DISK Agerhønse Lotteri

Med en fordobling af omsætningen fra 2017 blev DISK's traditionsrige Agerhønselotteri en stor succes. Agerhønselotteriet er et meget vigtigt bidrag til driften af DISK og dermed fremme af den Irske Setter. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at sige mange tak, til alle der har bidraget. En speciel tak til alle der har doneret gaver, uden disse gaver intet lotteri.

Med venlig hilsen

DISK Bestyrelse