September 2017 her på hjemmesiden.

__________________________________________________________________________

Hej DISK'er

DISK Bestyrelse er i gang med at definere det nye fundament i det fremtidige DISK. Vigtige dele af fundamentet består af Vision, Forretningsordener, Værdier og Strategi.  

Da DISK Bestyrelses formål er at arbejde og servicere vore medlemmer, så de kan få det optimale ud af deres Irske Setter, vil vi meget gerne involverer jer i arbejdet, med at definere nogle kerneværdier, hvorpå vi skal bygge klubben op i fremtiden.

Vi tænker, at der skal defineres de 6-8 værdier, der giver mest mening for DISK som klub og nedenstående kan i se nogle forslag. Vil vil meget gerne have input fra jer omkring andre værdier, der er specielt vigtige for jer. Alle jeres ideer vil blive konsolideret og sendt til afstemning blandt DISK medlemmer.

Eksempler på Værdier:

  • Vi respekterer hinandens meninger
  • Vi siger ”vi” i stedet for ”jeg”
  • Vi prøver at være objektive
  • Vil vil være bedst, men respekterer dommere og konkurrenter
  • Vi er inkluderende, åbne og ærlige 
  • Vi anerkender og respekterer den officielle standard for den Irske Setter
  • Vi sætter hunden over manden
  • Vi ser muligheder i stedet for begrænsninger
  • Vi hjælper hinanden

 

Visionen er det pejlemærke som bestyrelsen arbejder for at opfylde i vores daglige arbejde og er meget vigtig, når vi senere skal definere strategien. Input til Visionen er også meget velkommen

Vision:

Den Irske Setter skal være det fortrukne valg for den aktive danske jæger, der ønsker en stående engelsk jagthund.

Strategien bliver udformet når Værdier og Vision er på plads og Forretningsordener er Bestyrelsen og de relevante udvalg allerede i gang med at udforme

Vi håber i aktivt vil deltage i denne process og ønsker alle Knæk og Bræk på markprøver i efteråret.

Sidste dag for input er d. 1. November 2017 og du skal svare tilbage til Settermosen@gmail.com.

På vegne af DISK

Frank Krøyer