Back to All Events

Engelsk Setter Klub Hovedprøve UK/ÅK

DK01281/2015 Settermosen Chantal

Settermosens Chantal slippes i vinterraps i modvind og efter få slag opnår hun stand. På ordre rejser hun villigt og præcist parhøns, komplet rolig i opflugt og skud. Hun afprøves i et langt slip på frøgræs i modvind og viser her flotte takter, idet hun går i et stort velanlagt søg i høj fart og med korrekte vendinger. Stilen er med hovedet ført i og over ryglinien, en lang smidig galopaktion og med halen båret lidt under ryg uden bevægelser. Hun er lydig og velført og søger i god kontakt med fører. Mærker fært, i samme øjeblik, som hun opnår stand, letter parhøns foran hende. Hun viser spontan respekt for de flygtende fugle. 1. pr. Åkl. Hans Peter Clausen

 

DK01436/2013Settermosen Bill

Settermosens Bill slippes på vintersæd i mod- og sidevind. Han går i høj fart i en smuk stil med høj hovedføring, en lang kraftfuld galopaktion og med pænt ført hale med bevægelser. Søget er i starten velanlagt, men efter nogle gode slag fra kant til kant, går den ret frem lang skel i venstre side og forsvinder. Han ses på tilstødende mark og kaldes tilbage. Viser stor interesse for skel og kanter og dækker ikke den anviste mark godt nok. I 2. slip viser han et bedre anlagt offensivt søg med god kontakt til fører. Chance til parhøns, der trædes op bag hundene. I 3. slip viser han et velanlagt søg. Trættes dog mod slut og sænker hovedet til lidt under ryglinien. I 4. slip har han en chance til enlig agerhøne, som partner påviser. Ingen pr. Åkl. Hans Peter Clausen

DK01441/2013Settermosen Baja

Settermosens Baja slippes på raps i modvind og anlægger i høj fart et passende stort veltilrettelagt søg i god kontakt med fører og med korrekte vendinger. Partner påviser parhøns lidt fremme i marken, Baja viser spontan sekundering, en lille chance til Baja. Hun går i en god til meget god stil med hovedet ført i og lidt over niveau af ryggen, en passende lang galopaktion og med lidt lav ført hale uden bevægelser. Hun afprøves i yderligere 2 slip og søger i 2. slip i et lidt mere offensivt søg. I 3. slip i raps viser hun i starten gode takter, men trættes noget mod slut. Støder parhøns i god vind. Ingen pr. Åkl. Hans Peter Clausen

Later Event: April 1
DISK HovedPrøve UK/ÅK